ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2019

Plašič – jedna z možných metod ochrany zvěře při zemědělských činnostech

Myslivost 3/2019, str. 36  Radek Bártík
Myslivecky hospodaříme v podhůří Šumavy s nadmořskou výškou kolem 600 metrů nad mořem. Za posledních dvacet let se zemědělství a využítí dříve intenzivně obhospodařovaných ploch poměrně zásadním způsobem změnilo. Krajina se začala ve velké míře využívat jako trvalé travní porosty a pastevní plochy. Zemědělské práce na těchto plochách jsou tedy soustředěny hlavně do jarního období kladení mláďat.
Technika, s níž jsou travní porosty sekány, má stále širší záběr a vyšší pojezdovou rychlost. Vše živé, co se ve chvíli sklizně nachází v porostu, má nulovou šanci na přežití. Pokud se pak podaří termín sečení náplanovat tak, že zvěř právě považuje za ideální odložit mláďata do těchto porostů, dá se pak v podstatě počítat s minimálním ročním přírůstkem zvěře.
Určitě již každý měl možnost vidět, jak vypadá zvěř, která projde žacím ústrojím výkonné zemědělské techniky. S těmito obrázky se setkáváme ostatně i v médiích každý rok na jaře. Podle neoficiálních údajů je ročně posekáno nebo vážně zraněno žací technikou kolem 60 000 srnčích mláďat!
Také my se pokoušíme každý rok udělat pro ochranu zvěře a mláďat maximum. Vše samozřejmě začíná hlavně v dobré komunikaci se zemědělci. To považuji za nejdůležitější a zároveň z vlastní zkušenosti vím, že to není vždy ideální. Zkoušeli jsme v minulosti různé metody plašení zvěře před náhlášeným sečením s vyšší nebo menší úspěšností. Od procházení ploch se psy, vyvěšování alobalových zradidel a pachových ohradníků. Snažili jsme se najít „ideální“ metodu plašení zvěře i s ohledem na to, že žijeme v dost hektické době. Dát dohromady skupinu lidí, která půjde na zavolání procházet pole, není dnes vůbec jednoduché.
 
Snažili jsme proto vymyslet plašič, který bude uživatelsky nenáročný, funkční a zároveň instalace i úklid ze sečených ploch bude co nejjednodušší. Akustické a světelné plašiče nejsou nic nového a byly k dispozici již před třiceti a více roky. Doba a vývoj však pokročily a možnosti jsou nyní trochu odlišné. 
Sestrojili jsme tedy plašič, který dokáže přehrávat jakýkoliv zvuk. Pro náš případ jsme vytvořili dvě reálné zvukové smyčky trvající přibližně jednu minutu.
První je autentická nahrávka naříkajícího srnčete v kombinaci s hlasy velkých šelem a štěkání psa. Druhá je nahrávka zvuků motocyklu enduro, závodního automobilu a štěkajícího velkého psa. Tyto zvuky jsou, zejména v nočním tichu, slyšet lidským sluchem na vzdálenost minimálně 300 metrů.
Plašič je dále osazen dvěma blikajícími vysoce svítivými diodami, které blikají při přehrávání zvuku. Jedna dioda má bílou a druhá modrou barvu. Interval, mezi přehráváním zvuku a světelných efektů jsme zvolili 30 minut, aby dospělá zvěř měla čas nerušená přijít pro mládě a odejít do bezpečí, aniž by byla stresována nepřetržitým hlukem a světlem.
Plašič je zakomponován do plastové krabičky z odolného ABS plastu, který odolává jak povětrnostním vlivům, tak mechanickému poškození. Diody jsou umístěné po protějších stranách plašiče, aby jejich viditelnost v prostoru byla co největší.
Na zadní straně přístroje je umístěn plastový úchyt pro upevnění plašiče. K upevnění jsou ideální stahovací elektrikářské pásky.
Pro umísťování a instalaci plašičů používáme plastové 150 centimetrů dlouhé sloupky s ocelovým hrotem. Tyč lze do země zapíchnout bez nářadí. Tyče jsou používané v zemědělství na instalování elektrického ohradníku. Jejich výhodami jsou nízká hmotnost, jednoduchost instalace, téměř neomezená životnost a délka vždy převyšující travní porost.
Plašič je napájen dobíjecím olověným akumulátorem 6V, který je přes konektor v plašiči propojený kabelem a akumulátor je umístěný na zemi u instalační tyče. Dobíjecí akumulátor dává ekonomicky samozřejmě větší smysl a zároveň i délka provozu je mnohem delší. Výdrž dobíjecího akumulátoru v nepřetržitém provozu na jedno nabití je minimálně 8 dní.
K aktivaci a zapnutí přístroje dojde propojením kabelu od akumulátoru s konektorem v plašiči. Po zapnutí se přehraje první zvuková smyčka a blikání diod. Od té chvíle je zařízení v pohotovostním režimu a přehrává zvuk a světlo v nastaveném třicetiminutovém cyklu.
Plašič je vybaven dvěma režimy možného nastavení. Na čelní ploše je kolébkový přepínač a stmívací čidlo reagující na světlo, resp. tmu. Pokud je vypínač v poloze nula, je nastavený na nepřetržitý provoz, takže po připojení napájecího konektoru přehrává zvuky v pravidelných intervalech po třiceti minutách. Pokud je přepínač v poloze 1, aktivuje se stmívací čidlo a plašič přehrává zvuky jen přes noc – od setmění do rozednění. Řídicí jednotka plašiče vybírá automaticky zvukové smyčky střídavě, aby se návyk zvěře minimalizoval.
Lícová strana přístroje je opatřena grafikou, na které jsou informace, o jaké zařízení se jedná a k čemu slouží. 
Test deseti plašičů probíhal v loňském roce 2018, vždy podle nahlášení sečení zemědělci. Plašiče jsme kontrolovali i v nočních hodinách. Zvuky a světelné efekty zvěř, zejména srnčí, velice zneklidňovaly a kolem prostoru s plašiči se srnčí ozývalo svým typickým bekáním. Ztráty na zvěři na takto chráněných plochách byly minimální a při kontrolách posečených ploch jsme nenacházeli uhynulá mláďata. Určitě se nedá tvrdit, že se jedná o stoprocentní ochranu zvěře, ale je to jedna z možností jak ochránit zvěř před zemědělskou technikou.
 
V letošním roce je v závazných pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti doplněn bod pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech (G1a8). Finanční příspěvek je 2000 Kč na jeden plašič. Maximální počet plašičů je 1 kus na 150 hektarů zemědělské půdy v honitbě. Příspěvek lze poskytnout jednou za pět let.
Tím se pro myslivecké spolky a honitby otevřela možnost s minimálními náklady získat zařízení pro ochranu zvěře. Z toho důvodu jsme na Ministerstvo zemědělství poslali vzorek plašiče s žádostí o stanovisko, zda toto zařízení splňuje podmínky pro udělení finančního příspěvku. Stanovisko Ministerstva zemědělství, resp. Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti je kladné a plašič tedy splňuje stanovené podmínky.
Dotazy k možným objednávkám, cenám, případně videa a další informace poskytneme na emailu: radekbartik@gmail.com a telefonu 734 351 949. www.plasiczvere.cz
Radek BÁRTÍK, MS Hoslovice

1.jpg

 
5.jpg
Zpracování dat...