ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2023

Využití minerálních krmiv ve slaniscích

Myslivost 7/2023, str. 25  Ondřej Faltus
– praktické ověření ve volných honitbách Slaniska mají nenahraditelný význam pro volný celoroční příjem minerálních látek pro zvěř. Základní minerální živinou, která bývá v deficitu v přirozené potravě, je sodík.
Sodík je pravděpodobně jedinou minerální živinou, kterou velcí přežvýkavci vyhledávají z důvodu deficitu v organismu. Proto po staletí myslivci do lesa nosí zvěři sůl. V každé krajině, a kulturní obzvláště, je menší či větší deficit minerálních látek pro spárkatou zvěř a není to nejen zmíněný sodík. I ostatní minerální živiny nezbytné pro správný vývoj a činnost organismu zvířete, jako je vápník, fosfor, hořčík a i stopové prvky, bývají v nedostatku a je vhodné je zvěři nabídnout, aby dobře prospívala.
Zajištění neomezeného přístupu k minerálním látkám je důležité pro všechny druhy spárkaté zvěře, zejména pak pro březí a kojící samice, ale i pro další druhy zvěře, jako jsou třeba zajíci.
Předkládání minerálních krmiv do slanisek, tedy k soli ještě vápník, fosfor, popř. další prvky používali již před sto lety naši předci, jak o tom vypovídají odborné články v časopise Stráž myslivosti (dnes Myslivost) z třicátých let minulého století.
Zvěř slaniska ráda navštěvuje celoročně, zvláště matky v době laktace a kojení mláďat. Jakmile se spárkatá zvěř naučí slanisko navštěvovat, mají pravidelné návštěvy trvalý charakter a opakovaně se ke slanisku vrací. Je proto důležité v honitbě vybudovat síť slanisek, která budou vhodně a systematicky rozmístěna, tak aby se nacházela ve všech domovských okrscích zvěře. V závislosti na druhu zvěře a charakteru honitby je vhodné mít 1 slanisko na 20 až 25 ha. Z pohledu péče o zvěř je lepší mít v honitbě více slanisek než méně.
 
Cílem našeho praktického ověření bylo kvantifikovat spotřebu sypkého minerálního krmiva s názvem „Premin SLANISKO“ a později „Premin SLANISKO II“, umístěného ve slaniscích, u zvěře srnčí, popř. jelení, daňčí, mufloní zvěře.
Ověřili jsme příjem minerálního krmiva ve volnosti, kdy sypké minerální krmivo bylo umístěno ve slaniscích namísto soli, zvěř měla možnost chodit ke slaniskům podle vlastních potřeb, a to celoročně.
Pro ověření jsme vytvořili skupinu partnerských honiteb, kterým děkujeme za spolupráci po celé pětileté období sledování spotřeby. Sledování probíhalo od roku 2015 do roku 2020, kdy v prvních třech letech se plnila slaniska sypkým minerálním krmivem „Premin SLANISKO“ a poslední dva roky se používala upravená receptura „Premin SLANISKO II“. Partneři v honitbách sledovali spotřebu ve slaniscích každé dva měsíce po celé období pěti let.
Partnery našeho projektu byly volné honitby napříč republikou v různých přírodních podmínkách. U volných honiteb byla hlavním druhem zvěř srnčí, v několika honitbách s malým počtem zvěř daňčí, jelení nebo mufloní.  
První období sledování bylo tříleté a monitorovali jsme spotřebu minerálního krmiva „Premin SLANISKO“, kdy pro vyhodnocení spotřeb byly vzaty hodnoty až druhý a třetí rok, abychom nepočítali první rok návyku, který byl někde rychlejší a někde pomalejší.
Druhým obdobím byl pro nás čtvrtý a pátý rok se sledováním spotřeby „Premin SLANISKO II“, kde jsme upravili složení minerálních živin v tomto produktu. Z odborné literatury je známo, že velcí býložravci jsou schopni vyhledávat z minerálních živin pouze sodík, který je v organismu v deficitu, především pro vyrovnávání osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy (kromě dalších významných funkcí). V produktu Premin SLANISKO jsme měli obsah 21 % sodíku a podle hypotézy na získávání sodíku podle deficitu v těle zvířete jsme navrhli novou variantu minerálního krmiva – Premin SLANISKO II s obsahem sodíku 10 % a předpokládali jsme jeho vyšší spotřebu. Tím, že jsme do upraveného minerálního krmiva dali méně sodíku, vzniklo místo na vyšší obsah dalších minerálních živin, konkrétně vápníku, fosforu a hořčíku. Také jsme posílili obsah stopových prvků tak, aby jejich příjem měl pro zvěř přínos. Rozdíly ve složení obou variant sypkého minerálního krmiva do slanisek jsou uvedeny v tabulce. Myslivci ve všech spolupracujících honitbách před začátkem ověřování upravili síť slanisek podle našeho doporučení, došlo ke zvýšení počtu slanisek v honitbách.
 
