vychází v 4:55 a zapadá v 21:02
vychází v 16:43 a zapadá v 3:23
 

Časopis Myslivost

Memoriál Andreja Renču

13. ročník v Českom Brezove  Ing. Jaroslav DUDÍK
Memoriál Andreja Renču
Súťaž slovenských kopovov v durení diviačej zveri sa v loňskom roku konala už po trinásty krát. Aby slovenskí kopoviari ohodnotili tých najlepších, poriadajú každoročne Memoriál Abdreja Renču. Prvý ročník tejto súťaže sa konal v Poltári, rok po smrti pána Renču, ktorý celý svoj život zasvätil šľachteniu a propagácii tohoto plemena.
V loňskom roku súťažiacich privítal opäť poltársky región, konkrétne České Brezovo. Tunajšia Poľovnícka spoločnosť, obhospodarujúca poľovný revír tvorený prevážne pozemkami lesného komposesorátu České Brezovo, sa stala spolu s Klubom chovateľov slovenských kopovov a Regionálnou organizáciou SPZ Novohrad v Lučenci organizátorom súťaže. Súťaž sa konala, tak jako sa to stalo už dobrým zvykom, s medzinárodnou účasťou nielen medzi divákmi, ale i medzi súťažiacimi. Na otvorenie súťaže nastúpilo v súlade se štatútom osem kopovov - dvaja z ČR a domáce farby hájilo šesť kopovov, vybraných na menšej súťaži dva týždne vopred zo širšieho poľa záujemcov. Rozhodcovský zbor pozostával zo skúsených slovenských kopoviarov Rudolfa Hladeka, Ing. Miloša Kovářa, předsedu usporiadajúcej RgO, Jaroslava Vöröša, Ing. Emila Hladeka, českých kopoviarov v rozhodcovskom zbore zastupoval predseda KSK pri ČMMJ pán Miroslav Rudel a nemeckých predseda nemeckého klubu pán Volker Göbel. Hlavným rohodcom bol pán František Homola.

Počasie nebolo pre priebeh spoločnej poľovačky na diviačiu zver, ktorá je súčasťou súťaže, priaznivé. Piatkové slnko vystriedala sobotná hmla, lenivo sa prevaľujúca na lesných hrebeňoch. Skúsení poľovníci vedia, že v takomto počasí sa nielen ťažko orientuje poľovníkom, ale hlavne bezpečná strelba na zver, ktorá je nevyhnutná pre úspešný priebeh poľovačky je obtiažna. Kopovom však nepriaznivé počasie vôbec nevadilo. Hmla stlačila zver do dolín a kopovy už při slávnostnom otvorení súťaže javili záujem o neďaleké húštiny. Prítomných poľovníkov, súťiažiacich, hostí a priaznivcov slovenských kopovov z Česka, Nemecka a Švédska privítal predseda Poľovníckej spoločnosti pán Ján Chrtianský. Slávnostný príhovor predniesol predseda KCHSK Ing. Štefan Cimbalík. Potom sa svojej funkcie ujal hlavný rozhodca, predstavil rozhodcovský zbor a súťažiacich. Organizačné pokyny pre priebeh poľovačky vydal poľovnícky hospodár pán Ondrej Hronček. Po slávnostných tónoch lesníc už nič nebránilo v tom, aby slovenské kopovy ukázali prečo si ich poľovníci tak cenia. Široké hľadanie v húštinách, do ktorých člověk nedokáže preniknúť, odvaha v nerovnom meraní síl s najčastejším protivníkom - diviakom, nevyčerpateľná vytrvalosť při hlasitom durení zveri, ale i dokonalá orientácia, to sú vlastnosti zdobiace slovenského kopova.

Diviakov bolo v prvom pohone dostatok na to, aby rozhodcovia mohli posúdiť kvality súťažiacich. Snaha nájsť a duriť diviaky v ťažkom teréne zdobila Daga a Cvika. Vynikajúce hľadania, ale o trošku slabšie durenie diviakov proti predošlým dvom predviedli Esej, Elis, Hary a Cita, ich výkon však napriek nižšej známke bol veľmi dobrý. Cézar a Cirano uzavierali štartové pole, oproti ostatným boli hodnotení nižšie za hľadanie napriek tomu, že diviaky našli a durili. Rozhodcovia, aby roztriedili súťažiacich, museli zvažovať každé zaváhanie. Prvý den súťaže nebol celkom priaznivý pre Daga z Kmetónyho dvora, ktorého diviačarska náruživosť zaviedla spolu s diviakmi príliš ďaleko od poľovníkov a rozhodcovia ho napriek jeho kvalitám v ostatných disciplínách ohodnotili známkou 2 z "orientácia", pretože jaho návrat k vodičovi trval príliš dlho. Sučka Cita Kliarikov dvor predviedla dobrú duričiarskú prácu, ktorá však nebola zavŕšená pre vodiča želateľným spôsobom. Sučka prehnala diviačicu cez rad tolerantných strelcov, z ktorých ani jeden nechcel porušiť zásady poľovníckej etiky a strielať, vzhľadom na prosbu poľovného hospodára o tolerovanie diviačíc. Cita s diviačicou prešla do ďalšieho pohonu a jej návrat k vodičovi bol na hranici normy. Spôsobila však to, že v druhom pohone bolo diviakov menej jako domáci hostitelia plánovali. Jako však vraví stará múdrosť "poľovnícka masť je riedka, neraz pretečie pomedzi prsty".

