ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2022

84. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Myslivost 11/2022, str. 50  Jindřiška Nezvedová
Memoriál Karla Podhajského začínal již v pátek 30.9. 2022, kdy se v průběhu odpoledne sjížděli vůdci, rozhodčí a pořadatelé do příjemného prostředí rekreačního střediska Vysoké školy ekonomické v Dobronicích u Bechyně
Po ubytování vůdců a rozhodčích proběhla veterinární přejímka psů a kontrola dokladů. Vše proběhlo bez závad. Následovalo fotografování jednotlivých vůdců se svými svěřenci.  
K Memoriálu Karla Podhajského se dostavilo 20 vůdců se svými psy, z toho 15x KO, 3x ČF a 2x MOK. Českou republiku reprezentovalo 14 psů, 5 psů bylo ze Slovenska a 1 účastník přijel z Polska.
V 17.00 hodin zahájil vrchní rozhodčí Ing. Václav Falada poradu rozhodčích. Přivítal Josefa Nováka, předsedu KK ČMMJ Praha, který také promluvil k rozhodčím a speciálně přivítal kolegy rozhodčí ze Slovenska. O slovo požádal také jeden z rozhodčích ze Slovenska. Všichni rozhodčí obdrželi vestu s logem MKP, bolo vyrobené speciálně k příležitosti letošního MKP a také upomínkové předměty.
Vrchní rozhodčí rozdělil podle propozic rozhodčí na jednotlivá stanoviště. Velké pole: Ing. Jaroslav Novotný - OMS Benešov, Zdeněk Staněk - OMS Tábor, Ján Lovecký - Slovensko. Malé pole: Luboš Kříž - OMS Tábor, MVDr. Jana Kočová - OMS Tábor. Voda: MVDr. Jaroslav Šonka - OMS Tábor, Stanislav Brožek - OMS Tábor, RNDr. Anton Dinka - Slovensko. Les barvy: Roman Buchcar - OMS Tábor, Lukáš Vlas - OMS Strakonice, Radek Duda - OMS České Budějovice, Miloslav Man - OMS Písek, František Bárta ml. - OMS České Budějovice. Les vlečky: Miroslav Březina - OMS Tábor, Martin Blažek - OMS Benešov. Les drobné disciplíny: Ing. Martin Kočí - OMS Jindřichův Hradec, Jaroslav Šíma - OMS Klatovy. Následně vrchní rozhodčí podal informace k organizaci memoriálu.
Po slavnostních fanfárách Táborských mysliveckých trubačů zahájil ředitel memoriálu František Bárta vlastní dvoudenní soutěž. Vůdci si vylosovali svá startovní čísla a po rozlosování si odnesli na památku kromě ručně vyřezávaného čísla i kvalitní lovecký nůž od sponzora Jindřicha Lachouta, keramický hrnek a odznak s logem Memoriálu Karla Podhajského. Další upomínkové předměty od sponzorů a podporovatelů byly vůdcům předány v neděli při vyhlášení výsledků.
Tím byl páteční program naplněn a všichni přítomní mohli posedět a popovídat si. Nezdrželi se ale dlouho, neboť měli před sebou dva náročné dny.

PA010010.JPG
 
V sobotu 1.10. 2022 se všichni zúčastnění sešli na náměstí v Bechyni, kde již byla od ranních hodin připravena kapela, která zahrála nejen pro dobrou náladu všech přítomných, ale hrála i během slavnostního průvodu. Po příjezdu kočáru se seřadili členové OMS Tábor s vlajkami všech zúčastněných států. V čele nesl správce zkoušek Jakub Dukát prapor ČMMJ a průvod se vydal na cestu k zámku Bechyně. Za praporem a vlajkami jel kočár s Ing. Jiřím Janotou, předsedou ČMMJ Praha, Josefem Novákem, předsedou KK ČMMJ Praha, zástupcem Ministerstva zemědělství Ing. Martinem Žižkou, Ph.D. a předsedou KK OMS Tábor a ředitelem MKP Františkem Bártou. Za kočárem šli rytíři Řádu sv. Huberta Jižní Čechy, poté starostové měst a obcí, kteří finančně přispěli na tento náročný memoriál, následně se seřadili vůdci z Čech, Slovenska a Polska se svými svěřenci, dále rozhodčí, organizátoři celé akce a také velmi početná korona. Veškerou organizaci kolem průvodu, výzdoby i zajištění upomínkových předmětů měla na starosti Ing. Petra Sedláčková Hanzlíková, která se své role zhostila na výbornou.
Po příchodu do příjemného prostředí zámeckého parku se rozezněly fanfáry Táborských mysliveckých trubačů, VIP hosté, ředitel memoriálu a část organizátorů se seřadili v čele u mikrofonu, vůdci se svými svěřenci a sbor rozhodčích v čele s vrchním rozhodčím Ing. Václavem Faladou nastoupili po stranách zámeckého parku. Na slavnostní zahájení se přišlo podívat téměř 600 příznivců kynologie z myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Přivedli s sebou také velké množství dětí, takže je vidět, že je o myslivost a mysliveckou kynologii v jižních Čechách, potažmo na Táborsku, velký zájem.