Vyhodnocení jednotlivých honiteb
V následujících grafech jsou uvedeny spotřeby minerálního krmiva Premin SLANISKO (modrá barva), a to za druhý a třetí rok sledování. Jsou to spotřeby vždy za dva měsíce, 1_2 leden-únor až 11_12 listopad-prosinec. Spotřeby upraveného krmiva Premin SLANISKO II (oranžová barva), byly vyhodnoceny za čtvrtý a pátý rok sledování.  
 
Honitba č. 1 měla sledovanou oblast 370 ha, kde bylo umístěno 20 slanisek, tj. 1 slanisko na 19 ha (před ověřováním bylo na stejném území pouze 7 slanisek, tedy 1 slanisko na 53 ha). Byla zde zvěř srnčí v počtu 35 až 50 ks. Je to smíšená honitba, průměrná nadmořská výška 230 m, běžné klimatické podmínky. Pozorovali jsme okamžitý návyk na nové sypké minerální krmivo (dříve byla používaná kusová sůl). Na sledované ploše se dále vyskytuje koroptev 6 až 12 kusů, bažant 20 až 30 kusů, zajíc 200 až 250 kusů. Slaniska navštěvuje zvěř srnčí a zaječí.
U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 2,53 kg a u Preminu SLANISKO II 2,05 kg/1 slanisko/rok.
Pro porovnání s ostatními honitbami uvádíme spotřebu minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby, což je 109 kg. Průměrná spotřeba na 1 ks srnčí zvěře a rok vycházela asi na 1 kg.
V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 19 % nižší. Tato nižší spotřeba byla pozorována pouze v této jediné honitbě ze všech. Jediným důvodem nižší spotřeby, který přichází v úvahu bylo rušení zvěře. Ve sledované částí honitby probíhá polní cesta, která je používaná na procházky a venčení psů a je pravda, že v posledních letech není nouze o chovatele, kteří pouští psy na volno a srnčí zvěř je velice rušena. Spotřeba byla nejvyšší od května do srpna, ve zbylých měsících se spotřeba mnoho neměnila.

