ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2022

POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2022

Myslivost 11/2022, str. 44  Peter Šomek
Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou 2.časť
 
Organizátormi výstavy boli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovenská poľovnícka komora a Agrokomplex národné výstavisko. Záštitu nad výstavou prevzali Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Jaroslav Naď, minister obrany Slovenskej republiky a Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 18. augusta 2022 v pavilóne F. Pásku otvorenia výstavy slávnostne prestrihli Samuel Vlčan, Jaroslav Naď, Tibor Lebocký, prezident Slovenskej poľovníckej komory, Tamás Marghescu, generálny riaditeľ kancelárie Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC a David Scallan, zástupca Federácie poľovníckych zväzov Európskej únie FACE.
Slávnostného otvorenia výstavy, sa okrem niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, funkcionárov Slovenskej poľovníckej komory a zástupcov vystavovateľov, zúčastnil aj Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004 až 2014.
Hlavná časť výstavy bola sústredená do pavilónu F, v ktorom boli vystavované poľovnícke trofeje zveri ulovenej v rokoch 2016 až 2022, menšia časť trofejí bola umiestnená aj v pavilóne A. V pavilónoch A, B a G vystavovali komerční vystavovatelia.

Somek-vystava.jpg

V centre pavilóna F dominovala spoločná expozícia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Slovenskej poľovníckej komory, Slovenského poľovníckeho zväzu a Múzea vo Svätom Antone. V pavilóne F vystavovali Českomoravská myslivecká jednota, Maďarská poľovnícka komora, Maďarský poľovnícky a ochranársky zväz, Bulharský poľovnícky a rybársky zväz, Poľovnícky zväz Vojvodiny, Lesy Slovenskej republiky, š. p., Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p., Národné lesnícke centrum, Ochrana prírody Slovenskej republiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Múzeum vo Svätom Antone, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Stredná odborná škola lesnícka v Prešove, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. G. Matejovie v Liptovskom Hrádku, Klub slovenských poľovníčok, Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, Slovenský klub loveckej lukostreľby, Klub trubačov SR, f. Šomek a televízna relácia Halali.
Poľovnícke trofeje zveri boli vystavované podľa druhov, každý druh na samostatných stenách zoradených podľa poľovných oblastí. Každá trofej bola označená štítkom so základnými údajmi o trofeji. Stojany s trofejami jeleňov a danielov boli umiestnené v priestoroch medzi stenami.
Poľovnícke trofeje ulovenej zveri v poľovných revíroch Lesov SR, š. p. a Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. boli umiestnené v expozíciách vystavovateľov.
Niektoré trofeje danielej zveri a trofeje jelenej, danielej a muflonej zveri, ktoré na základe hodnotenia členov Ústrednej hodnotiteľskej komisie nedosiahli bodovú hodnotu zlatej medaily, boli umiestnené na galérii v pavilóne A.
Slovenská poľovnícka komora vydala na 178 stranách Katalóg výstavy, v ktorom okrem tradičných údajov, zoznamu členov Riadiaceho výboru, členov Výstavného výboru, členov Hodnotiteľskej komisie, spoluorganizátorov, mediálnych partnerov, hlavných partnerov, vystavovateľov, Programu sprievodných podujatí, je aj uvedená novinka, že v zozname vystavovaných poľovníckych trofejí je pri údajoch každej trofeje vytlačený QR kód, po ktorého zosnímaní smartfónom sa zobrazí bodovacia tabuľka trofeje.
V otvárací deň výstavy sa uskutočnila, v dobe od 9.00 do 13.00 hod. v pavilóne F aj Hubertovská kvapka krvi, ktorú vymysleli a už niekoľko rokov aj úspešne organizujú organizátori Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta vo Sv. Antone. Počas Hubertovskej kvapky krvi na výstave dňa 18. augusta 2022 darovalo najcennejšiu tekutinu 22 darcov.
V rámci Sprievodného programu výstavy sa uskutočnilo aj uvedenie do života slovenského vydania knihy Svetová poľovnícka kuchárska kniha CIC. Autorkou knihy je Soňa Supeková Chovanová prezidentka Pracovnej skupiny Artemis CIC, členka Výkonného výboru CIC a prezidentka Klubu slovenských poľovníčok. Na 343 stranách je uvedených 207 receptov z diviny zo 68 krajín a regiónov sveta. Vydavateľom knihy je Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC. Knihu do života uviedli zmesou 9 druhov byliniek autorka Soňa Supeková Chovanová, Ivan Gašparovič a Tamás Marghescu.
Text a snímky Peter ŠOMEK
 

Zpracování dat...