ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Na pár slov s pamětníkem

Myslivost 4/2023, str. 20 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Když jsem si domlouval rozhovor na OMS Břeclav, uveřejněný v minulém čísle Myslivosti, domlouval jsem si zároveň naprosto výjimečný rozhovor. Slavíme-li v letošním roce stoleté výročí Českomoravské myslivecké jednoty, máme mezi sebou také ty, kteří mají v rodném listu zapsaný ročník stejný jako naše organizace. Jedním z nich je Vítězslav Pavlík z Velkých Hostěrádek, který se narodil 5.9.1923. na sekretariátu okresu už na mne čekal naprosto neuvěřitelně vitální pán, nemohl jsem odmítnout štrngnutí slivovičkou na přivítání. Více >
Na pár slov s pamětníkem

Stoleté vzpomínání

Myslivost 4/2023, str. 22 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Stejný ročník narození jako naše myslivecká organizace sdílí sympatický myslivec, pan Jiří Brajer, klient Domova seniorů v Dolním Cetně. Při pohledu na usměvavého pána v mysliveckém kloboučku a uniformě se mi ani náhodou nechtělo věřit, že je dokonce o tři měsíce starší než organizace, narodil se 12.1.1923 v Kropáčově Vrutici na Mladoboleslavsku. Ve společnosti paní ředitelky a dvou jeho mysliveckých přátel jsem zapnul diktafon a začali jsme vzpomínat… Více >
Stoleté vzpomínání

Začněme pečovat o krajinu!

Myslivost 4/2023, str. 36 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V polovině loňského roku byla v Myslivosti uveřejněna výzva pro myslivecké spolky, myslivce a další zájemce, kteří chtějí do volné krajiny vysazovat ovocné i neovocné stromy. V redakci jsme byli velmi potěšeni příjemnou zpětnou vazbou ze strany čtenářů Myslivosti. Hledaných deset míst, kde se nabízel ze strany redakce servis a pomoc s výsadbou, a kde tedy následně proběhla úspěšná výsadba stromů, se rychle zaplnilo. A tak přinášíme informaci o první z lokalit, kde jsme pomohli. Více >
Začněme pečovat o krajinu!

Praktické dopady afrického moru prasat do života myslivecké veřejnosti

Myslivost 4/2023, str. 38 SVS - Roman Šebesta
Počet komentářů: 0
Vážené čtenářky a čtenáři Myslivosti, přátelé, v jednom z předchozích čísel jsme již informovali o přístupu Státní veterinární správy a Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Liberecký kraj k africkému moru volně žijících prasat (tak jsou označována divoká prasata v nové evropské legislativě) a také jsme stručně popsali možnosti prodeje zvěřiny (zejména černé zvěře) na území zasaženém touto nákazou. V neposlední řadě jsme vám podali i stručnou informaci o tom, jaký dopad má nákaza na zařízení s chovanými prasaty (tak jsou označována domácí prasata v nové evropské legislativě). Více >
Praktické dopady afrického moru prasat do života myslivecké veřejnosti

Parazitózy naší zvěře

Myslivost 4/2023, str. 46 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Snadné nebo nesnadné téma? Snadné, když opíši příslušné stati z parazitologie a velmi nesnadné, když výskyt a hlavně možnosti léčení parazitóz dáme do souvislosti se stavem naší „přírody“, agrotechnického komplexu v ní tak moudře opečovávaného, legislativy související s možností léčení zvěře a v neposlední řadě kvalifikovaný přístup Státní veterinární správy. Více >
Parazitózy naší zvěře

Úvaha nejen o stanovách, ale i o dalším směřování myslivosti a ČMMJ

Myslivost 4/2023, str. 58 Vladimír Nechutný
Počet komentářů: 0
V roce 2020 jsme jako organizace ČMMJ přijali na Sboru zástupců nové znění stanov. Domnívám se, že je vhodné se po třech letech na chvíli zastavit, ohlédnout se zpět a zamyslet se, zda se naplnila všechna očekávání, která s novými stanovami byla splněna, zda se osvědčily provedené změny v praktickém životě, fungování a hlavně rozhodování našeho spolku. Více >
Úvaha nejen o stanovách, ale i o dalším směřování myslivosti a ČMMJ

Teplo, pohodlí, funkčnost

Myslivost 4/2023, str. 62 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Myslivci a lesníci jsou vyznavači zelených a přírodních barev, tedy nejčastější zákazníci jihočeské firmy BANNER s.r.o., která naše myslivce obléká už přes třicet let. Zajel jsem tedy na pár slov za Jakubem Jeníčkem, pokračovatelem rodinné firmy a nyní obchodním ředitelem a ve vzorkovně v Sezimově Ústí si povídáme o trendech, materiálech a fungování trhu s oděvy pro myslivce. Více >
Teplo, pohodlí, funkčnost

