ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

83. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Myslivost 11/2021, str. 50  Petr Lípa
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná kynologická soutěž, kde startují nejlepší ohaři z ČR a ze zahraničí. Ne jinak tomu byla i na 83. ročníku MKP, kterého se zúčastnilo 10 účastníků z ČR, pět ze Slovenska, dva z Polska, a po jednom zástupci z Německa, z Francie a z Maďarska. Pořadatelem 83. ročníku MKP byl OMS Česká Lípa.
Letošní ročník proběhl pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, senátora ČR Jiřího Voseckého, starostky města Česká Lípa Ing. Jitky Volfové a starosty města Zákupy Ing. Radka Lípy.
Konečně se vrcholná kynologická soutěž, kterou bezesporu MKP je, dostala do okresu Česká Lípa. Za 82 ročníků nejenže nikdy nebyl tento okres pověřen pořádáním této významné kynologické a společenské akce, ale dokonce se tato vrcholná akce nekonala nikdy ani v Libereckém kraji. O to větší výzva to pro nás byla.

IMGP2844-1.jpg
 
Zahájení proběhlo ve slavnostně vyzdobeném kulturním domě v Zákupech již v pátek 24.9.2021. Po poledni se začali sjíždět vůdci se svými ohaři, rozhodčí a další účastníci. Po vyřízení všech nezbytných vstupních formalit mohli Pražští trubači zahájit první den MKP. Ředitel MKP a předseda OMS Česká Lípa Petr Lípa přivítal všechny účastníky a předal slovo vrchnímu rozhodčímu, kterým byl tentokrát František Švec, který řídil losování.
V sobotu 25.9.2021 ráno bylo vše připraveno k slavnostnímu zahájení v zámeckém parku státního zámku Zákupy. Po nástupu pořadatelů a hostů přivedl vrchní rozhodčí všechny rozhodčí a následně za zvuku fanfár nám bohyně Diana a svatý Hubert na koních a sokolníci přivedli celé startovní pole dvaceti vůdců s jejich ohaři.
Poté se ujal slova starosta Zákup Ing. Radek Lípa a představil naše hosty, kterými byli senátor Jiří Vosecký, starostka České Lípy Ing. Jitka Volfová, předseda ČMMJ, z.s. Ing. Jiří Janota, předseda kynologické komise ČMMJ, z.s. Josef Novák a kastelán státního zámku Zákupy Mgr. Vladimír Trégl. Po krátkých proslovech všech hostů a ředitele soutěže dostal slovo vrchní rozhodčí, který představil vůdce s jejich ohaři a sbor rozhodčích.
Poté již začal tradiční shon s odjezdem na jednotlivá pracoviště. Polní práce probíhaly v místě, velké a malé pole se konalo v honitbě MS Zákupy-Podlesí, vodní práce na rybníku v honitbě Velký Valtinov, lesní práce se uskutečnily v honitbě VLS, s.p. divize Mimoň na Skelné Huti.

DSC_0214-1.jpg
 
V lese předvedl vynikající výkon Neron z Ka-Mir Bohemia s vůdcem Václavem Hejnou, kdy se rozhodčí shodli na nejlepší práci v lese a barvě.
Velké pole, královská disciplína, se uskutečnila na staré travině a vzrostlém jeteli. Nejlepší práci na poli předvedla fena Delia z Cecemínských vinic vedená Ing. Jaroslavem Novotným.
Vodní práce se uskutečnily na rybníku, který poskytoval jak dostatek prostoru na vodě, tak i v rákosu, a i zde bylo připraveno zázemí s výborným jídlem. Rozhodčí za nejlepší práci na vodě vyhodnotili psa Norefielda Brava vedeného Marcelem Driezesem z Polska.
V sobotním večeru se konalo společenské posezení s hudbou a na obsazenosti stolů bylo vidět, že většina účastníků tohoto měla po náročném dni dost.
V nedělním pozdním večeru proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků v KD Zákupy. Předseda kynologické komise ČMMJ Josef Novák zhodnotil 83. ročník MKP, poděkoval vůdcům, rozhodčím a organizátorům za mimořádné nasazení při organizaci a zabezpečení memoriálu.

vitez-MKP-1.jpg
Vítězem 83. ročníku Memoriálu Karla Podhajského se stal Ing. Jaroslav Novotný s fenou ČF Delia z Cecemínských vinic, CACT, I. cena, 484 b., nejlepší pole.

2-misto-MKP-1.jpg
Druhé místo v pořadí patří Pavlu Švarcovi s fenou MOK Catch a Cat Coco Lotte, I. cena, 481 b., CACT.

3-misto-MKP-1.jpg
Na třetím místě se umístil Pavel Prokorát se psem NDO Hero z Koldínského lesa, I. cena, 479 b., CACT

P9250021-1.jpg
V pořadí čtvrtý skončil Václav Hejna se psem DO Neron z Ka-Mir Bohemia, I. cena, 478 b., CACT, nejlepší les a barva.

Z dvaceti psů, kteří nastoupili, 4 odstoupili a 4 neobstáli. V I. ceně byli 4 psi, ve II. ceně jeden pes a ve III. ceně 7 psů.
Po celou dobu memoriálu bylo velmi pěkné počasí, které přálo hlavně vůdcům, i početné koroně.
Delegovaný sbor rozhodčích rozuměl své práci a rozhodčí každého ohodnotili přísně, ale spravedlivě. Vystupování vůdců bylo korektní a v průběhu Memoriálu nebyl podán žádný písemný protest. Korona byla jistě spokojena s předvedenou prací vůdců s jejich ohaři.

vysledkova-listina-MKP-2021.jpg
 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu Memoriálu Karla Podhajského, odvedli velký kus práce a věřím, že se 83. ročník MKP zařadil mezi úspěšné memoriály. A samozřejmě úspěšný memoriál by se neobešel bez sponzorů a i proto jim patří také velké poděkování. Jmenovité poděkování pak patří Zdeňce Fazekašové, jednatelce OMS Česká Lípa a starostovi Zákup Ing. Radku Lípovi, kteří pro memoriál odvedli ohromný kus práce.
Na úplný závěr chci popřát pořadatelům 84. ročníku MKP hodně úspěchů a pevných nervů při přípravě a vlastním průběhu v roce 2022.
 
Myslivecké kynologii zdar!
Petr LÍPA
předseda OMS Česká Lípa

Přiložené dokumenty

Tabulka Tabulka (17,57 KB)
Zpracování dat...