ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Lednový úvodník

Myslivost 1/2022, str. 3 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Konec prosince je pro mnohé z nás časem bilancování a také příležitostí pro zamyšlení, co udělat lépe v roce následujícím. Více >
Lednový úvodník

Nielen COVID, aj AMO trápi poľovníkov

Myslivost 1/2022, str. 14 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Do konca novembra bol Africký mor ošípaných na území Slovenskej republiky lokalizovaný v okresoch Trebišov, Michalovce, Prešov, Bardejov, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Detva, Stará Ľubovňa, Sabinov, Stropkov, Sobrance, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen, Lučenec, Brezno, Poprad. Více >
Nielen COVID, aj AMO trápi poľovníkov

Provázanost uznání nové honitby s rozhodnutími o změnách sousedních honiteb

Myslivost 1/2022, str. 24 Václav Holý
Počet komentářů: 0
Nová honitba může být uznána pouze na „volných“ pozemcích (srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2015, č. j. 10 As 43/2015–49), splňujících i ostatní hmotněprávní podmínky pro uznání honitby. V praxi je pravidlem, že tyto pozemky jsou součástí stávající honitby, z níž musejí být nejprve v rámci jednotlivých řízení o změnách sousedních honiteb „uvolněny“, aby mohlo dojít k uznání nové honitby. Na tento krok se při podávání návrhů na uznání nových honiteb velmi často zapomíná, což vede ke zbytečnému zamítání jinak „materiálně“ oprávněných návrhů na uznání honitby. Více >
Provázanost uznání nové honitby s rozhodnutími o změnách sousedních honiteb

Recept na divočáky ve městech?

Myslivost 1/2022, str. 16 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Severočeská metropole Ústí nad Labem je jedním z měst, které se dlouhodobě potýká se zvýšenými stavy divočáků, kteří zapříčiňují škody v intravilánu města. Hlavně ze setkání v noci mají také občané strach. Ve městě se tak pod tlakem skutečností vytvořila v posledních letech vcelku příkladná spolupráce. Více >
Recept na divočáky ve městech?

Bezpečnost na společných lovech

Myslivost 1/2022, str. 32 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Probíhá plná sezóna společných lovů a podle potřeb výrazného snížení stavů spárkaté zvěře je i násobně vyšší četnost společných lovů této zvěře než v minulých desetiletích. Nejsou výjimkou honitby, kde je i deset a více naháněk ročně. Více >
Bezpečnost na společných lovech

Výsledky léčení střečkovitosti spárkaté zvěře v roce 2021

Myslivost 1/2022, str. 37 Alfred Hera
Počet komentářů: 0
Při setkání s myslivci stále dostáváme informace o narůstajících nálezech nosní i podkožní střečkovitosti. Jistě k tomu přispívá nedobrý stav životního prostředí, kdy rozsáhlá pole řepky a kukuřice, a v mnoha místech silně zdecimovaný stav lesů po kůrovcové kalamitě, nedovolují zvěři získat byliny k přirozené antiparazitární ochraně. Více >
Výsledky léčení střečkovitosti spárkaté zvěře v roce 2021

Byla výstava Natura Viva 2021 reálnou prezentací chovu siků a jelenců?

Myslivost 1/2022, str. 40 Miloslav Vach
Počet komentářů: 0
Počet vystavovaných trofejí nepůvodních druhů zvěře, zejména siky japonského, neodpovídal početnosti populací, které se každoročně zvětšují, do míry, která je už daleko za únosným stavem. Malý počet vystavených trofejí siků a zvláště jelenců, mohl na návštěvníka působit dojmem, že to jsou malé, nepříliš významné populace druhů spárkaté zvěře, které jsou spíše druhy okrajového významu. Realita, zejména u siky japonského, je ale naprosto opačná a odklad řešení početního nárůstu populací siky japonského může vyvolat takové problémy, které naši myslivosti, tedy i myslivcům, nepřinesou žádná pozitiva. Pro objektivní analýzu na jaké kvantitativní a kvalitativní úrovni jsou populace siky japonského a jelence běloocasého v Čechách i na Moravě, poskytla výstava Natura Viva 2021 statisticky málo významný soubor. Více >
Byla výstava Natura Viva 2021 reálnou prezentací chovu siků a jelenců?

Nejsem lovec trofejí, ale kurz ve mně probudil lovecku vášeň

Myslivost 1/2022, str. 48 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
Aleše Hámu jsem dlouho znal hlavně z divadla a televizní obrazovky. Náhoda tomu chtěla, že jsem byl v České televizi obsazen jako dramaturg do seriálu V karavanu po Česku, který Aleš moderuje. Natáčení cestovatelského dokumentu má ale svá specifika. Ani dramaturgie takového pořadu se nedá dělat tak zvaně od zeleného stolu. A tak jsem se ocitl ve zhruba desetičlenném štábu, který po dva roky brázdil v letních měsících Českou republiku. Více >
Nejsem lovec trofejí, ale kurz ve mně probudil lovecku vášeň

Vábení lišek (a dalších drobných predátorů)

Myslivost 1/2022, str. 50 Pavel Kumžák, Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Po delší odmlce a vzhledem k nastávající hlavní lovecké sezoně jsem se rozhodl společně s Ing Fischerem, jednatelem Myslivosti, s.r.o., vášnivým myslivcem, sokolníkem a milovníkem lovu lišek, přinést pro čtenáře časopisu několik rad, novinek a praktických postřehů z nádherných lovů za pomoci vábení. Více >
Vábení lišek (a dalších drobných predátorů)

Nová kulovnice CZ 600

Myslivost 1/2022, str. 56 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Nová kulovnice CZ 600 je opravdu velmi novou zbraní a po technické stránce stojí na zcela nových konstrukcích a je podle mě hodně pokročilá a jde s dobou. Více >
Nová kulovnice CZ 600

Co přináší edice Waldjagd a Feldjagd do rodiny Mauser M18?

Myslivost 1/2022, str. 64 Martin Brožek
Počet komentářů: 0
Mauser M18. Zbraň, kterou si nechcete pořídit z důvodu „prázdného místa u srdce, kterou zaplní jen M18“, ale z těch racionálních důvodů, když potřebujete užitnou, odolnou a spolehlivou zbraň pro každodenní práci. Více >
Co přináší edice Waldjagd a Feldjagd do rodiny Mauser M18?

Myslivci si po jedenácté dali dostaveníčko v Rudolfinu

Myslivost 1/2022, str. 78 Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Pocty a radosti. To bylo motto letošního koncertu České myslivecké Vánoce ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde se po roční přestávce sešli příznivci lovecké hudby z celé České republiky. Více >
Myslivci si po jedenácté dali dostaveníčko v Rudolfinu
Zpracování dat...