Zbor rozhodcov usúdil, že dva pohony na posúdenie výkonu psov stačili, výrad v počte piatich diviakov svedčil o dobrej starostlivosti domácich poľovníkov, a tak sa súťažiaci odobrali k skúšaniu disciplím poslušnosti. Všetky súťažiace kopovy na disciplínách správanie sa na stanovišti, správanie sa po výstrele, odloženie či vodenie na remeni predviedli vysoký stupeň vycvičenosti a súhry so svojimi vodičmi. Ohodnotením dosciplín poslušnosti sa ukončil prvý deň memoriálu.

Druhý deň je nazývaný i dňom pravdy. Pred kopovmi zostali disciplíny odvaha, dohľadávanie diviaka po umelo založenej stope a správanie sa při zastrelenej zveri. Často i malé zaváhanie môže zmeniť celkovo dobré výsledky z prvého dňa. Odvaha a dohľadávka sú pre využitie kopova v poľovníctve veľmi dôležité a táto skutočnosť je zohľadnená i vysokými koeficientami při ich hodnotení. Odvaha sa skúša v oplôtku s diviakmi. V tom poltárskom chovajú niekoľkoročného kančeka a diviačicu. Niekoľko sekundové zaváhanie a opustenie diviakov spôsobilo, že obidve sučky, teda Cita i Elis stratili šancu na dobré umiestnenie. Ich výkon bol hodnotený známkou 2, napriek tomu, že sa samy vrátili k diviakom a až po vypršania časového limitu ich vytrvalo obrechávali. Dostatočnú srdnatosť a umenie prinútiť diviakov k pohybu predviedol Hary, ktorý bol ohodnotený známkou 4. Ostatní psy predviedli dobrú vytrvalosť v hlásení diviakov, za čo dostali známku 3.

Na disciplínu dohľadávanie nastúpili všetci psi jako vodiči, čo znamená, že k dohľadanému diviakovi prídu na farbiarskom remeni. Iba Cvik bol svojim vodičom prihlásený na túto disciplínu jako hlásič, čo znamná, že po vypustení z ležiska musí do stanoveného limitu zver nájsť a zotrvať při nej určenú dobu a brechotom oznamovať, že ju našiel. Všetko čo před ním stálo splnil a ukázal, že umenie dohľadávať ovláda. Ostatní psi predviedli, že dohľadávanie nie je pre nich cudzie. Len Daga malé zaváhanie a opätovné nasadenie na stopu stálo posunutie do druhej ceny a stratu bodov. Po ukončení dohľadávania zostalo pre rozhodcov i psov eště overiť ich správanie sa při ulovenej zveri. Všetci presvedčili, že zver nenačínajú. Niektorí sa však ku studenému a zašitému diviakovi správali tak, jako to je podľa ich kopovskej nátury prirodzené. Nepovažovali takúto zver za hodnú svojej pozornosti. To však nie je problém kopovov, ale tvorcov skúšobných poriadkov.

Bolo dobojované. Za najlepší a najpresvedčivejší výkon při diviakoch si vavríny víťazstva za I. cenu s 214 bodmi odniesol Cvik spod Menšieho vrchu s vodičom Jaroslavom Ucháľom zo SR a získal titul Víťaz MAR 2002, diviačiar, CACIT a CACT SR. Druhý skončil v I. cene s 201 bodmi diviačiar Esej Jarmapil s vodičom Milanom Novákom z ČR, ktorý získal titul R. CACIT. Tretie miesto patrilo za I,. cenu a 196 bodov Harymu z Grznárky s vodičom Mikulášom Richterom zo SR spolu s titulom R. CACT SR.

Memoriál Andreja Renču 2002 skončil, za jeho organizáciu patrí poďakovanie RgO SPZ Novohrad, PS České Brezovo, priaznivcom kynológie z Poltára a samozrejme všetkým sponzorom.Zpracování dat...