Časopis Myslivost

Obora Rovná – malý návrat s rozhlédnutím

Myslivost 11/2020, str. 51  Martin Mohelský
Jak bylo možno číst v Myslivosti 1/2019, obora Rovná, pečlivě obhospodařovaná Janem Vladíkem, leží na Blanensku nad obcí Lhota Rapotina. Dobře dosažitelná je ze silnice Brno – Svitavy, odbočka Boskovice.
Zaujímá rozlohu 160 ha s převahou lesních porostů a udržovanými loukami. Přirozené prostředí počátku Drahanské vysočiny je velmi členité, strže a úvaly navozují dojem podhorské krajiny. Od níže položené části ve 350 m n.m. dosahuje ve vyšších částech 456 m n.m. Prostředí obory doplňují čtyři pestře zarybněné rybníky s celkovou vodní plochou přes 1 ha. Chytit na udici je možné velké kapry, líny, amury i dravé ryby.
Milovníci historické architektury mohou obdivovat lovecký zámeček postavený roku 1833 Mořicem Josefem Janem z Ditrichštejna (1775–1864), posledním mužským potomkem rodu. Po poslední rekonstrukci je zámeček nádhernou perlou empírového slohu exteriérem i vnitřním uspořádáním. 

Obora-Rovna-26-9-2018-042-1.jpg

Většinu lesních porostů tvořily ještě nedávno smrky, nicméně nahodilá těžba minulých let si vyžádala podstatné snížení jejich zastoupení a jsou nahrazovány výsadbou dubů, jedlí, jasanů a javorů. Jinak je složení porostů velmi pestré, v dalším zastoupení je tvoří jírovce, habry, břízy, třesně, jeřabiny, a v okolí rybníků navíc jilmy, osiky, vrby a olše. Keřové patro tvoří hlohy, trnky, a kromě toho jsou cíleně vysazovány pásy ptačích zobů a nízkých vrb. Pastvu z luk doplňují políčka s ovsem a kukuřicí, doplněné slunečnicí. Pro zvěř se otvírají při mléčně voskové zralosti.  Plodonosné ovocné stromy lemují kraje luk a zvěř má pravidelně dobrou podzimní úrodu jablek z několika desítek jabloní tradičních odrůd. Dostatek žaludů a kaštanů zajišťují lesní porosty.
Louky jsou pro oboru významné svou krajinotvornou prioritou a především potravní nabídkou. Mají pestré složení obvyklých druhů trav (kostřavy, jílky, ovsík, trojštět, srha, lipnice, bojínek, psineček, psárky). Kromě spásáním zvěří jsou pravidelně udržovány mozaikovým sečením. Výnos je vždy dán srážkovými poměry, ale i v suchých letech je pro stav zvěře dostatečný. Kvalitní luční seno pochází z porostů mimo oboru a mimo vegetační období je podáváno ad libitum.

Obora-Rovna-26-9-2018-075-1.jpg

O výživu zvěře je celoročně dbáno naváženými příkrmy jadrnou směskou míchanou na vlastním jednoduchém míchacím zařízení. V zimním období se navíc citlivě přidává krmná řepa. Napájení zvěře zajištují už zmíněné vodní plochy a potůček při východní hranici obory. Pohyb po oboře usnadňují udržované zpevněné cesty.
Stavy zvěře jsou úměrné velmi dobré přirozené úživnosti i přikrmování. Atraktivní trofejové kusy ve vyšších věkových třídách jsou ve velmi dobrém výživném stavu s každoročním zlepšováním trofejí.
Prostředí obory spojuje přívětivé klima s dostatkem zdrojů vody a bohaté pastvy. Členité krajinné utváření s mnoha kryty sebou nese pohodu zvěře při příjmu potravy a jejím trávení. To je znát na tělesném rámci i trofejích. Zvěř je díky těmto podmínkám klidná a ve vynikající životní pohodě. Respektování přírodních zákonitostí a udržování přirozené úživnosti obory má velmi dobrý dopad na zdravotní stav zvěře s minimem záchytu parazitů.
Obora má v letošním roce sedm let. I když to není kulaté číslo, je výsledek péče o zvěř a údržbě obory jako krajinném prvku významným mezníkem. Podařilo se navázat na způsob práce a chovu zvěře z původní obory v letech 1800 až 1860. Výsadba porostů z loňského i letošního roku nahrazujících vytěžené stromy v důsledku nahodilé těžby se díky bohatým srážkám dobře vyvíjí.
Lov je v členitém prostředí obory středně náročný. Záleží na dohodě a zájmu lovce, zda využije kazatelen a sedaček, umístěných na loukách a přehledných místech, nebo si prožije napínavé a fyzicky náročnější šoulání. Díky členitosti obory a propracované organizaci lovu je možné umožnit lov i pro skupinu lovců současně.

Obora-Rovna-23-3-2018-003-1.jpg

V letošní podzimní lovecké sezoně tu je několik trofejních muflonů s předpokládanou hodnotou 240 až 250 b. CIC a daňků kolem 220 b. CIC. U daňků bylo v letech 2018 až 2019 dosaženo bodů 218 b. CIC, u muflonů 237 b. CIC.
Hmotnost samčí zvěře po vyvržení bývá mezi 70 až 80 kg, po říji do 60 kg. Hmotnost lovených daněl je mezi 25 až 30 kg, průběrných daňčat do 20 kg. Kvalita mufloní zvěře je v současné době ustálená, ve čtvrtém roce věku dosahují trofeje medailových hodnot bodů CIC. 
 
s Janem Vladíkem
sestavil Ing. Martin Mohelský
 

Zpracování dat...