image002.jpg
 
Honitba č. 2 měla sledovanou oblast 700 ha, kde bylo 26 slanisek, tj. 1 slanisko na 24 ha (před ověřování 7 slanisek, tedy 1 slanisko na 100 ha). Hlavní zvěří byla srnčí, v zimě ke 4 slaniskům z 26 přišla výjimečně i zvěř jelení a mufloní. Srnčí asi 60 až 70 ks v zimním období, v letním asi 45 ks, jelení a mufloní zvěř - pouze jednotky kusů v zimě. Smíšená honitba, 620 až 690 m nad mořem, dost větrné podmínky. Návyk byl postupný a celkem dobrý hlavně u krmelců, kde se původně podávala kamenná sůl. Po skončení období sledování byla na část slanisek vložena i kamenná sůl. Více bylo brán Premin Slanisko II, i když v kamenné soli v některých slaniscích byl vylízaný důlek. Pokud je kamenná sůl mimo slanisko, tak ji zvěř nebere a bere jen Premin.
U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 3,3 kg a u Preminu SLANISKO II 6,56 kg/1 slanisko/rok. Spotřeba minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 275 kg.
V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 100 % vyšší. Spotřeba byla nejvyšší v květnu a červnu, a pak od listopadu do února, kdy v zimním období byla spotřeba zvýšená díky vyššímu počtu srnčí zvěře z okolních honiteb a přítomnosti několika kusů jelení a mufloní zvěře.

image004.jpg
 
Honitba č. 3 – v části honitby o výměře 510 ha se sledovalo 18 slanisek, tj. 1 slanisko na 28 ha (před ověřování 7 slanisek, tedy 1 slanisko na 73 ha). V honitbě je zvěř srnčí, méně daňčí a mufloní zvěře (v posledních dvou letech ověřování došlo obecně ke snížení počtu zvěře) srnčí 25 až 30 ks, daňčí a mufloní asi po 5 ks. Byl rychlý návyk na minerální krmivo bez přechodného období se solí. Jedná se o smíšenou honitbu, s průměrnou nadmořskou výškou 640 m, s běžnými klimatickými podmínkami.
U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 2,93 kg a u Preminu SLANISKO II 4,71 kg/1 slanisko/rok. Spotřeba minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 170 kg.
V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 61 % vyšší, přestože došlo ke snížení počtu zvěře v posledních dvou letech. Spotřeba byla nejvyšší od května do června, a pak ještě v měsících leden a únor. Spotřeba u srnčí zvěře lze těžko spočítat z důvodu přítomnosti i dalších druhů zvěře u slanisek, ale počítáme s 1,2 až 1,5 kg/ks srnčí zvěře/rok.

image006.jpg
 
Honitba č. 4 – Sledovaná oblast v této honitbě byla 500 ha, se 17 slanisky, tj. 1 slanisko na 29 ha (před ověřování celkem 12 slanisek, tedy 1 slanisko na 40 ha). Hlavní zvěří je zvěř srnčí, asi 80 ks (vysoká výjimečně). Návyková fáze nebyla dlouhá, prvních 4 až 6 měsíců byly spotřeby omezené, teprve později se ustanovily na normálnějších hodnotách. Smíšená honitba, průměrná nadmořská výška 550 m, běžné klimatické podmínky.
U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 2,92 kg a u Preminu SLANISKO II 3,73 kg/1 slanisko/rok. Průměrná spotřebu minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 127 kg. Průměrná spotřeba na 1 ks srnčí zvěře a rok vycházela 0,8 kg.
V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 28 % vyšší. Spotřeba byla nejvyšší od května do srpna, od září do února byla víceméně shodná a nejmenší období pro spotřebu byly měsíce březen až duben.

image008.jpg
 
Honitba č. 5 – ve sledované oblasti honitby 400 ha je 40 slanisek, (1 slanisko na 10 ha). Celkem má honitba 1800 ha se 170 slanisky a dříve bylo v celé honitbě 40 slanisek, tedy 1 slanisko na 45 ha). Jedinou zvěří spárkatou byla na sledovaném úseku zvěř srnčí, asi 70 ks. Převážně polní honitba s nadmořskou výškou asi 450 m. Návyk bez použití přechodného období s kamennou solí byl do tří měsíců a pak zvěře již brala pravidelně. 
U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 3,2 kg a u Preminu SLANISKO II 3,99 kg/1 slanisko/rok. Spotřeba minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 399 kg. Průměrná spotřeba na 1 ks srnčí zvěře a rok vycházela 1,3 kg.
V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 25 % vyšší. Spotřeba byla nejvyšší od května do června a pak od září do října a nejmenší v měsících leden až duben.

