ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Základním rizikem pro myslivost jsou nezvládnuté stavy spárkaté zvěře

Myslivost 2/2019, str. 3 Miloš Fischer
Počet komentářů: 1
Vážení myslivci a čtenáři časopisu Myslivost, naváži na úvodník prvního čísla letošního roku v souvislosti s čerstvou zprávou ze Slovenska, kde AMP právě dosáhl slovenských hranic. Nic překvapivého, státní orgány společně s myslivci ihned reagovali a následovala opatření. Ano, dnes to mají všichni lehčí o to, že je co kopírovat a napodobit. V tiskové zprávě je také výzva pro všechny myslivce, aby intenzivně lovili černou a nemuseli ji v brzké době vozit do kafilerie. Více >
Základním rizikem pro myslivost jsou nezvládnuté stavy  spárkaté zvěře

K petici „Vraťme život do krajiny“

Myslivost 2/2019, str. 7 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
V minulém čísle se objevila petice „Vraťme život do krajiny“, kterou jsme vyhlásili společně s Českou společností ornitologickou. Je to důležitý moment, protože se spojili ochránci s myslivci v úsilí něco změnit v současné zemědělské krajině. Bohužel důvodem je tristní stav naší přírody a krajiny, historicky nejhorší na našem území. Více >
K petici „Vraťme život do krajiny“

Drobná zvěř a jak ji můžeme pomoci?

Myslivost 2/2019, str. 8 Petr Marada
Počet komentářů: 1
Zatravněné a ozeleněné údolnice Jedním z významných opatření v přírodě a krajině, které nám pomáhá zvýšit ekosystémovou stabilitu, je zakládání zatravněných a ozeleněných údolnic, především v rámci velkých a orněných dílů půdních bloků. Zatravněná a ozeleněná údolnice představuje členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku. Údolnice se zatravňují na dílech půdních bloků se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být a je velmi vhodná dřevinná vegetace. Významnou ekosystémovou službou tohoto prvku je podpora biodiverzity, zvyšování přírodní hodnoty agroekosystému pro zvěř. Právě drobná zvěř profituje z těchto krajinotvorných prvků. Více >
Drobná zvěř a jak ji můžeme pomoci?

Vadí zvěři monodieta?

Myslivost 2/2019, str. 12 Karel Zvářal
Počet komentářů: 0
Častým námětem debat při špatném stavu dnešní krajiny bývá vliv omezené potravní nabídky na početnost zvěře žijící v agrocenózách. Jako ekologa se zaměřením na zoologii a potažmo ornitologii mě tato problematika dlouhodobě zajímá. A určitě nejsem sám, komu to nedává spát, podobně jako spoustě myslivců, ornitologů, milovníků přírody, všem, kterým leží na srdci podoba jejich rodné země a snaží se tuto nedobrou situaci aktivně měnit. Tato úvaha je napsána s úmyslem podpořit nejen svým hlasem petici za lepší stav naší krajiny, částečně také navazuje na sérii článků z posledních let týkajících se zejména ekologie a výživy drobné zvěře. Většinu poznatků lze přijmout bez výhrad, na některé otázky mám však poněkud odlišný pohled. Jelikož můj akční rádius je dosti velký, mohu porovnávat nejen místní rozdíly v rámci regionu, ale i změny probíhající v čase. Více >
Vadí zvěři monodieta?

Medikace krmiva – léčení parazitóz spárkaté zvěře

Myslivost 2/2019, str. 18 Alfred Hera
Počet komentářů: 0
Pro doplnění obsáhlé diskuse z Myslivosti 1/2019 k léčení zvěře uvádím obecné stanovisko a k publikovaným názorům a současně informuji o průběžné realizaci při tzv. farmakovigilanční studie uskutečňované v souladu s požadavky legislativy ES. Se zájmem jsme pročetli stanoviska odborníků z různých oblastí týkající se příp. používání léčby parazitóz spárkaté zvěře. Je třeba souhlasit s většinou názorů, ale přesto si dovoluji upozornit na skutečnost, že pohled těchto vyjádření trochu opomněl medicínské hledisko (nebo též individuální přístup), tj. povinnost veterinárních lékařů bránit bolesti a utrpení zvířat. Více >
Medikace krmiva – léčení parazitóz spárkaté zvěře

Účinkují pachové ohradníky v prevenci srážek zvěře s motorovými vozidly?

