Časopis Myslivost

Ako sme lovili v roku 1969 a 2019

Myslivost 11/2020, str. 47  Jozef Herz
V roku 2019 Slovenský poľovnícky zväz oslávil 50 rokov od svojho založenia. Až v polovici tohto roka vyšla poľovnícka štatistika o ulovenej zveri za uplynulý rok. Až teraz sa dá porovnať, čo sa zmenilo za polstoročie v love poľovnej zveri. Dá sa povedať, že v poľovníckej organizácii aj keď názov zostal došlo k mnohým zmenám.
Takmer až do roku 1990 prevládala u slovenských poľovníkov na výkon práva poľovníctva broková zbraň. Bolo to predovšetkým z dôvodu, že touto zbraňou sa lovilo veľa druhov pernatej a srstnatej zveri, ktorá sa lovila vo veľkých počtoch v porovnaní s raticovou zverou. Ďalším dôvodom nízkeho počtu držiteľov guľových zbraní bolo, že bývalé zriadenie neumožňovalo kúpu guľovej zbrane všetkým záujemcom.
V roku 1969 na Slovensku mal SPZ 29 851 členov. Tí ulovili v tom roku 287 301 jedincov srstnatej zveri. Z toho na raticovú zver a veľké šelmy, na ktorú možno poľovať iba guľovou zbraňou pripadalo z celkového počtu iba 22 963 jedincov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo iba 8 %. Ak pripočítame 288 237 úlovkov pernatej zveri, tak počet úlovkov na lov guľovnicou klesol až na 4 %.
K 1.1.2020 členská základňa vzrástla na 63 566 členov, z čoho je 2451 žien. Počet ulovených jedincov srstnatej a pernatej zveri v porovnaní s rokom 1969 klesol o 38,1 %, keď sa ulovilo 356 162 jedincov. Zmenil sa však pomer zveri povolenej loviť guľovou zbraňou, keď sa jej ulovilo až 187 278 jedincov, čo predstavuje až 52,6 % z celkového počtu ulovenej všetkej zveri.
Od roku 1945 boli najvyššie úlovky pernatej zver i zaznamenané v roku 1952 u jarabice 157 374 jedincov, u hlucháňa, holuba, sluky a krahulca v roku 1969. V roku 1970 u jariabka 343, husy 1235, vrany 58 267 a straky 49 217 jedincov. Rekordy boli v roku 1972 u sojky 49 217 a kavky 4798 jedincov. V roku 1973 sa ulovilo 9669 hrdličiek. Najviac 201 077 bažantov a 29 946 kačíc sa ulovilo v roku 1977.
Z uvedenej tabuľky vidieť, že z pôvodných 20 druhov pernatej zveri 6 je v súčasnosti celoročne chránených a takmer u všetkých ostatných druhov nastal výrazný pokles záujmu o ich lov. V súčasnosti takmer viac ako dve tretiny bažantov pochádza z umelého chovu. V priebehu posledných desaťročí pribudli dva nové poľovné druhy a to morka divá a kuropta horská a červená.
 
Najvyššie úlovky raticovej zveri, jazveca, psíka medvedíkovitého a šakala boli v roku 2019, králika 7094 v roku 1972, zajaca 378 145 jedincov v roku 1974. Mačky divej 1184 v roku 1967, rysa 147 v roku 1991, vlka 155 jedincov v roku 1995, medveďa 68 jedincov v roku 2006 a líšky 23 305 jedincov v roku 2012.
Z pôvodných 20 druhov zveri sú 4 druhy celoročne chránené. Za posledné desaťročia pribudlo medzi poľovnú zver šesť nových druhov, a to jeleň sika, mevedík čistotný, psík medvedíkovitý, šakal zlatý, norok americký a nutria riečna. Na Slovensku sú zaradené ako invázne druhy, ktoré okrem šakala zlatého sa môžu loviť celoročne. Na neustálom náraste stavov a lovu raticovej zveri, ako aj veľkom poklese lovu zajacov, má vysoký podiel hospodárenie predovšetkým na poľnohospodárskej pôde.
Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
 
tabulka.jpg

Zpracování dat...