PA010073.JPG

Po slavnostních fanfárách a státní hymně se ujal slova ředitel zkoušek a zároveň předseda kynologické komise František Bárta. Uvítal všechny přítomné, poděkoval majitelkám zámku Bechyně Silvii a Nicole Šťávovým za propůjčení prostoru i za dobré vztahy s OMS Tábor. Slovo předal zástupci Ministerstva zemědělství Ing. Martinu Žižkovi, Ph.D., který popřál celému memoriálu zdar a poděkoval za pozvání. Poté Ing. Jiří Janota přivítal všechny přítomné jménem ČMMJ Praha a taktéž popřál celé akci zdárný průběh. Po zdravicích VIP hostů byli Františkem Bártou vyzváni předseda OMS Česká Lípa Petr Lípa a jednatelka českolipského OMS ke slavnostnímu předání plakety a zároveň i pomyslného pořadatelského žezla Memoriálu Karla Podhajského. Následně se slova ujal předseda OMS Tábor a zároveň vrchní rozhodčí Ing. Václav Falada, všechny přítomné přivítal a informoval vůdce a koronu o organizaci prvního dne i celého memoriálu.
Slavnostní zahájení bylo ukončeno, na vůdce a rozhodčí na bechyňském náměstí čekala doprovodná vozidla, která je doprovodila do honiteb. Odjezd musel být rychlý, neboť první den memoriálu bývá z důvodu slavnostního zahájení vždy nejdelší.

DSCN0532.JPG
 
Vodní práce se konala v honitbě MS Rytíř Hlavatce, lesní práce - vlečky, barvy a drobné disciplíny v MS Vlastníků Stádlec a polní práce - malé a velké pole v MS Borečný Rataje.
Členové jednotlivých zúčastněných spolků měli vše vzorně zorganizováno a celý den šlapal, jako dobře promazaný strojek. Pořadatelská služba zajišťovala zdárný průběh na jednotlivých stanovištích, organizovala přejezdy mezi honitbami a zajišťovala občerstvení v honitbách při střídání skupin.

