ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

ETC Budapešť 2021

Myslivost 11/2021, str. 48  Ondřej Salaba
V letošním roce byl v rámci světové výstavy One with Nature v Budapešti uskutečněn dvanáctý evropský šampionát v taxidermy European Taxidermy Championships.
Evropský šampionát bývá pořádán zpravidla jednou za tři až čtyři roky. Tato akce, byla zahájena dříve než samotná světová výstava myslivosti. V pondělí 20. září byla zahájena předáním soutěžních preparátů k hodnocení a výsledky byly zveřejněny v pátek 25. září. V průběhu celého týdne byly pro soutežící taxidermisty a další zájemce pořádány placené odborné semináře na témata týkající se oboru.
Hodnocení kvality preparátů probíhá za přísných podmínek a komise rozhodčích je ustanovena z významných osobností v taxidermy z celého světa. Preparáty jsou rozděleny podle kategorií druhů preparovaných skupin živočichů a podle typů provedené preparace. Nováčci soutěží v kategorii Novice division. Profesionální preparátoři soutěží v kategorii Profesional division. Výsledky minulých soutěží pak podle úspěšnosti generují další kategorie Masters a Exelent division. Sem postupují nejlepší taxidermisté z minulých soutěží.
Při hodnocení se jednotlivým preparátům přidělují body podle kvality provedení. Maximální počet bodů je 100 v každé kategorii. Pokud preparát získá 70 až 79 bodů získává žlutou stužku a řadí se do kategorie preparátů uspokojivé kvality a předpokládá se, že autor má velký potenciál k zlepšení v příští práci.
Získáním červené stužky se preparát řadí mezi velmi kvalitní preparáty s dobrou kvalitou provedení montáže. Bodové rozmezí pro tuto stužku je 80 až 89 bodů.
Preparáty, které získají více než 90 bodů patří do nejlepší kategorie a v podstatě představují velmi realistické ztvárnění preparátu. Z této kategorie se potom vybírají celkoví vítězové jednotlivých kategorií.
Evropský šampionát je největší událostí v oblasti preparování zvířat v Evropě. Účastníky soutěže a odborných seminářů posouvá zcela do jiné dimenze preparátorství. Historicky byl šampionát založen v západní Evropě a dodnes taxidermisté ze zemí jako Nizozemí, Dánsko a Německo dosahují nejlepších výsledků na soutěžích. Vše souvisí i s organizacemi sdružující taxidermisty v těchto zemích. Jednotlivé státní asociace totiž pořádají odborné semináře a taxidermisté si navzájem předávají zkušenosti a dovednosti. Tímto dochází k velkému posunu v kvalitě výsledné práce.
O to větším překvapením pak byl obrovský úspěch české výpravy. V České republice v podstatě neexistuje funkční národní asociace preparátorů, která by zaštiťovala jednotlivé umělce. Preparátoři v ČR spolu spíše nekomunikují a věnují se hlavně uniformní komerční preparaci. Tímto je pak posun k lepšímu problematický. I přes tento fakt máme poměrně hodně velmi kvalitních taxidermistů, kteří dělají české republice výborné jméno. Příkladem je Pavel Višňák, který na letošním šampionátu opět uspěl jako druhý v kategorii Masters a první v kategorii Professional.
Tento ročník evropského šampionátu byl však přelomový a snad ukázal cestu českého preparátorství do budoucna. Největší část české výpravy tentokrát tvořila skupina mladých preparátorů z České zemědělské univerzity. Většina těchto soutěžících byli studenti nebo absolventi oboru Konzervace přírodnin a taxidermie. Jedná se o bakalářský obor vyučovaný na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU.
Celkově na letošním ročníku bylo o České republice hodně slyšet a určitě zařadila mezi země s významnými úspěchy. Výsledkem je, že máme několik vítězů jednotlivých kategorií.
Jak jsem již zmiňoval Pavel Višňák, který se na soutěžní preparace dlouhodobě specializuje opět potvrdil výbornými výsledky a stal se úřadujícím mistrem Evropy v preparování savců v kategorii profesionál. Dále přidal vicemistra v preparování ptactva v kategorii Masters, kam postoupil díky úspěchu na minulém mistrovství.
Velkým překvapením bylo další vítězství česko-německého preparátora Georga Weinerta v kategorii Professional Game head. Tímto mu patří velká gratulace a poklona k jeho celoživotní práci v tomto oboru. Jeho shoulder mount prasete bradavičnatého získal 93 bodů.
Obrovskou nadějí pro českou taxidermy, může však být úspěch mladých preparátorů z České zemědělské univerzity. Pod vedením preparátora Ondřeje Salaby, který garantuje výuku taxidermy na České zemědělské univerzitě se soutěže účastnilo celkem pět nových preparátorů z řad studentů ČZU a spolupracovníků Taxidermy Salaba. Jmenovitě Bc. Tereza Majerová, Bc. Kristýna Herinková, Anna Kouřimová, Ing. Pavel Brabec a Bc. Vít Dvořák.
Výsledkem byl další velký úspěch pro Českou republiku. Všechny montáže byly hodnoceny velice vysoko a získaly výborné bodové hodnocení v kategorii Novice.

Vit-Dvorak.jpg

Anna-Kourimova.jpg

tereza-majerova.jpg

Tyna-Herink.jpg

Pavel-Brabec.jpg

Montáž bažanta Bc. Vítka Dvořáka získal žlutou stuhu, montáže psíka mývalovitého Anny Kouřimové a jelen axis Ing. Pavla Brabce získali červené stuhy. Montáže lišky Kristýny Herinkové a flémujícího muflona Terezy Majerové se dostaly do nejvyšší kategorie a získaly modré stuhy. Pedestal mount flémujícího muflona získal 96 bodů ze sta možných a Bc. Tereza Majerová se tímto stala absolutním vítězem kategorie novice a je tedy další mistryní Evropy pro Českou republiku.

ondrej-salaba.jpg

Úspěch mladých taxidermistů z České zemědělské univerzity je velkou satisfakcí pro Katedru myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské, která tento studijní obor zajišťuje.
Katedra se tímto stává novým a cenným centrem v oboru taxidermy pro Českou republiku.
Česká republika má po tomto mistrovství tedy tři vítěze v jednotlivých kategoriích a jedno druhé místo. Výsledkem je velice pozitivní dojem z české účasti na tomto ročníku evropského šampionátu. Nynější úspěch by mohl být motivací pro české taxidermisty, aby se příště této soutěže zúčastnili ve větším počtu a zlepšili prestiž české taxidermy.
Ondřej SALABA
 

Zpracování dat...