Myslivost 2/2019, str. 20 Michal Bíl
Počet komentářů: 0
Silniční mortalitě zvěře se v tomto časopise věnuje pravidelně prostor. Před více než čtyřmi lety jsme prezentovali vznik aplikace www.srazenazver.cz, která slouží k evidenci živočichů uhynulých na silnicích a železnicích v Česku. Přestože naše záznamy nejsou kompletní, podařilo se nám za poslední čtyři roky shromáždit již více než 70 tis. údajů o silniční mortalitě živočichů. Více >
Účinkují pachové ohradníky v prevenci srážek zvěře s motorovými vozidly?

O mentalite poľovníkov

Myslivost 2/2019, str. 22 Jaroslav Ďurík
Počet komentářů: 0
Reakcia na článok „Najčistejší bastardi“. S veľkým záujmom som si prečítal uvedený článok Ing. Ziegrossera v Myslivosti č. 1/2019, ako aj reakciu Doc. Ing. Harta, PhD. Nebudem špekulovať nad metodikou p. Geista či iných vedátorov, len si dovolím poznamenať, že kríženie domestikovaných druhov s ich divokými predkami je úplne normálnym javom, len je dôležité rozoznávať, či sa jedná o kríženie úmyselné, alebo spontánne a dôležité je tiež to, či sú to druhy z vrstvy konzumentov I. rádu (bylinožravce), alebo konzumenti II. rádu, t. j. reducenti (predátori). Pretože napr. kríženec jeleňa európskeho a siku neznamená pre svoje okolie žiadne nebezpečie, kým u kríženca vlka a psa to už platiť nemusí, hlavne ak sa u niektorých jedincov geneticky skombinuje fyzická dravosť vlka a dlhodobým vývojom zakódovaná nižšia plachosť psa voči človeku. Více >
O mentalite poľovníkov

Obora Hukvaldy

Myslivost 2/2019, str. 24 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Historie Obora Hukvaldy patří k nejstarším u nás. Uvnitř rozsáhlého území, které koupil v polovině 13. století olomoucký biskup Bruno ze Schaumberka, založil v roce 1567 oboru o rozloze 50 hektarů olomoucký biskup Vilém Prusínský a vypustil zde dvacet daňků, darovaných císařem Maxmiliánem II. Stojí za zmínku, že většina oborní zvěře má původ v darech vždy několika kusů, které byly projevem přízně významných osobností. Věnována byla mimo jiné jelení a daňčí zvěř z královské obory na Kunětické hoře. Obora byla postupně rozvíjena a upravována. V letech 1730 až 1736 správci hukvaldského panství vybudovali kamennou oborní zeď, a poskytli tak lidem pracovní příležitost v obtížném hladovém období. Více >
Obora Hukvaldy

Vývrtkovité parůžky

Myslivost 2/2019, str. 28 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
Patologické formy srnčích parůžků v důsledku poruch látkové výměny Růst srnčích parůžků je velmi závislý na průběhu látkové výměny. Pro konečný tvar a pevnost parůžků jsou důležité převážně minerální látky, zejména pak vápník a fosfor. Pokud jich srnec nemá v době parožení dostatek, nebo trpí-li poruchou tyto látky produkovat nebo fyziologickou cestou využít, mohou mu narůst parůžky neobvyklého tvaru, myslivcům známé pod názvem „vývrtkáč“. Parůžky těchto forem mívají zakřivené lodyhy do tvaru nepravidelné spirály většinou s kratšími výsadami, jejichž konce jsou vlnitě až točitě utvářené. Více >
Vývrtkovité parůžky

Podpora vlajkového druhu zemědělské krajiny

Myslivost 2/2019, str. 30 Petr Rejzek
Počet komentářů: 0
Koroptev polní (Perdix perdix) je ohrožený druh. Mezi roky 1935 a 2005 došlo na území České republiky ke kritickému úbytku koroptví populace o závratných 98,7 %. Z mnoha našich zemědělských oblastí koroptev zcela vymizela. Vyhynula také v některých zemích západní Evropy. Jednou z takových zemí je například Irsko, kde dnes funguje podobný záchranný program, jako je u nás Projekt ČIŘIKÁNÍ, který se zabývá komplexní péčí o koroptev polní. Více >
Podpora vlajkového druhu zemědělské krajiny

