Časopis Myslivost

Klubu fotografů přírody při ČMMJ

Myslivost 2/2021, str. 93  Antonín HAVLÁT, Milan SLAVINGER
Do doby před více než 30 lety se již datuje vznik dnešního Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě.
Zakladatelem a prvním předsedou klubu, který byl začleněn pod Svazem českých fotografů s názvem Fotoklub SČF „Lovy s kamerou“ byl Sláva Štochl, jeden z našich nejznámějších průkopníků „přírodní“ fotografie. Cílem klubu bylo sdružit přední české a slovenské fotografy živé přírody do společnosti, která by reprezentovala československé lovy beze zbraní nejen u nás, ale i v zahraničí.

IMG_7573_O.jpg

V květnu 1990 se na ÚV ČMS sešli myslivečtí fotografové, aby projednali svoji další činnost. Na jednání bylo dohodnuto vystoupení klubu ze SČF a ustanovení Klubu fotografů při ÚV ČMS. K této změně došlo na ustavující schůzi v Praze dne 9.prosince1990.
V prosinci loňského roku to bylo tedy již 30 let, kdy byl založen Klub fotografů přírody (KFP). Patronát nad KFP převzal tehdy Český myslivecký svaz a pod dnešním názvem Českomoravská myslivecká jednota se na jeho chodu podílí dodnes. Mezi zakládajícími členy byli fotografové zvučných jmen, například Jan Rys, Eduard Studnička, Přemysl Pavlík, Jaromír Zumr st., Antonín Říha, Ján Dubeň, Rostislav Stach a další.
Již v roce 1993 byl KFP přijat ve Francii do mezinárodní organizace International Federation of Wildlife Photography (IFWP) sdružující stejně zaměřené kluby, členem je dodnes.
Hlavní náplni klubu byla a je propagace a popularizace fotografie zvířat a přírody a ukázat přírodu v její neopakovatelné kráse všem, kteří mají stejně jako my zájem o její zachování pro příští generace. Do náplně klubu dále patří:
- propagace a popularizace myslivosti a jejích kulturních tradic,
- vytváření podmínek pro odbornou a vzdělávací činnost členů,
- zvyšovat společenskou a uměleckou úroveň fotografie přírody prostřednictvím vlastní tvorby,
- pořádání výstav a přehlídek autorských děl zejména při akcích ČMMJ a akcích pod záštitou ČMMJ,
- spolupráce se všemi složkami a kluby ČMMJ a dalšími organizacemi,
- vytvářet a rozvíjet mezinárodní vztahy v oblasti fotografie přírody.
Členové klubu od počátku spolupracují s časopisem Myslivost a to příspěvky jak fotografovat přírodu a její obyvatele, fotem měsíce či ilustračními snímky pro potřeby redakce.  
Do činnosti klubu patří neodmyslitelně několikadenní setkání členů spojená s fotografováním pořádaná zpravidla dvakrát ročně a pořádání fotografických výstav při různých příležitostech po celé republice.
Nedílnou součástí činnosti bylo a je spolupořádání fotografické soutěže „Zlatý jelen Slávy Štochla“. Řada členů se úspěšně zúčastňuje fotografických soutěží u nás i v cizině.
I přes události loňského roku, které poznamenaly celou naší společnost a její dozvuky se promítnou i do tohoto roku, jsme v loňském roce vydali u příležitosti výročí existence klubu publikaci „30 let Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě“, ve které je na 60 stranách popsána historie a současnost klubu.

DSCN6453_O.jpg

Dále jsme jako klub mimo jiné uskutečnili jedno členské setkání, celkem tři skupinová setkání, čtyři výstavy fotografií, připravili jsme snímky pro stolní myslivecký kalendář na rok 2021 vydávaný časopisem Myslivost. Snímky několika našich členů byly použity do knihy „Vysočina příroda a krajina“ vydané Krajem Vysočina a v dalších publikacích a časopisech.
Podrobněji se s naší činností můžete seznámit na našich internetových stránkách http://www.klubfotografu.cz/, kde se kromě jiného dozvíte, jak se stát členy klubu. Ve svých řadách rádi přivítáme nové členy stejného zaměření.
 Antonín HAVLÁT, Milan SLAVINGER

Zpracování dat...