vychází v 4:54 a zapadá v 21:03
vychází v 18:06 a zapadá v 3:45
 

Časopis Myslivost

Národní soutěže barvářů

Miroslav GORA
Národní soutěže barvářů
V posledním týdnu měsíce října roku 2002 se ve dnech 24. až 26. října uskutečnil mezi obcemi Rapotín a Velké Losiny v Jeseníkách XIV. ročník celostátní soutěže barvářů o putovní cenu ČMMJ s udělením titulu Vítěz ČR. Soutěž byla zahájena na překrásném nádvoří státního zámku Velké Losiny, jehož historie sahá do 14. století a který je od roku 1995 prohlášen za národní kulturní památku. Ředitelem soutěže byl Ing. Vlastimil Štefl a vrchním rozhodčím pan Milan Macoun. Po slavnostním zahájení byl představen sbor rozhodčích, organizátoři a jednotliví soutěžící se svými psy, kterých bylo celkem šest, z toho jeden ze Slovenska.
První den soutěže byl na programu dosled na řemeni a šoulačka s odložením. Dosled na řemeni není nikterak lehkou disciplínou. Provádí se na uměle našlapaných stopách o délce více než 1,5 km a stáří stopy bývá kolem 15 hodin. Po prvém dnu bylo vidět, že psi jsou precizně připraveni a bodově byli všichni velice vyrovnaní. Rozdíly byly dvou až tříbodové, což rozhodčím dělalo starosti. Zvláště ukázková byla stopa slovenské fenky bavorského barváře Borka z Horných Brezin, která více než kilometrovou stopu zvládla za 12 minut. Po prvním dnu soutěže mohlo všech šest psů zvítězit. Rozhodujícím se měl stát další den, kdy byla na pořadu krátká stopa v délce 400 m s vypuštěním psa po 200 krocích. Zde se hodnotila chuť do práce, chování u kusu vysoké a oznamování. Protože ráno vytrvale pršelo, posunul se začátek disciplín až na 10. hodinu a tyto disciplíny se staly rozhodující pro stanovení závěrečného pořadí soutěžících psů. Rozhodčí nenechali bez povšimnutí nic, co bylo jen trochu jinak, než je stanoveno zkušebním řádem. Známky se snižovaly hlavně u chování u kusu a při oznamování. Tam pes neprovedl oznamování tak, jak bylo vůdcem nahlášeno před disciplínou, body šly rapidně dolů a s nimi i šance na vítězství. Pro všechny ale bylo zajisté velkým potěšením sledovat špičkové výkony barvářů a myslivecké vystupování všech vůdců.

Po absolvování všech disciplín se na prvním místě umístil pes bavorský barvář Blesk z Gronéra s počtem bodů 352 v I. ceně, vůdce Ing. Lubomír Brychta. Na druhém místě skončil bavorský barvář Eda z Podbrezovej s počtem 360 bodů ve II. ceně, vůdce Juraj Strnád a třetí příčka náleží hannoverskému barváři Askan von Jungfernholz s počtem 289 bodů ve II. ceně, vůdce Josef Šafařík.

Vyhodnocení XIV. ročníku soutěže proběhlo rovněž na nádvoří státního zámku Velké Losiny, kde vrchní rozhodčí pan Milan Macoun spolu s předsedou OMS Šumperk Ing. Vladimírem Divišem předali hodnotné ceny. Vítěz soutěže navíc převzal z rukou Ing. Zdeňka Hovada - vítěze minulého ročníku, putovní cenu ČMMJ. Celá akce byla zakončena nádhernými fanfárami lesních rohů a barvářským pozdravem "horido".

Tři týdny nato se na Slovensku v Nízkých Tatrách v Liptovském Jánu konal IX. ročník Memoriálu Fridricha Konráda. Tato vrcholná soutěž barvářů se koná od roku 1985 každé dva roky a vítězi je zadáván titul Vítěz Slovenska, CACIT, CACT. V současné době je soutěž vedena jako mezinárodní a zastoupení soutěžících bylo vskutku z celé Evropy. Vůdci se svými psy přijeli z Polska, Maďarska, Itálie, České republiky, Švýcarska a samozřejmě nechyběli ani zástupci pořádající země Slovenska. Soutěž je velmi náročná jak pro barváře, tak i pro jejich vůdce. Uměle našlapaná stopa je zhruba 1 km dlouhá, nejméně 12 hodin stará, s položenými znaky - úlomky kostí. Stopa není značená a vůdce se svým barvářem pracuje na stopě sám, bez doprovodu, jako na skutečné dohledávce, kde je třeba se v plné míře spolehnout na práci svého psa. Zde se hodnotí, zda-li pes stopu úspěšně dokončí a v jakém čase. V průběhu celé soutěže probíhá v širokém okolí intenzivní lov vysoké a všechny postřely si soutěžící losují jako svou disciplínu - dohledávání na pravé stopě vysoké zvěře. A zde již o nezapomenutelné zážitky není nouze. Náš jediný zástupce Ing. Lubomír Brychta se svým bavorským barvářem Blesk z Gronéra si vylosoval postřelenou laň, stopu 14 hodin starou. Dohledávka skončila po krkolomné cestě na svazích kopců Nízkých Tater až v řece Váhu, kde barvář laň stavěl a kde byla i dostřelena.

Memoriálu Fridricha Konráda se zúčastnilo 10 psů a vítězem se stala fenka bavorského barváře Brita Stražov - Zliechov se 430 body v I. ceně, vůdce teprve dvacetiletý Marek Sirotný. Na druhém místě se umístila fenka bavorský barvář Borka Růžový Dvor s počtem bodů 400 ve II. ceně, vůdce Josef Sabo. Třetí místo získal náš zástupce bavorská barvář Blesk z Gronéra s počtem 340 bodů ve II. ceně, vůdce Ing. Lubomír Brychta.

Další ročník této špičkové soutěže se uskuteční v roce 2004 v Topolčiankach.Zpracování dat...