vychází v 4:55 a zapadá v 21:02
vychází v 16:43 a zapadá v 3:23
 

Časopis Myslivost

I. ročník zkoušek O pohár Ing. Gustava Kořínka

Petra ČERVINKOVÁ
I. ročník zkoušek O pohár Ing. Gustava Kořínka
Ve dnech 9. až 10. listopadu 2002 poprvé uspořádal Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého v honitbě VLS LS Potštát zkoušky honičů o pohár Ing. Gustava Kořínka. Široké kynologické veřejnosti nemusím Ing. Kořínka nikterak představovat – velmi významným způsobem se zasloužil o rozvoj chovu alpského brakýře jezevčíkovitého nejen v Čechách, ale i v celém bývalém Československu, je dlouholetým poradcem chovu a majitelem chovné stanice “z Vikštejna”.
Zkoušky probíhaly v hojně zazvěřené honitbě, kde psi mohli první den prokázat své vlohy k nahánění, hlasitosti na stopě, honění a jiným disciplínám. Celkem se zúčastnilo 11 psů. Po druhém, náročném dni, kdy probíhaly disciplíny - dosled na pobarvené stopě a ochota k práci na černou zvěř, ukončilo zkoušky celkem osm psů.

Vítězem se stal v I. ceně pes Nero Kančí ráj s vůdcem Petrem Březinou s počtem 183 bodů. Ing. Gustav Kořínek předal osobně vítězi pohár speciálně pořízený na tyto zkoušky a dále bylo předáno mnoho hodnotných cen.

I přes nepřízeň počasí je nutné organizátorům, kteří tyto zkoušky připravili, upřímně poděkovat. Zvlášť je nutné poděkovat vedoucímu oblasti severní Moravy panu Jiřímu Kavanovi a Ing. Siladimu za vzájemnou spolupráci a profesionální úroveň připravenosti zkoušek. Doufám, že tato spolupráce v příštích letech bude ještě upevněna.

Dovolte mi, abych na závěr vyslovila své osobní přání Ing. Gustavu Kořínkovi - krásné lovecké zážitky s našimi pejsky, pevné zdraví a spokojenost do dalších let.Zpracování dat...