ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2022

Sokolnické Opočno 2022

Myslivost 11/2022, str. 64  Jiří Veselý
Klub sokolníků ČMMJ je neodmyslitelně spjat s Opočnem pod Orlickými horami, kde byl založen v roce 1967 u příležitosti prvního národního sokolnického setkání. Tak tomu bylo i tradičně druhý týden v měsíci říjnu letošního roku, kdy jsme slavili půlkulaté 55. výročí těchto mezinárodních sokolnických lovů.
Město Opočno má ve znaku plápolající slunce a pod vlivem Diany i sv. Huberta nás převážně slunečné počasí provázelo prakticky všechny čtyři dny. Díky nekomplikovanému průběhu nás toto lovecké setkání naplňovalo svátečními pocity.
Ačkoliv během podzimu jednotlivá sokolnická střediska po celé republice i mnoho sokolnických osobností ve spolupráci s mysliveckými spolky nebo lesními závody pořádají četná jedno až dvoudenní lovecká setkání mající převážně regionální ráz, Opočno je jen jedno. Má celorepublikový charakter, společným rysem je přátelství, oddanost dravcům a sokolnictví, mezinárodní kontakty, pocity naplnění a pro ty starší životní styl. Do Opočna jezdí srdcaři, jak Češi, tak cizinci a už toto samo o sobě zajišťuje výše popsané.
Tak jako každý rok, první den, tj. ve středu, v den příjezdu 5.10. se konalo Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu do výše 200 m o putovní pohár předsedy Klubu. Zúčastnili se tři sokoli stěhovaví a jeden sokolí kříženec našich členů Klubu. Ten také se svým cvičitelem Ing. Bártou zvítězil v největší průměrné stoupavosti 1,26 m/s. Po technické stránce dostaly v pravidlech příležitost jak drony, tak draci jako ti, kteří vynáší vábítko do výše s lákající potravou a sokoli podle svých psychických a fyzických možností tato vábítka loví. Přestože foukal poměrně silný vítr, do určené výšky doletěli všichni soutěžící v časech kolem 3 až 4 min.
Ve středu se také konala registrace účastníků a večerní troubená a zpívaná svatohubertská mše. Účinkující z Klubu trubačů ČMMJ podali nevšední umělecký zážitek nejen pro členy Klubu sokolníků, ale také pro opočenskou veřejnost včetně starostky města Opočna Šárky Škrabalové.

IMGP5399-a.jpg

Ve čtvrtek 6.10. bylo opočenské setkání slavnostně zahájeno na nádvoří zámku předsedou Klubu a proslovy Ing. Martina Žižky, PhD., zástupce Ministerstva zemědělství, předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty a starostky města Opočna před novou zástavou Klubu sokolníků ČMMJ, sokolníky ve svátečních historických oblecích a před 80 sokolníky, lovci z českých zemí a 19 sokolníky lovci ze zahraničí. Zahraničí bylo zastoupeno následovně: Nizozemsko 6, Belgie 2, Chorvatsko 2, Srbsko 2, Rakousko 2, Německo 2, Slovensko 1, Itálie 1 a Polsko 1 sokolník. Celkem nastoupilo 102 dravců, podle druhů a četnosti orli skalní 43, jestřábi 29, sokoli stěhovaví 14, káně Harrisovy 9, rarozi 3, sokoli kříženci 2, káně rudochvosté 2, krahujec 1. Četnou koronu pak tvořily doprovody aktivních sokolníků, ale i veřejnost tradičně se školami i školkami. Troubili trubači ze Střední lesnické školy v Písku, kteří také tomuto setkání věnovali pozoruhodný večerní koncert myslivecké hudby.

tri-na-jednoho.jpg

Na večerním nástupu, výřadu prvního loveckého dne bylo uloveno 5 kusů srnčí zvěře, 18 zajíců, 17 ks bažantí zvěře, celkem 40 kusů.
V pátek 7.10., druhý lovecký den bylo uloveno 31 kusů zvěře, z toho 10 ks srnčí, 6 zajíců a 14 ks zvěře bažantí a 1 kachna březňačka.
V sobotu, třetí lovecký den, bylo uloveno celkem 46 kusů, z toho 7 ks zvěře srnčí, 21 zaječí, 17 bažantí a jeden chorvatský orel ulovil též sele zvěře černé.
Uvedený přehled všech tří loveckých dní s 117 kusy ulovené zvěře dává také pohled na vývoj sokolnictví při úbytku drobné zvěře, a to preferenci lovu spárkaté zvěře. Ale i tak zůstává královskou disciplínou sokolnictví lov pernaté zvěře sokolovitými dravci z krouživého čekání střemhlavým letem, tj. z výšky 100 až 300 m s pomocí stavěcích psů. Nutno ovšem zmínit, že všechna lovená bažantí zvěř na Opočně je prakticky za nulové hladiny četnosti zvěře divoké vypouštěna do krytiny.
Sobota 8.10. byla lovecky kratší, protože tradičně zástupci Klubu sokolníků, v tomto roce profesionální ukázkářská skupina Seiferos, upoutala přibližně 400 diváků jak z řad veřejnosti, tak členy Klubu humorným výkladem o zákonitosti přírodních jevů, nutnosti přežití predátorů i historii sokolnictví a umění lovu s dravci, jakož i letovými ukázkami různých druhů dravců i jejich útočné lety na zvířecí atrapy. Bouřlivý potlesk ukázal úspěšnost hodinového vystoupení, a tak můžeme konstatovat, že sokolnictví opět získalo kladné body v očích laiků.
Bohužel jsme zažili i dva smutné okamžiky, jelikož ne všechny elektrické sloupy jsou plně chráněny před dosednutím ptáků, v průběhu setkání uhynulo jedno káně Harrisovo a jeden orel skalní.
Chtěl bych na závěr poděkovat upřímně a z celého srdce všem mysliveckým spolkům, které se podílely na chodu sokolnického Opočna poskytnutím svých revírů, ať již tradičně, anebo nově. Nesmírně si tohoto vážíme zejména za situace, kdy starší vedení spolků nahrazují noví funkcionáři, kteří mnohdy nemají se sokolnictvím zkušenost.
Opočno úspěšně skončilo a je pro mnohé teprve začátkem dlouhé lovecké sezony, ke které všem přeji upřímné „Lovu zdar“
 
Jiří VESELÝ
předseda KS ČMMJ
 

Zpracování dat...