ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Lov je víc, než jen redukce početního stavu

Myslivost 6/2022, str. 12 Jiří Kamler
Počet komentářů: 0
Jen se naučit jej využívat! Lov provází člověka již velmi dlouho a během této doby se významně měnily nejen jeho způsoby a dostupné technické pomůcky, ale také důvody, proč lovit. Již dávno tak neplatí, že hlavním účelem lovu je zajištění potravy a zrovna tak jsou historií parforsní lovy, které neměly žádný hospodářský efekt a celá lovecká akce byla jen společenskou událostí a zábavou spojenou se štvaním a následným usmrcením zvěře. Více >
Lov je víc, než jen redukce početního stavu

Pesticidy v moči zajíce polního

Myslivost 6/2022, str. 16 Jakub Hruška, Jan Svoboda
Počet komentářů: 0
– jaká krajina takové výsledky Část 2. Závislost koncentrací pesticidů v zaječí moči ke struktuře krajiny V minulém díle popsané koncentrace pesticidů jsou samy o sobě zajímavé a již částečně vypovídající o kontaminaci zajíců. Další důležitou otázkou ale je, zda mají tyto hodnoty nějaký vztah ke struktuře a využití krajiny. Tento vztah lze intuitivně předpokládat, ale jeho prokázání nemusí být, vzhledem k omezené dostupnosti klíčových údajů o využití a struktuře krajiny, jednoduché. Přesto jsme se o to pokusili, a výsledek ukazuje statisticky významný vliv na množství pesticidů ve zvěři. Více >
Pesticidy v moči zajíce polního

Aplikace přípravků na ochranu rostlin a ochrana zvěře

Myslivost 6/2022, str. 22 Petr Marada
Počet komentářů: 0
Je nesporné, že na ochranu drobné zvěře a její opětovný návrat do naší „kulturní“ krajiny, kromě negativních vlivů predátorů, nevhodných způsobů mysliveckého hospodaření, klimatické změny a negativních dopadů intenzivního zemědělského hospodaření, má také zásadní vliv prováděná rostlinolékařská péče. Způsob a množství aplikovaných pesticidů především v polních honitbách, resp. zemědělsky obhospodařovaných ekosystémech, je významným faktorem, který ovlivňuje biodiverzitu. Více >
Aplikace přípravků na ochranu rostlin a ochrana zvěře

Starostlivosť o zver

Myslivost 6/2022, str. 30 Matúš Rajský, Duašan Rajský, Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Čo je potrebné a čo nie I. časť Na Slovensku sa pripravuje nová poľovnícka legislatíva a v rámci nej aj nové postupy starostlivosti o zver. V posledných obdobiach odzneli názory na vplyv krmív na manažment raticovej zveri. A to v súvislosti s dopadom použitia jednotlivých krmív na zdravie zveri a početné stavy, ako aj na škody, ktoré zver spôsobuje na kultúrach, či už lesných alebo poľných. Více >
Starostlivosť o zver

Výživa srnčí zvěře

Myslivost 6/2022, str. 34 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Pšenice? Dieteticky nevhodná potrava? V tomto příspěvku, zaměřeném na výživu srnčí zvěře, bych se rád zaměřil na krmivo, o kterém mezi mysliveckou veřejností kolují nejrůznější mýty a dogmata a v oblasti výživy se stává stále větším strašákem. Jedná se o pšenici. V podstatě se dá říci, že všichni myslivci, se kterými na téma pšenice hovořím, toto krmivo zavrhují a jsou přesvědčeni, že je v oblasti výživy doslova hrozbou. Z výše uvedeného důvodu se ve volných honitbách spárkatá zvěř pšenicí prakticky nikde nepřikrmuje. Více >
Výživa srnčí zvěře

Sokol rároh – univerzálny lovec

Myslivost 6/2022, str. 37 Ján Obuch
Počet komentářů: 0
Z dvoch u nás žijúcich veľkých druhov sokolov sokol sťahovavý loví vo výškach lietajúce vtáctvo. Preto vo zvyškoch jeho potravy v okolí hniezd nenachádzame napríklad jarabice, alebo bažanty, ktoré lietajú nízko nad zemou. Zato sokol rároh je univerzálnejším lovcom. Loví nielen vo výškach lietajúce holuby, ale zaútočí aj na vtáky a cicavce, pohybujúce sa po zemi. Více >
Sokol rároh – univerzálny lovec

Prostě obyčejně dobré auto!

Myslivost 6/2022, str. 42 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V rámci dlouhodobé spolupráce jsem tentokrát dostal na otestování jednu z nejlevnějších čtyřkolek na trhu, nový Suzuki S-Cross. Univerzál, který si jistě najde místo v garážích řady myslivců. Ale postupně… Více >
Prostě obyčejně dobré auto!

