Časopis Myslivost

Slaniska

Myslivost 5/2021, str. 30  Ondřej Faltus
Sůl, respektive sodík, který sůl obsahuje, je hlavní a možná jedinou minerální živinou, kdy je organismus zvířete sám schopen rozpoznat jeho nedostatek v těle a hledá zdroj pro jeho doplnění.
Zvěř proto vyhledává v přírodě místa, kde si může tento nedostatek sodíku doplnit.
Koncentrace sodíku v mimobuněčných tekutinách se udržuje v neměnném rozpětí. Dojde-li k jeho ztrátám, musí se z těla vyloučit také voda. Klesá objem krve a dochází ke svalovým křečím. Správné dávkování sodíku je důležité pro činnost srdce, vývin kostí, hospodaření organickými živinami i vodou a udržování acidobazické rovnováhy.
Při nedostatku sodíku, běžném zejména v letním období, se zmenšuje příjem krmiva. Přebytek sodíku zvířata snášejí poměrně dobře.
Zdrojem sodíku je především krmná sůl, která dodává také chlor pro tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Přitom ale i ostatní minerální látky, jako vápník, fosfor a hořčík, jsou nezbytné pro optimální činnost organismu. V přirozené potravě je jejich obsah bývá různý a závisí na místních podmínkách prostředí.
 
Slaniska přírodního charakteru
 
Přírodní slaniska jsou místa v přírodě, která mají vyšší koncentrací minerálních látek, především sodíku, než je obvyklé v okolí a tato místa jsou zvěří vyhledávána. Volně žijící velcí býložravci mají většinu příjmu minerálních látek z rostlinných krmiv, ale hledají i další zdroje pro doplnění sezonních deficitů.
Přírodní slaniska mohou být buďto v pevném, sypkém, mokrém či tekutém stavu. Na těchto místech se zvěř snaží přijmout určité množství horniny, zeminy, hlíny či vody, aby si doplnila minerální látky potřebné pro životní funkce organismu.
Přírodní slaniska, která zvěř využívá, jsou pozorovaná po celém světě. Koncentrace minerálních živin v přírodních slaniscích bývá různá, převážně v nich je vyšší hladina sodíku, ale také vápníku, draslíku a hořčíku a dalších živin. Problematika přírodních slanisek je popsána ve stovkách vědeckých prací z celého světa. Studie využívání slanisek v mírném pásmu ukazují, že nejvyšší návštěvnost se typicky objeví během jara a léta.
 
Krmná sůl
 
S vědomím potřeby soli pro zvěř chovatelé začali zvěři již v historii sůl cíleně předkládat. Krmná sůl může být pro praxi používána v různých formách. Kusová sůl je v kusech od 0,5 do 4 kg, lisovaná sůl v 10kg kostkách, a to jen čistá sůl nebo s příměsí menšího množství dalších minerálních prvků a také se používá krmná sůl v sypkém stavu.
 
Minerální krmivo do slanisek
 
Minerální lizy jsou známou pevnou formou minerálních krmiv, používaných pro zvířata na pastvě i pro zvěř v honitbě. Dnes používaná sypká minerální krmiva do slanisek jsou obdobou pevných minerálních lizů, jen jsou v sypkém stavu.
Minerální krmiva v sypkém stavu jsou pro praxi vhodnější a zvěř je lépe bere. Je s nimi snazší manipulace, dosypává se jen množství, které ve slanisku chybí. Sypká minerální krmiva pro použití ve slaniscích již v sobě obsahují sůl, která slouží jako zdroj sodíku a také jako atraktant, ale jen v určitém menším množství. Další a větší součástí jsou důležité minerální živiny jako vápník, fosfor, hořčík a stopové prvky. Všechny tyto minerální látky jsou nezbytné pro správnou činnost organismu a doplňují deficity z přírodního prostředí. Z tohoto důvodu jsou sypká minerální krmiva nejvhodnějším typem zdroje minerálních živin pro zvěř a měla by nahradit používanou čistou krmnou sůl.
 
Pravidla používání minerálních krmiv ve slaniscích
 
Zvěř si na nový druh minerálního krmiva musí zvyknout. Doba návyku je velice rozdílná a záleží na mnoha faktorech. Je nutné dobu návyku přečkat a vydržet, než zvěř začne minerální krmivo brát. V místech, kde slaniska již byla, je návyk rychlejší, při vybudování nových slanisek je návyk pomalejší. Ve volnosti může být návyk pomalejší než u zvěře za plotem.
Důležitým momentem pro urychlení návyku je ponechat kousek klasické kusové soli po určitou přechodnou dobu s novým sypkým minerálním krmivem, protože na sůl je zvěř zvyklá a návyk pak bude velice rychlý.
Typy pro přechod od soli k minerálnímu krmivu v praxi: zpočátku dejte do slanisek menší množství sypkého minerálního krmiva, na minerální krmivo položte kus soli, který je zvěř zvyklá brát. Kontrolujte odběr minerálního krmiva ve slaniscích a jakmile ho zvěř začne pravidelně brát, slaniska doplňte větším množstvím sypkého minerálního krmiva. Dojde-li kusová sůl položená zpočátku na minerální krmivo, již ji nedoplňujte.
Nedopusťte, aby minerální slanisko bylo někdy prázdné!
Provozujte dostatečný počet minerálních slanisek, musí mít k nim přístup všechna zvěř po celý rok, nejlépe je vytvořit si síť slanisek, kterou si zakreslíte do mapky. Podle místních i zahraničních zdrojů je vhodné mít 1 slanisko na 25 až 30 ha plochy v honitbě.
Udržujte minerální krmiva ve slaniscích čistá od špíny a trusu.
Minerální slaniska by měla být chráněna proti působení deště, aby nedocházelo v rychlému vyplavení živin, které by se mohly rozpustit.
Když zvěř líže minerální krmivo se solí, má větší potřebu vody, zdroje vody by tedy měly být k dispozici.
Jakmile se zvěř naučí lízat sypké minerální krmivo, již nikde v okolí nedávejte klasickou sůl, bylo by to kontraproduktivní!
Typ a velikost minerálního slaniska musí vyhovovat druhu zvěře, které slaniska navštěvuje a množství spotřeby. Začátek používání minerálních krmiv ve slaniscích je možné směřovat do jakéhokoliv období roku.
 
Používání minerálních krmiv ve slaniscích je nejjednodušším způsobem, jak poskytnou zvěři celý komplex minerálních živin, a ještě k tomu celoročně. Podle dosavadních informací zjištěných z praxe je možné počítat zhruba se spotřebou 1 až 2 kg minerálního krmiva na kus srnčí zvěře a rok, v závislosti na faktorech, které ovlivňují příjem tohoto minerálního krmiva. U daňčí a mufloní zvěře můžete počítat se spotřebou 2 až 3 kg/ks a rok, zvěř jelení má průměrný příjem 3 až 5 kg/ks/rok.
 
Ing. Ondřej FALTUS,
VVS Verměřovice
 

Zpracování dat...