ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

46. ročník Memoriálu Richarda Knolla

Myslivost 10/2020, str. 34  František Zahradníček
Možnost konat 46. ročník MRK ve spolupráci s OMS ČMMJ Trutnov mi byla nabídnuta předsedou KK ČMMJ, z.s. Praha Josefem Novákem při školení rozhodčích ve Žďáře nad Sázavou již v roce 2019. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích ročníků a souhlasu okresní myslivecké rady v čele s předsedou Ing. Jiřím Černým jsme tuto nabídku s konáním MRK na okrese Trutnov přijali. Nikdo z nás však netušil jaké komplikace v průběhu roku přijdou a jestli se vůbec MRK bude konat. Veškeré aktivity v tomto směru byly „zmrazeny“ a čekalo se na případný souhlas s pokračováním započatých příprav. Tím datem byl 20. červenec, což pro nás vůbec nebylo příjemné. Na dokončení příprav tak byl prakticky měsíc a něco málo dnů. Přesto jsem přesvědčen, že kolektiv pořadatelů zapracoval a 46. ročník MRK mohl být zahájen.
 
A zahájení bylo skvělé. Hospitál Kuks přivítal početnou kynologickou veřejnost a aktéry tohoto ročníku MRK na upraveném nádvoří se skvělou kulisou trubačů. Nástup v čele s čestným předsednictvem, sborem rozhodčích, pořadateli a vůdců psů včetně korony byl důstojnou a přitom hrdou kynologickou vzpomínkou na Richarda Knolla, zakladatele ČMMJ, spolupracovníka Karla Podhajského, který se významnou měrou podílel na vzestupu a prestiži československé kynologie doma a ve světě.
Děkujeme touto cestou hejtmanovi Královéhradeckého kraje Jiřímu Štěpánovi za účast a krásný projev ke všem zúčastněným, včetně záštity poskytnuté tomuto memoriálu.
Po slavnostním zahájení se aktéři rozjeli na svá pracoviště velké pole – MS Vlčkovice v Podkrkonoší, malé pole a voda – MS Staré Buky, lesní práce – honitbě Hradiště. Tam nás čekaly dvě společné disciplíny - přinášení lišky přes překážku a chování na stanovišti. Poté následoval již tradiční kolotoč střídání disciplín.
Ohrádka probíhala po oba dny na slušné úrovni, některým psům nedělala tato disciplína problém, jiným se chyby nevyhnuly, ale žádný z ohařů však nebyl hodnocen známkou „0“.
Vlečka z liškou a v jednom případě šoulačka dala stop na jinak výborné umístění.
Při vyhánění zvěře z houštin měli psi možnost pracovat v zazvěřené části honitby, a tak výsledky odpovídaly očekávání. Práce na barvách byla ozdobena skvělým výkonem „hlasiče“
Disciplíny na vodě byly orámovány krásným prostředím rekreační oblasti Dolce u Trutnova s dostatkem pernaté vodní zvěře. Téměř všichni ohaři se při disciplíně nahánění v rákosí dostali do kontaktu s živou kachnou a došlo i k ulovení zvěře.
Malé pole bylo v krátké dojezdové vzdálenosti s jetelem a strništěm, což byl ideální terén pro dohledávky a vlečku s pernatou.
Říká se, že pole dělá body, les cenu. Tentokrát tomu tak úplně nebylo. Dobře zvolený prostor a krytiny s dostatkem pernaté, dobře létající bažantí zvěře, dával všem ohařům stejnou šanci na úspěch. Zde se však projevil rozdílný individuální přístup k výcviku. Psi, kteří již měli za sebou loveckou sezonu nedělali svým vůdcům tu pomyslnou radost z výkonu. Disciplína klid před zvěří pernatou se stala osudnou pro řadu psů v konečném umístění.
Trojice rozhodčích neměla jednoduchou situaci, ale úkolu, který byl na ni kladen, se zhostila na výbornou.
 
Po oba dva dny byly vidět velmi dobré až výborné výkony, rovněž tak i výkony slabší, to už však patří k soutěži, jakou je Memoriál Richarda Knolla. Nechci zde hodnotit jednotlivou práci ohařů, ať lepší či horší, všichni splnili podmínky k účasti na tomto memoriálu a za to jim patří uznání celé kynologické veřejnosti. Nikdo, kdo to předtím nikdy nezkusil, neví kolik času, odpírání jiných aktivit a peněz stojí výcvik psa předváděného na této vrcholné úrovni. Všichni jsou skvělí i s chybami, které příště, třeba na MKP, vůbec nemusí opakovat, ba naopak. Ale jen jeden může být vítězem 46. ročníku MRK. A tím byla fena výmarského ohaře Bonnie od Ptačího dolu s vůdkyní Evou Volfovou. Přeji paní Evě i její svěřenkyni a všem, kteří se postaví na pomyslnou startovní čáru Memoriálu Karla Podhajského, hodně úspěchů, a i to závodnické štěstí, které je také k celkovému výsledku potřeba.

prvni-tri.jpg
 
dalsi-v-poradi.jpg

IMG_7192-1.jpg

Sbor rozhodčích pracoval podle daných možností skvěle, což dokazuje i to, že nebyl podán žádný protest. Všichni se zhostili svého úkolu podle mých představ. Pořadatelský sbor byl za všech okolností jednolitým tělesem, které dodalo soutěži jistotu v konání organizačním, technickém i společenském. Zvláštní pozornost však zasluhují dvě dámy, Eva Pavlíková a Eva Illová, které skvělým způsobem organizovaly technické zpracování výsledků tohoto memoriálu. Musím říci, že se jedná o osvědčenou dvojici, která mi pomáhala i v minulosti a to vždy skvěle. Přeji jim tímto do další činnosti hodně zdaru a věřím, že pokud budu potřebovat jejich pomoc, nebudu odmítnut.
 
Mysliveckým spolkům, kastelánovi Hospitálu Kuks, penzionu Doktor a Šporkův mlýn děkuji za propůjčení honiteb a společenských prostor, které přispěly k důstojnému průběhu MRK. Nesmíme zapomenout ani na občerstvení u vody, v lese a na poli. Všem patří poděkování za skvělý přístup k této akci.
Tradiční spolupráce se střediskem odchovu a prodeje bažantí zvěře Dříteč, pod vedením Jiřího Staňka opět neměla chybu. Zvěř byla dospělá, zdravá s velmi dobrou dispozicí k letu a profesionálně vypuštěna do polních krytin. Patří mu moje poděkování. Poděkování patří rovněž všem sponzorům, kteří přispěli k důstojnému průběhu MRK.
Tomuto memoriálu vyšlo i z předpokládaných předpovědí počasí. Prudké přeháňky se nám časově vyhnuly, byť ta poslední přišla pár minut po slavnostním ukončením. Místy drobný a krátký déšť nikomu nevadil a celkově počasí vyhovovalo i psům.
 
Vážení přátelé myslivci, kynologové, 46. ročník MRK skončil a zůstanou nám jen živé vzpomínky na hezké tři dny prožité v kraji pod Krkonošemi, v krajině spjaté s historií hraběte Františka Antonína Šporka, Řádem Sv. Huberta a mysliveckými spolky, které tvořily tvář tohoto memoriálu. Všem ještě jednou děkuji a přeji pořadatelů příštího ročníku hodně zdaru.
 
Myslivosti a kynologii zdar !
 
František ZAHRADNÍČEK
vrchní rozhodčí a pověřená osoba soutěže

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...