DSCN0641.JPG

Večer, po ukončení sobotních prací, se všichni sešli v Kulturním domu Rataje, kde byl připraven společenský večer s hudbou a tancem. Pro všechny přítomné byl k dispozici bohatý raut a jako překvapení byla připravena zajímavá tombola s třiceti pěknými cenami. Sál s kapacitou 280 lidí byl zaplněn téměř do posledního místečka, a to včetně balkónu. Veselá zábava probíhala v družném a přátelském duchu. Velmi pěkné vystoupení a zpestření večera předvedli Táborští myslivečtí trubači a fólklórní soubor Lužničan z Plané nad Lužnicí.
V neděli ráno se skupiny vůdců sešly na hřišti v Ratajích, kde předal informace k organizaci dne vrchní rozhodčí Ing. Václav Falada. Vzhledem k tomu, že někteří vůdci odstoupili, došlo k menším změnám ve skupinách. Po zahájení se účastníci rozjeli na svá stanoviště k plnění disciplín.
Za velmi příznivého počasí, které nám přálo po oba dva dny, se zkoušky chýlily ke konci.
Zeptala jsem se na postřehy rozhodčích z jednotlivých disciplín:
Vodní práce MVDr. Jaroslav Šonka: „Výborně zazvěřená honitba, téměř každý pes pracoval na živé kachně, většina psů ulovila vodní pernatou zvěř. Nejlepší práci na vodě předvedl pes KO Edo od Struhy, vůdce Miloslav Hlava.“
Podle hostujícího rozhodčího RNDr. Antona Dinky ze Slovenska to byla nejlépe vybraná a zazvěřená honitba na vodní práci ze všech MKP, co měl kdy možnost posuzovat.
Vlečky - les Miroslav Březina: Vše bylo velice dobře připraveno, včetně střídání jednotlivých skupin. Vlečky byly velice dobře připravené, taktéž i zhruba stejné terény pro všechny.  Výborně sladěné bylo posuzování s kolegou Martinem Blažkem. Práce psů, až na malé výjimky na špičkové úrovni. Jsem rád, a bylo pro mě ctí, že jsem zde mohl posuzovat.“
Barvy - les Roman Buchcar: „Na slavnostním zahájení v naší honitbě jsem, jako předseda spolku, všechny zúčastněné přivítal a na prostorné louce uprostřed lesů proběhla první disciplína - přinášení lišky přes překážku. Ohrádka byla na louce umístěna na přehledném místě tak, že mnohočetná korona mohla přehledně sledovat výkony psů, které byly po oba dny velmi pěkné. Po ohrádce a chování na stanovišti se vůdci se svými svěřenci rozjeli na jednotlivá stanoviště. Při práci na pobarvené stopě byli hlášeni vodiči, hlasiči i oznamovači, nakonec se však úspěšně podařilo předvést vůdcům tři oznamovače, z toho dva hlasité. Z pohledu rozhodčího jsem viděl práce velmi pěkné, ale i slabší. Nejlepší práci na barvě předvedla fena KO Justy z Visálku, vedena Rostislavem Křivanem, která pracovala jako hlasitý oznamovač. Ostatní rozhodčí i vůdci si velmi chválili dobře vybrané terény ve smíšeném lese s mírným podrostem.“
Malé pole MVDr. Jana Kočová: „Na malém poli si velice dobře vedl KO Agar Černava Moravia vedený vůdcem Patrikem Slovákem. Pes předvedl dohledávky i vlečku s pernatou s časy pod 30 vteřin. Krásnou práci předvedla také fenka KO Garita Mervov Dvor vedená slovenským vůdcem MVDr. Ľubošem Macháčem.“
Zeptala jsem se také manželského páru z Tábora, jak se jim Memoriál Karla Podhajského líbil.
„Zahájení v Bechyni bylo nádherné, mimořádně krásný průvod, spousta návštěvníků, přivítání, trubači, výřad, prostě krása, famózní. S manželem jsme se zúčastnili jako diváci v koroně u vodních prací. Ocenili jsme kvalitu psů i jejich vůdců. Trochu nás osobně zamrzelo, že se mezi psy neobjevil žádný výmarský ohař. Manžel je aktivní myslivec a právě psa tohoto plemene máme doma. Rádi bychom ocenili i velmi náročnou a výbornou práci všech pořadatelů. Děkujeme za tak skvělý víkend.“
Po celé akci byl čas popovídat si i s panem Kuchařem, který pořadatelům vypomáhal po oba dva dny jako střelec. Jak hodnotíte celou akci? Užil jste si to?
„Užil a děkuji, že jste mě oslovili, abych vypomohl, jako střelec. Nástup v Bechyni byl pro mě zážitek. Nechyběli trubači, proslov předsedy OMS Tábor Ing. Falady, předsedy KK OMS Tábor pana Bárty a dalších přítomných…
Z Bechyně jsme se přesunuli do obce Hlavatce, kde jsme prováděli první zkoušku vodní práce. Po ukončení disciplín bylo připraveno výborné občerstvení. Poté bylo připraveno auto, které nás doprovodilo do obce Rataje. Zde probíhaly další zkoušky malé a velké pole. V průběhu zkoušek bylo v Ratajích pro všechny vůdce, koronu, rozhodčí a pořadatele připraveno také úžasné pohoštění.
Druhý den jsme se všichni sešli opět v Ratajích na hřišti, kde byla připravena snídaně. Po snídani jsme se rozjeli podle vylosovaných čísel na stanoviště. V mém případě to byly lesní práce ve Slavňovicích. I zde bylo připraveno vše potřebné pro všechny zúčastněné.
Svými slovy bych chtěl vyjádřit poklonu pořadatelům a zvlášť OMS Tábor za výborně propracovaný 84. ročník Memoriálu Karla Podhajského a ještě jednou děkuji za možnost se ho aktivně zúčastnit.“
 
A kdo vlastně vyhrál a odnesl si poháry?
 
Krivan-s-Justy.JPG
První místo, titul CACT a zároveň i nejlepší vodu a barvu Justy z Visálku, NKO s vůdcem Rostislavem Křivanem, 489 bodů.

