ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zákon o myslivosti a státní honitby

Myslivost 3/2022, str. 10 Jiří Kamler
Počet komentářů: 0
Aktuálně se opět rozbíhají intenzivní diskuse o zákonu o myslivosti, jako by pro hospodaření se zvěří v honitbách a každého z nás neexistovalo nic důležitějšího. Více >
Zákon o myslivosti a státní honitby

Africký mor za dveřmi… Do zbraně!

Myslivost 3/2022, str. 14 Jakub Drimaj, Jiří Kamler
Počet komentářů: 0
Vysoká početnost prasat a bezodkladná nutnost snížit jejich stavy jsou skutečnosti, které je nutno vzít v potaz. Více >
Africký mor za dveřmi… Do zbraně!

Musíme měnit krajinu k lepšímu

Myslivost 3/2022, str. 24 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
Myslivecký spolek Hukvaldy hospodaří v pronajaté honitbě pod malebnou zříceninou hradu Hukvaldy. Na přibližně tisíci hektarech ve smíšené honitbě vykonává právo myslivosti devět členů. V posledních deseti letech byli myslivci velmi aktivní při snaze měnit krajinu v okolí obce Hukvaldy. Mým průvodce po honitbě byl předseda spolku Václav Kološ. Více >
Musíme měnit krajinu k lepšímu

Políčka pro zvěř, plochy podporující biodiverzitu

Myslivost 3/2022, str. 21 Marek Daňhel, Lubomír Hajný
Počet komentářů: 0
V prvním díle našeho seriálu článků jsme se věnovali výsadbě stromů a čerpáním podpor na tyto aktivity. Stromy tvoří v krajině trvalé prvky zelené infrastruktury. Můžeme je chápat, jako kostru, která slouží jako opora pro další ekologické prvky. Jejich význam narůstá zvláště pokud rostou mimo les ve volné krajině. Více >
Políčka pro zvěř, plochy podporující biodiverzitu

Dvacet let ČIŘIKÁNÍ

Myslivost 3/2022, str. 26 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Není asi třeba vysvětlovat myslivcům a čtenářům Myslivosti, že jedním z indikátorů stavu naší zemědělské krajiny je kromě zajíce také koroptev polní. A právě tento druh si vzala jakožto symbol nezisková odborná organizace NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s., která byla zaregistrována před dvaceti lety v lednu 2002 Ministerstvem vnitra ČR. Více >
Dvacet let ČIŘIKÁNÍ

II. Změny v krmení – jak s bachorem zacházet

Myslivost 3/2022, str. 32 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Krmení zvěře a přežvýkavců spočívá ve střídání pastvy, klidu po pastvě, přežvykování a opětovné pastvě. Pro tuto situaci máme výstižný pojem pastevní cykly, což vyjadřuje kolikrát za den a noc se zvěř pase, kolikrát za den a noc celý cyklus probíhá. Čím více pastevních cyklů, tím více přijatých živin a lepší výživný stav, více živin pro tělesnou stavbu, graviditu, laktaci, vývoj mláďat i trofej. Více >
II. Změny v krmení – jak s bachorem zacházet

Výživa srnčí zvěře – správné principy přikrmování

Myslivost 3/2022, str. 38 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Vážení přátelé myslivosti a milovníci srnčí zvěře, v minulém čísle jsem se věnoval opomíjenému, a přesto nutričně velice významnému dužnatému krmivu s vysokým stupněm preference, čímž je kombinace jablečných výlisků s jeřabinami formou silážování (fermentace). V tomto čísle se chci věnovat dalším, praxí ověřeným dužnatým krmivům, která je možné srnčí zvěři v době přikrmování a potravní nouze předložit. Více >
Výživa srnčí zvěře – správné principy přikrmování

Dutorohou zvěř na výstavě Natura Viva 21 reprezentovaly pouze trofeje muflonů

Myslivost 3/2022, str. 44 Miloslav Vach
Počet komentářů: 0
Prezentace loveckých trofejí jako určitého dokladu o kvalitě chovaných populací zvěře je nejenom zájmem myslivců, ale také jejich povinností představit úroveň své práce širší veřejnosti. Proto se každoročně pořádají přehlídky chovu a lovu zvěře, a jednou za pět let i národní myslivecké výstavy, kde je expozice loveckých trofejí nedílnou součástí. Více >
Dutorohou zvěř na výstavě Natura Viva 21 reprezentovaly pouze trofeje muflonů