Ve dne, v noci s puškohledem BLASER B2 2-12x50 iC

Myslivost 6/2022, str. 46 Martin Brožek
Počet komentářů: 0
Blaser je ve střelecké komunitě něco jako Apple v chytrých telefonech. Ano, existují výrobci, kteří vyrábí výkonnější telefony, existují dražší prémiové i levnější základní značky, ale kromě Apple není žádný jiný výrobce nabízející porovnatelně komplexní a vzájemně propojený systém. A to je přesně Blaser, který na trh přivádí optiku B2 s německým rodným listem. Více >
Ve dne, v noci s puškohledem BLASER B2 2-12x50 iC

Sova s dálkoměrem

Myslivost 6/2022, str. 48 Martin Brožek
Počet komentářů: 0
– uživatelský test digitálního zaměřovače OWLNV L3 LRF Ke konci minulého roku jsem si od společnosti KOZAP zapůjčil digitální zaměřovač OWLNV L3 ve verzi LRF. To je zaměřovač, který můžete využít pro denní i noční pozorování a lov, doplněný modulem laserového měření vzdálenosti. Více >
Sova s dálkoměrem

Zaměřovací dalekohled MEOPTA MeoSport R3 3-15x50 RD SFP

Myslivost 6/2022, str. 54 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Na letošním veletrhu IWA 2022 představila Meopta i svůj nový zaměřovací dalekohled MeoSport R3 3-15x50 RD SFP. Je to dalekohled určený primárně pro sportovní střelbu na velkou vzdálenost. Ale to je jen půl pravdy, zaměřovač je určený jako vstupní pomůcka do tohoto odvětví střeleckého sportu. Více >
Zaměřovací dalekohled MEOPTA MeoSport R3 3-15x50 RD SFP

Kam se mi ztratil?

Myslivost 6/2022, str. 66 Josef Drmota, Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Známe to všichni. Tedy všichni „pejskaři“. I ten nejposlušnější a nejvychovanější čtyřnohý pomocník si občas postaví hlavu, zláká jej opravdu voňavá stopa nebo volání svůdné nápadnice. Pak se za ním doslova zapráší nebo zavřou větve nejbližší houštiny. A nám zbývá drobná nejistota, kde se náš přítel potuluje a kdy se s ním opět setkáme. Tento celkem běžný problém lze dnes naštěstí ošetřit řadou technických řešení, založených vesměs na technologii družicové navigace GPS. Více >
Kam se mi ztratil?

ZKOUŠKY VLOH S OTAZNÍKEM

Myslivost 6/2022, str. 70 Lucie Kolouchová
Počet komentářů: 0
aneb Opravdu musí být na jaře? V jarních měsících intenzivně probíhají zkoušky vloh pro ohaře i ostatní plemena, však se jim dříve také říkalo jarní zkoušky. U všech skupin plemen je u nich podmínkou kontakt psa se živou zvěří, ať už drobnou při vystavení u ohařů nebo zajícem či srnčím u stopy živé zvěře v případě ostatních plemen. Nácviky i samotné zkoušky tedy probíhají právě v měsících, kdy se v přírodě rodí či líhnou mláďata… Více >
ZKOUŠKY VLOH S OTAZNÍKEM

Jednou bych si chtěl zkoušky udělat

Myslivost 6/2022, str. 83 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Momentálně mohou sledovat diváci v televizi seriál z prostředí zoologické zahrady, kde jednu ze záporných postav vytváří muzikálový herec a zpěvák Jan Kopečný. Určitě ho mnozí asi znají i z dalších rolí. Velmi mne ale překvapilo, když jsem čistě náhodou někde na webu narazil na informaci, že se velmi kladně vyjádřil k myslivosti a přírodě. Více >
Jednou bych si chtěl zkoušky udělat

Dodatečně k úctyhodnému výročí

Myslivost 6/2022, str. 86 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Není zase tolik mysliveckých spolků, které mohou svoji historii odvinout desítky let zpětně. Do redakční pošty mi přišla zajímavá brožura, resp. kronika s příběhy, kterou vydalo MS Kavkázsko Libštát na jihovýchodním okraji okresu Semily k 80. výročí v roce 2020. A byť covidové dva roky vše posunuly, vydal jsem se na rozhovor kousek od městysu Libštát. Více >
Dodatečně k úctyhodnému výročí

Děčínský zámek a myslivost

Myslivost 6/2022, str. 92
Počet komentářů: 0
První ročník Mysliveckého dne na zámku v Děčíně je nejenom formou, jak myslivost a vše co s ní souvisí představit veřejnosti, ale také připomenutí historie, jíž se prolínaly také lovy a lovecké akce tehdejších majitelů. Více >
Děčínský zámek a myslivost
Zpracování dat...