MKP-2022-2-misto.JPG
Druhé místo a titul res. CACT Agar Černava - Moravia, NKO, s vůdcem Patrikem Slovákem.

MKP-2022-3-misto.JPG
Třetí místo a zároveň nejlepší les a ohrádka Hector Bertoni Prague, MOK s vůdcem Davidem Tomášem.

Pohár za nejlepší vodu obdržel Edo od Struhy, NKO s vůdcem Miroslavem Hlavou.
V celkovém hodnocení se 8 psů umístilo v I. ceně, 1 pes ve II. ceně a 1 pes ve III. ceně, 4 vůdci odstoupili a 6 psů neobstálo.
Všichni přítomní vůdci byli za svůj výkon odměněni hodnotnými cenami, ať to byla například lovecká broková zbraň, odstřel daňka, dvoudenní naháňka na spárkatou zvěř, rytina na zbraň a mnoho dalších cen.
Jak řekla jedna z rozhodčích MVDr. Jana Kočová: „Psí účastníky na MKP lze přirovnat k vrcholovým sportovcům, kteří mají své hvězdné chvíle, ale i okamžiky naplněné zklamáním. Asi to je na lovecké kynologii to krásné - soulad vůdce a jeho psa a také neustálá proměnlivost výkonů, protože se pracuje s živými tvory.“

Vysledkova-listina-MKP_2022.jpg

 
Jak to viděl předseda OMS  Tábor a zároveň vrchní rozhodčí Ing. Václav Falada?
 
Nejprve k rozhodčím. Před vlastním výběrem jsem měl představu, že navrhnu i mladé perspektivní rozhodčí, kteří jsou odborně na výši, často chodí posuzovat, sami psy předvádí a nejsou pouze z Jihočeského kraje. Návrh jsme konzultovali v naší kynologické komisi a KK ČMMJ návrh schválila. Myslím, že se nám podařilo sestavit výborný sbor rozhodčích, o čemž svědčí i to, že nebyl podán žádný protest a panovala vzájemná přátelská atmosféra. Posuzovali velice korektně a vyhlášené známky velmi dobře zdůvodňovali vůdcům i početné koroně.
Jelikož v našich podmínkách máme v tomto období problém s vhodným porostem pro polní práce, museli jsme jednat s majiteli a uživateli zemědělských pozemků o zasetí meziplodin a pozdržení zemědělských prací. Ti nám vyšli vstříc, za což jim chci poděkovat. Na tom měl největší podíl jeden z rozhodčích Luboš Kříž. Pole bylo dostatečně zazvěřeno vyspělou bažantí zvěří, takže nebyl problém ulovit před psem i 4 až 5 bažantů. Mohlo tak být dostatečně prověřeno vystavování, postupování i klidy před zvěří.
Rovněž na vodní práci bylo dostatek možností kontaktu se živou kachnou, kterou měli téměř všichni psi. Přestože bylo tolik možností, bohužel toto štěstí neměl vítěz MKP, kterému tak nemohl být zadán titul CACIT, z čehož jsem byl já osobně velice zklamaný.
Velmi dobré známky byly rovněž na „ohrádce“, kterou shlédla po oba dny velmi početná korona a měla se na co dívat.
Veškerá stanoviště pro práce v lese byla pod vedením Romana Buchcara připravena na vysoké úrovni.
Dost mě zamrzel několikanásobný výpadek počítačové techniky, který nám závěrečné vyhodnocení zkomplikoval, ale nakonec vše dobře dopadlo.
 
Velký dík si zaslouží celé týmy mysliveckých spolků Borečný Rataje, Vlastníků Stádlec a Rytíř Hlavatce, které odvedly neskutečný kus práce. Nesmíme opomenout trubače, dále také na ty, kteří zajišťovali občerstvení na jednotlivých pracovištích, a tím vytvářeli příjemnou atmosféru MKP.
Veliké poděkování patří všem sponzorům, mysliveckým spolkům, které akci podpořili, rovněž těm, kteří získávali finanční prostředky, ceny pro vůdce i tombolu, na čemž se podílel do značné míry předseda OMS Ing. Václav Falada. Vždyť pořádání takto významné mezinárodní akce není levnou záležitostí.
Co říci závěrem? 84. ročník Memoriálu Karla Podhajského je za námi. Všichni příznivci myslivecké kynologie se těšíme na příští 85. ročník MKP.
 
Lovecké kynologii Zdar!
Jindřiška NEZVEDOVÁ,
jednatelka OMS Tábor

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...