ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2019

Africký mor ošípaných na maďarsko-slovenských hraniciach

Myslivost 3/2019, str. 28  Martina Hustinová
Dňa 14.1.2019 bol na maďarsko-slovenských hraniciach potvrdený výskyt afrického moru ošípaných u uhynutého diviaka. Diviak sa nachádzal približne 400 m od spoločnej hranice, v župe Borsod-Abaúj-Zemplén a na okraji rimavskosobotského okresu. Európska komisia informovala slovenského hlavného veterinárneho lekára o skutočnosti, že mor sa nečakane posunul až o 20 km vyššie, ako bol zaznamenaný jeho posledný výskyt.
Slovenskej poľovníckej komore správu potvrdila ŠVPS SR hneď na druhý deň. Hlavný veterinárny lekár okamžite zvolal zasadnutie expertnej skupiny k africkému moru ošípaných zloženej z pracovníkov ŠVPS SR, RVPS, veterinárnych lekárov, zástupcov poľovníckej samosprávy, okresných úradov a chovateľov ošípaných, Univerzity veterinárneho lekárstva, Národného lesníckeho centra a zástupcu kafilérickej spoločnosti.
Stretnutie otvoril ústredný riaditeľ ŠVPS prof. J. Bíreš s informáciami, že nájdený kadáver uhynutého diviaka bol starý približne 3-4 dni a išlo o osemmesačného diviaka samčieho pohlavia. Odobratá vzorka bola pre určitosť potvrdenia testovaná dvakrát.

2-_potvrdenie.jpg

V Maďarsku bolo na tomto území v okruhu 30 km a v období od 9.12.2018, čiže takmer za mesiac, vyšetrených 150 ulovených diviakov a 3 úhyny. Za to isté obdobie, v tom istom okruhu, ale na území Slovenska, bolo pre porovnanie vyšetrených 900 vzoriek z ulovených a 9 z uhynutých diviakov. Aj v tomto prípade je vidieť obozretnosť a prístup slovenských poľovníkov k riešeniu znižovania stavov diviačej zveri a prevencie pred africkým morom ošípaných.
Zo spoločného zasadnutia vyplynulo viacero záverov, z nich najhlavnejšie sú, že na území Slovenska nevyčleňujeme infikovanú zónu, požadujeme zvýšiť intenzitu lovu diviačej zveri v rimavskosobotskom okrese, ale aj v nárazníkových zónach, začíname intenzívne spolupracovať s riaditeľom kafilerickej spoločnosti, požadujeme zvýšenie diagnostiky vzoriek na AMO. Pokiaľ to bude potrebné, riaditeľ veterinárneho laboratória vo Zvolene zabezpečí 24hodinovú prevádzku vrátane logistiky a odvozu vzoriek, otvárame systém predaja jatočných ošípaných a odstavčiat a zjednodušujeme registráciu fariem.
Je potrebné zvýšiť povedomie a verejnú mienku a pôsobiť podľa potreby na poľovníkov, verejnosť, chovateľov a zákazníkov kupujúcich bravčové mäso, aby podporovali slovenské mäsové výrobky a nedovážali mäso z krajín s AMO.
V období od 18.1.-30.6.2019 platí na Slovensku mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica, ktoré vydalo MPRV SR pre celé Slovensko, taktiež bol aktualizovaný Národný kontrolný program pre AMO v diviačej populácii pre rok 2019.
Vzhľadom na novelu zákona o veterinárnej starostlivosti (§ 6, ods. 5 písm. a) bod 4 zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti), ktorá je platná od 1.1.2019, hlavný veterinárny lekár môže nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu zveri alebo nesprávneho spôsobu lovu zveri podľa osobitného predpisu, ak je to nevyhnutné na obmedzenie stavov zveri pri eradikácii choroby zvierat, zoonózy, alebo inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat, alebo zdravie ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia.
Vzhľadom na plnenie uznesenia vlády č.489 z 23.10.2018 na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického a klasického moru ošípaných v diviačej populácii budú pre užívateľov poľovných revírov v nárazníkových zónach zakúpené chladiarenské zariadenia.
V súčasnom období prebieha zber informácií o mieste doručenia a kontaktných osobách z jednotlivých poľovných revírov.
Slovenská poľovnícka komora v spolupráci so svojimi organizačnými zložkami zabezpečuje zber informácií pre MPRV SR, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie podmienok na vypísanie verejného obstarávania na nákup týchto chladiarenských zariadení. Tento krok má zabezpečiť bezproblémové uloženie diviny do príchodu výsledkov vzoriek z ulovenej diviačej zveri.
Martina HUSTINOVÁ

Výskyt AMP v Maďarsku. modré štvorčeky sú nové pozitívne nálezy, červené štvorčeky sú nálezy pozitívne staršie, červenou farbou v mape je zaznačená hranica infikovaného územia, fialová šrafovaná je nárazníková zóna.

9-2-2019_HUN.jpg


9-2-2019_HUN_vychod.jpg

amo_hun2.jpg
Zpracování dat...