Jezevec lesní - projevy chování

Myslivost 2/2019, str. 32 Vojtěch Škaloud
Počet komentářů: 0
Po svých pěšinách chodí jezevec s časovou i prostorovou pravidelností. Využívá stále stejné trasy. Ale pokud se obává nějakého nebezpečí, může svou obvyklou trasu přechodně změnit. Za špatného počasí se jen nerad vydává na větší vzdálenost od brlohu. Zatímco liška vyběhne rychle z brlohu a až před ní se rozhlíží a naslouchá, jezevec dlouho jistí, než brloh opustí. Jezevec opouští brloh tedy velmi opatrně. Při vycházení z brlohu se objeví na jejím kraji, vystrkuje z ní několikrát za sebou jen přední část hlavy, čenichá, naslouchá a rozhlíží se, přičemž zůstává celým tělem v brlohu. Pak zaleze zpět a teprve po chvíli brloh definitivně opustí. Někdy, i když již celý vylezl před brloh, se po krátké době opět vrátí a zaleze. Není-li si zcela jist bezpečím v okolí brlohu, opakuje jištění a zalézání dlouho a vícekrát po sobě. Více >
Jezevec lesní - projevy chování

Lovecká smečka v myslivecké praxi II.

Myslivost 2/2019, str. 36 Daniel Žďárský
Počet komentářů: 0
Základy fungování a potřeby lovecké smečky v myslivecké praxi se zaměřením na teriéry typu bull specializované na černou zvěř Více >
Lovecká smečka v myslivecké praxi II.

Zvěřina jako součást zdravého jídelníčku

Myslivost 2/2019, str. 42 David Frej
Počet komentářů: 0
Zvěřina je přírodní potravina a maso volně žijící zvěře, které se jedlo už v době kamenné několik set tisíc let zpět, od starověku až dodnes. Maso bylo základem výživy zejména na severu planety, v našich krajích se konzumovalo od starověku ve velkém množství. Němečtí kronikáři uvádějí spotřebu až 100 kilogramů za rok na osobu, což po odečtení postních dnů činí až půl kilogramu denně! A to se počítá jen zakoupené množství, nikoli vlastní produkce. Bohatí jedli čerstvé maso a zvěřinu podle ročních období, jedli kozí, telecí, hovězí, vepřové a samozřejmě zvěřinu. Pojídání masa bylo znakem sociální nadřazenosti, moci, bohatství; ale ve 14. století se rozšířilo i mezi chudší vrstvy a maso mezi pokrmy zaujalo výsadní postavení. Více >
Zvěřina jako součást zdravého jídelníčku

Z lesa na pódium

Myslivost 2/2019, str. 44 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
aneb Miluška Voborníková a myslivci Půjdeme na to zostra. Miluško, znáte nějakého myslivce? Já a zda znám nějaké myslivce? Vždyť jsem pro ně zpívala třeba na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem – a tam se to pořádně zelenalo! A kdybych měla být konkrétní, tak vášnivým členem Hubertova cechu byl můj spoluúčinkující v Divadle Semafor, Luboš Svoboda, mimochodem farář Československé církve husitské, který tam se ženou zpíval křesťanské písně. S ním jsme vedli dlouhé diskuse, jak je to s tou zvěří a proč se střílí a jak se na to dívá právě farář. Více >
Z lesa na pódium

Lov ve stínu Běluchy

Myslivost 2/2019, str. 46 David DOČKAL & Adam WOLFSBERG
Počet komentářů: 0
Rok 2018 pro mne byl ve znamení již třetí lovecké výpravy na Altaj. Vše opět organizovala lovecká agentura Wildgame.cz a naším cílem byl lov kozorožců, maralů a sibiřských srnců. Naše výprava byla šestičlenná - pět lovců a jeden nelovící host. Zatímco minulý rok jsme zvolili termín v druhé polovině září, což znamenalo teploty mezi -5 a +8 °C a časté sněžení, tentokrát jsme se rozhodli pro druhou polovinu srpna. To znamenalo přes den příjemných 15 až 18 °C a přes noc snesitelnou nulu. Cesta pro nás začala odletem z Prahy do ruského hlavního města Moskvy. Jelikož jsme si vezli vlastní zbraně, věděli jsme, že nás budou po příletu čekat dovozní formality. Nikoho však nenapadlo, že zaberou celých pět hodin, a že náš navazující let na východ stihneme jen tak tak. Nakonec se však podařilo, a po čtyřech hodinách letu jsme vystoupili v altajské metropoli Barnaulu, staroslavném městě na řece Ob, známém všem milovníkům zbraní podle stejnojmenné místní muničky. Více >
Lov ve stínu Běluchy