Materiály loveckých nožů

Myslivost 3/2022, str. 64 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Lovecký nůž je pracovním nástrojem každého myslivce a kvalita práce s ním je přímo úměrná kvalitě materiálu použitého k výrobě čepele nože. To ostatně platí pro každý pracovní nástroj, a tedy není nůž jako nůž. Při pořizování nového loveckého nože, bychom se měli zajímat o to z jakého materiálu je čepel nože vyrobena, protože to je rozhodující pro budoucí kvalitu a pohodu používáni nože. Více >
Materiály loveckých nožů

Ticho od Hausken

Myslivost 3/2022, str. 68 Martin Brožek
Počet komentářů: 1
Od března minulého roku můžeme v Čechách používat tlumiče. Změna zákona s sebou přinesla mnoho emotivních diskusí o podílu tlumičů na pytláctví, ale bez ohledu na citové zabarvení celé situace se prodeje tlumičů pro potřeby myslivosti neustále zvyšují. Já sám jsem si tlumiče pořídil na kulovnice i malorážku. Více >
Ticho od Hausken

Barváři aneb I mistři musí trénovat

Myslivost 3//2022, str. 72 Lucie Kolouchová
Počet komentářů: 0
Z dosavadních článků na téma lovecký výcvik jsem vynechala barváře, a teď nastal čas křivdu napravit, byť z pozice laika, který práci barvářů celý život obdivuje a sleduje, ale na zkoušky nikdy netrénoval, ani nevedl. Více >
Barváři aneb I mistři musí trénovat

Pokusným králíkem v Hořovicích

Myslivost 3/2022, str. 74 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
O tom, že by měl každý z nás sledovat svůj zdravotní stav, není asi pochyby, kdo z nás je ale tak uvědomělý... Bohužel pro lidi nejsou zákonem předepsané technické prohlídky v pravidelných intervalech tak jako například u motorových vozidel, mnozí bohužel odkládají a zlehčují to, že i lidský organismus stárne a vyžaduje pravidelnou péči. Více >
Pokusným králíkem v Hořovicích

Když se snoubí hudba a myslivost…

Myslivost 3/2022, str. 76 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Předplatitelé Myslivosti našli v tomto čísle jako mimořádnou přílohu CD s mysliveckými písničkami. V dobrém slova smyslu má tuto přílohu na svědomí dlouholetý spolupracovník redakce i ČMMJ Josef Husák. Více >
Když se snoubí hudba a myslivost…

Časy se mění…

Myslivost 3/2022, str. 12 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
Život obyvatel této planety prodělává v současné době četné turbulence. Svět lidí je velmi a velmi ovlivněn doposud neporaženou pandemií COVIDu-19, svět zvířat je poměrně výrazně ovlivňován jistým predačním tlakem ze strany člověka a zároveň stále se rozšiřujícím africkým morem prasat. V této náročné situaci je úvaha o budoucnosti české myslivosti jaksi na vedlejší koleji, ale přece… Více >
Časy se mění…

„Kobra efekt“ u divočáků a jak se mu vyhnout

Myslivost 3/2022, str. 18 Jiří Kamler, Jakub Drimaj, Petr Božovský
Počet komentářů: 0
Naše myslivecké hospodaření je na první pohled téměř dokonalé v tom, jak důkladně vše každoročně sčítáme, plánujeme a následně také ulovíme potřebný počet kusů. Úředníci na pověřených obcích tak mohou s uspokojením ukládat měsíční hlášení i výkazy o ročním hospodaření do archivů, uživatelům honiteb schvalovat jejich plány a tvářit se, že vše je tak, jak má být. Více >
„Kobra efekt“ u divočáků a jak se mu vyhnout

Aktivity v přírodě nejen pro děti, ale i pro veřejnost pod vedením OMS Benešov

Myslivost 3/2022, str. 108 Jarmila Vaníčková
Počet komentářů: 0
V průběhu loňského podzimu, který nebyl tradiční kvůli pandemické situaci, nastolení karantén, izolací, a ne vždy příjemnou náladou ve společnosti, OMS Benešov a spolupracující subjekty organizovaly činnosti, které mohou pomoci zapomenout na každodenní starosti a užívat si největšího hřiště, a to přírody. Více >
Aktivity v přírodě nejen pro děti, ale i pro veřejnost pod vedením OMS Benešov
Zpracování dat...