image010.jpg
 
Honitba č. 6 – celkem sledované území honitby 1200 ha s 50 slanisky, tedy 1 slanisko na 24 ha (před ověřování 30 slanisek, tedy 1 slanisko na 40 ha). Srnčí a daňčí zvěř, srnčí 120 až 150 ks, daňčí asi 50 až 60 kusů (ale tato zvěř chodila i do sousedních honiteb).
Byl pozorován okamžitý návyk na nové sypké minerální krmivo (dříve kusová sůl). Smíšená honitba, průměrná nadmořská výška 530 m, běžné klimatické podmínky.
U produktu Premin SLANISKO byla vyhodnocena roční spotřeba na 1 slanisko 4,14 kg a u Preminu SLANISKO II 7,53 kg/1 slanisko/rok. Spotřebu minerálního krmiva Premin SLANISKO II na plochu 1000 ha honitby byla 316 kg.
V této honitbě byla spotřeba druhého produktu oproti prvnímu o 82 % vyšší. Spotřeba byla nejvyšší od května do října. Spotřeba minerálního krmiva u srnčí zvěře nelze přesně určit pro významnou populaci daňčí zvěře.

image012.jpg
 
Na připojeném grafu je uveden trend spotřeby minerálních krmiv Premin SLANISKO a Premin SLANISKO II za všechny honitby dohromady. Hodnoty v grafech jsou uvedeny u Premin SLANISKO za druhý a třetí rok (první rok z důvodu návyku zvěře není vyhodnocen) a u Premin SLANISKO II za čtvrtý a pátý rok sledování. Hodnoty jsou uvedeny jako průměr spotřeby na jedno slanisko v honitbě v kilogramech minerálního krmiva. Grafy vyjadřují trend spotřeby po dvou měsících.

image013.jpg
 
Vyhodnocení.
 
Všechny honitby před započetím ověřování upravily svou síť slanisek v honitbě na základě doporučení tak, aby slaniska postihla všechny domovské okrsky zvěře a jejich místa pobytu po celý rok. Každá honitba to udělala po svém a průměrem bylo 1 slanisko na 22 ha. Tato hodnota je shodná s obecným doporučením z odborné literatury, kde se uvádí 1 slanisko na 25 až 30 ha honební plochy v podmínkách České republiky.
Při ověřování jsme porovnávali spotřebu dvou variant minerálního krmiva, Premin SLANISKO a Premin SLANISKO II, jejichž hodnoty živin jsou uvedeny v tabulce č. 1. Hypotéza, že při sníženém obsahu sodíku v minerálním krmivu ve slaniscích povede ke zvýšené spotřebě se potvrdila. Podle našich výsledků byla průměrná spotřeba za všechny honitby dohromady u nové varianty o 44 % vyšší oproti původní. Z tohoto důvodu nová varianta zůstane v budoucnu používaná a obsah sodíku již nebude měněn, a to z obavy, že při dalším snížení obsahu sodíku by již mohlo dojít ke snížení atraktivity minerálního krmiva u zvěře.  

IMAG0145.JPG
 
 
Používáním komplexního sypkého minerálního krmiva do slanisek namísto obyčejné soli je výhodnou alternativou, která zvěři pomáhá se vyrovnávat s deficity minerálních látek v přírodě v průběhu celého roku.
Aplikace krmiva v honitbě je velice jednoduchá a celkový náklad v rámci všech položek na provoz v honitbě je minimální.
Celková spotřeba minerálního krmiva na 1000 ha honitby závisí na druzích zvěře v honitbě, jejich počtu, obsahu sodíku v přirozených krmivech a dalších faktorech, jako je zdravotní stav, klid v honitbě a i způsobu zimního přikrmování.
 
Ing. Ondřej FALTUS,
VVS Verměřovice s.r.o.

Zpracování dat...