Budujeme psí fyzičku

Myslivost 4/2023, str. 66 Lucie Kolouchová
Počet komentářů: 0
Skončila sezona společných lovů, během které byli naši čtyřnozí pomocníci v permanentní zátěži. Po jejím ukončení se kondice a vytrvalost našeho psa často zhoršuje. Více >
Budujeme psí fyzičku

Bobr evropský v České republice

Myslivost 4/2023, str. 68 Jana Svobodová - LČR
Počet komentářů: 0
Naše krajina je dlouhodobě přetvářena působením různých faktorů, ke kterým v posledních desetiletích přibyl i bobr evropský, největší hlodavec v České republice i v celé Evropě. Charakteristický je svým plochým ocasem, který zaujímá přibližně třetinu jeho těla a slouží mu jako kormidlo při pohybu ve vodě. Všechny tělní dutiny má bobr uzavíratelné, což mu umožňuje přijímat potravu i pod vodou, kde vydrží bez nádechu až 15 minut. Více >
Bobr evropský v České republice

Jeden den balistikem v muničce Norma

Myslivost 4/2023, str.78 Martin Brožek
Počet komentářů: 0
Balistika, ať z hlediska matematické modelace, či praktické aplikace, je můj koníček. Baví mě vše o nábojích, balistických křivkách, procesech a samozřejmě, protože se věnuji myslivosti, chování projektilu při zásahu zvěře. Když se mi naskytla příležitost strávit den v oddělení balistiky kulového střeliva švédské muničky Norma, zmuchlal jsem spokojeně svůj seznam vánočních přání – to nejlepší jsem právě dostal. Více >
Jeden den balistikem v muničce Norma

Dalekohledy Tetrao Elanus 10x42 HD a 8x56 HD

Myslivost 4/2023, str. 82 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Optické pozorovací a zaměřovací přístroje prošly za poslední dobu obrovským vývojem. Za přelom osobně považuji rok 2010 (?), kdy se během jednoho jediného roku na trhu objevily hned tři nové značky – GPO, SIG Optics a dnešní Blaser Optics. U jejich základů stáli lidé, kteří se z nějakého případu neshodli s vedením některé velké značky (a je teď jedno, zda to byl ten či onen, Leupold, Zeiss či kdo) a našli partnera – investora, který uvěřil, že se optika dá dělat jinak, levněji a lépe. Více >
Dalekohledy Tetrao Elanus 10x42 HD a 8x56 HD

Ohlédnutí po roce služby

Myslivost 4/2023, str. 94 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V uplynulém roce v rámci uzavřené smlouvy o spolupráci sloužil pro potřeby sekretariátu ČMMJ modrů pick-up ISUZU D-max, jeho první představení a test jste si mohli přečíst v dubnové Myslivosti 2022. Za tu dobu najezdil pro potřeby sekretariátu haldu kilometrů a odvezl tuny nákladu, objevil se nejen na výstavách ale i na všech možných kynologických a střeleckých akcích, věrně a spolehlivě obsloužil i letní tábor ZST. Za volantem se vystřídalo vícero řidičů, z velké části žen, a tak je čas na roční ohlédnutí se a zhodnocení zkušeností a subjektivních dojmů. Více >
Ohlédnutí po roce služby

Lov kamzíků v Bosně a Hercegovině (vlastně v Republice srbské)

Myslivost 4/2023, str. 101 Petr Ziegrosser
Počet komentářů: 1
Ulovit kamzíka je snem mnoha myslivců. Někteří si ho splní v České republice, ale těch mnoho není. Další, pro nás blízká a mnohým z nás známá destinace je Rakousko, méně známé lokality jsou v Rumunsku - například pohoří Fagaraš, ale tam není lov zrovna jednoduchý a vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Málo známé jsou lokality v Srbsku, a zcela pro nás neznámé jsou lovy na kamzíky v Bosně a Hercegovině, přesně řečeno v Republice srbské. Více >
Lov kamzíků v Bosně a Hercegovině (vlastně v Republice srbské)

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů

Myslivost 4/2023, str. 104 Andrea Güttlerová
Počet komentářů: 0
U příležitosti 100. výročí naše organizace, spolu s Klubem vábičů zvěře a časopisem Myslivost, pořádá v Brně Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Vábení zvěře je považováno za umění. Je natolik atraktivní, že láká pozornost veřejnosti i médií. Na přípravu a vše kolem dění tak velké mezinárodní akce, jsme se zeptali Tomáše Třeského, předsedy Klubu vábičů zvěře. Více >
Mistrovství Evropy ve vábení jelenů

Právo lovu, ochrana zvěře a pytláctví II.

Myslivost 4/2023, str. 106 Michal Císařovský
Počet komentářů: 0
Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Dokončení z minulého čísla Více >
Právo lovu, ochrana zvěře a pytláctví II.
Zpracování dat...