ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Malí velcí pomocníci při vyhledávání srnčat – drony s termovizí

Myslivost 11/2021, str, 98  Pavla Benettová
Letošní sezóna vyhledávání srnčat před sečením pro nás sice byla velice hektická a náročná, ale na druhou stranu naplňující a úspěšná.
Díky veřejné sbírce se totiž naší lokální skupině spolku Stop sečení srnčat podařilo zakoupit dva drony s termovizí. Hned zjara jsme se zaškolovali v manipulaci a o víkendech vyráželi do terénu podnikat tréninkové lety.

IMG_20210623_062031.jpg

Veliké starosti nám dělalo, zda srnčata dokážeme v trávě skutečně najít. Když jsme totiž trénovali na březnových a dubnových loukách, mátlo nás, že podle termovize nejsme schopni najít srnčí pastvící se před námi. Pak nám došlo, že to bude jejich dobře izolující srstí.
V květnu se na loukách začala konečně objevovat nakladená srnčata a naše nadšení, že je skutečně díky termovizi vidíme, neznalo mezí. Tréninkové lety se vyplatily a my jsme mohli konečně naši pomoc nabídnout okolním zemědělcům a myslivcům.

received_953471385471395.jpeg

Seče v naší lokalitě začaly 20. května a od té doby jsme se celých následujících 30 dní zastavili s výjimkou dní, kdy přišel blahodárný déšť. Během sezóny jeden z našich členů pořídil soukromý dron a dále se k nám přidal nový pilot s vlastním dronem. Náš letový park tedy zahrnoval celkem čtyři drony s termovizí. Zájemců bylo tolik, že jsme nestíhali a naše drony byly skutečně v akci každé ráno na různých místech. Každodenní vstávání bylo extrémně náročné, proto jsme oslovili další možné zájemce a o pomoc při pilotování.
Bylo úžasné vidět radost myslivců a zemědělců poté, kdy dron prolétal třeba 30 hektarů jetele a identifikoval všechna zalehlá srnčata. V jednom případě našla pilotka s dronem 11 srnčat na 12 hektarech travin! Srnčata byla ve většině případů vynesena, uložena do krabic či dřevěných beden, a po dosečení terénu vypuštěna.

received_1380136799040352.jpeg

Zde je třeba upozornit na fakt, že malé, jen pár dní staré srnče, by nemělo být odnášeno dále než 200 metrů od místa zálehu, hrozí totiž riziko, že ho srna nenajde. U větších, již pohyblivých a hlasitě pískajících srnčat, toto riziko klesá. V případě několikadenního srnčete je řešením požádat traktoristu o ponechání neposečeného pruhu v místě nálezu, a po dosečení plochy uložit srnče na stejné místo. Takto zachráněná srnčata byla poté zemědělci nebo myslivci kontrolována, abychom měli jistotu, že si matka srna pro srnče skutečně přišla.
Kromě létání s drony jsme byli v terénu téměř každý den také s dobrovolníky při pěším procházení porostů. Když se totiž daná plocha seče až v odpoledních hodinách, nemá smysl brzy ráno použít drony. Srnčata není možné držet v krabicích mnoho hodin a větší srnčata nezůstávají celý den zalehlá na stejném místě. Pro odpolední seče jsme tedy využívali pomoci dobrovolníků a procházeli porosty v rojnici. Postup umístění srnčat do krabic a jejich následného vypuštění byl stejný.

IMG_20210530_170605.jpg

Za letošní sezónu se nám při pěším procházení podařilo objevit, vynést či vyhnat asi 30 srnčat a díky létání s termovizí dalších 170 srnčat! Spolupracovali jsme přibližně s dvaceti honitbami na jihu Čech a už nyní máme poptávky od dalších mysliveckých spolků či zemědělců pro příští sezónu. Budeme usilovat o získání dalších financí pro zakoupení třetího spolkového dronu a také o zaškolení nových pilotů. Skvělé je, že mnoho myslivců bylo naší pomocí inspirováno ke koupi vlastního dronu. V tomto směru pokračujeme v jednáních o vypsání tolik potřebných dotací na MZe, ať už pro zemědělské subjekty či uživatele honiteb.
PhDr. Pavla BENETTOVÁ, Ph.D.
předsedkyně spolku Stop sečení srnčat

Zpracování dat...