Monteria – lov na portugalský způsob

Myslivost 2/2019, str. 50 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Občas se člověku podaří, že ho někdo pozve na lov. Pokud jste odborný novinář, aspoň trochu „profláknutý“ a motáte se v oboru delší dobu, tak vás pozvání prakticky určitě nemine. Pozvání můžete a nemusíte přijmout. Rozhodování je snadné, pokud vás pozve kamarád na naháňku, byt i třebas i za hranice. Takhle jsem byl lovit v Rakousku a na Slovensku a bylo to moc příjemné a zajímavé. Horší je, když vás pozve nějaká firma. Já jsem s těmito pozváními měl vždycky trochu mentální problém, protože hranice mezi přátelským pozváním a pozváním ovlivňovacím je velice tenká. Vážím ta pozvání pečlivě a mnohokrát jsem odmítl. Slušně a v dobrém. Psaní není moje hlavní zaměstnání a času není úplně na rozdávání. Také rodina chce svoje. Více >
Monteria – lov na portugalský způsob

„Neznámy pár“

Myslivost 2/2019, str. 58 Miroslav Bilský
Počet komentářů: 0
guľovnica Weatherby VANGUARD SPORTER a puškohľad Leupold Leupold VX-5HD 3-15x56mm CDS-ZL2 Nakoľko veľmi rád skúšam a testujem poľovné zbrane, puškohľady, pozorovaciu optiku a všetko čo náleží k poľovníctvu, moja pozornosť sa nedávno upriamila pre mnohých na možno „neznámy pár“. Dlhú guľovú zbraň amerického výrobcu značky Weatherby, konkrétne na model VANGUARD SPORTER a na americký puškohľad Leupold. Více >
„Neznámy pár“

Lovecká střelba na velkou dálku.

Myslivost 2/2019, str. 66 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
aneb Mórdyje, chlape, to byla ranka! Nechci tvrdit, že jsem vynikající střelec z kulovnice. Znám mnoho kamarádů, kteří si takové označení zaslouží mnohem víc než já. A to nehovořím o kamarádech sportovních střelcích nebo odstřelovačích. Ale když mám svůj den, dokážu překvapit. Občas až tak, že někdo z kolemstojících pronese v perexu uvedená slova: „Mórdyje, chlape, to byla ranka!“ Více >
Lovecká střelba na velkou dálku.

O vlcích, ochraně přírody a smrtících pastech

Myslivost 2/2019, str. 71 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
V poslední době se mezi myslivci a ochranou přírody rozvinula diskuze, která není vždy úplně hezká a využívá četné argumentační fauly. Přitom se všem jejím aktérům jedná stejnou záležitost - ochranu naší přírody. Ochranáři, ať ti přímo ve službách státu, nebo ti „neziskoví“, jásají nad vlkem, bobrem a vydrou. Masivní úbytek hmyzu a drobných ptáků je přitom nechává v klidu. Příčinou může být to, že zbytek přírody ochránit neumí anebo jim to jejich chlebodárce, což je ve většině případů stát, nedovolí. Více >
O vlcích, ochraně přírody a smrtících pastech

K návrhu nového zákona o zbraních

Myslivost 2/2019, str. 72 David Karásek, jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V lednu představilo Ministerstvo vnitra návrh nového zákona o zbraních a střelivu, připravovaný déle než rok ve spolupráci se zástupci odborné veřejnost. Co návrh obsahuje a jaké změny by zákon měl přinést pro myslivce, jsme se zeptali mluvčího sdružení LEX a účastníka expertní skupiny MV ČR Davida KARÁSKA. Více >
K návrhu nového zákona o zbraních
Zpracování dat...