Aktuality

Novým šéfem 7 miliónů myslivců v EU byl zvolen Torbjörn Larsson

Bohumil Straka | Diskuzní fórum
Novým šéfem 7 miliónů myslivců v EU byl zvolen Torbjörn Larsson
V Bruselu dne 5. září 2018 delegáti sněmu 36 evropských zemí zastupujících sedm miliónů myslivců a lovců zvolili nové vedení FACE (Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU). Prezidentem FACE na příští 3 roky byl jednomyslně zvolen Torbjörn Larsson, dlouholetý švédský lovec, úspěšný podnikatel a současný předseda Švédského loveckého svazu. Jeho hlavním cílem je pozdvihnout myslivost a lov v dnešní Evropě.
 
Torbjorn-Larsson-20180904_193841.jpg

Kdo je vlastně novým prezidentem a jaký má „lovecký plán“?

 
Není divu, že v dnešní pro myslivost těžké době se kandidáti do funkcí nehrnou. Torbjörn Larsson byl jediným kandidátem, a tak není divu, že byl jednomyslně zvolen novým prezidentem FACE delegáty evropských loveckých svazů.
Torbjörn Larsson má dlouholeté zkušenosti v řešení širokého spektra otázek souvisejících s lovem a ochranou přírody, disponuje také manažerskými zkušenostmi jako předseda Švédského loveckého svazu (Svenska Jägareförbundet). Předtím působil pět let jako krajský předseda loveckého svazu, a osm let byl členem vedení zodpovědným za mezinárodní záležitosti a FACE. Z časových důvodů Torbjörn Larsson opustí své současné postavení prezidenta Svazu severských myslivců (Nordic Hunters' Aliance), do kterého byl zvolen v dubnu 2018, aby přijal novou výzvu jako prezident FACE.
Torbjörn Larsson ve svém vystoupení kromě jiného. uvedl: „Chci, aby nadcházející vedení FACE bylo o budoucnosti. FACE má za sebou čtyři desetiletí hrdé práce a úspěchů při obhajobě zájmů svých členů, myslivců a lovců v Evropě, ale naše budoucnost bude závislá na nás. FACE je taková, jakou jí členové udělají, a stejně silná jako jsou její jednotliví členové.
Torbjörn Larsson oznámil své strategické cíle pro své předsednictví: „První prioritou mého předsednictví bude přezkoumání zaměření a cílů FACE.“
Zdůraznil také, že: „Solidarita mezi jednotlivými evropskými loveckými regiony chrání a podporuje jedinečnost evropské lovecké kultury. Rozmanitost členů je jednou z našich nejsilnějších stránek. Přestože jsme různí, jsme sjednoceni v naší vášni pro lov, střelbu a ochranu životního prostředí".
 
FACE zvolilo nové vedení
 
Během svého 52. zasedání valného shromáždění FACE národní delegáti zvolili kromě prezidenta i další nové členy vedení FACE. Nově zvolená rada FACE se skládá z devíti viceprezidentů: Dr. Volker Böhning (Německo), Gian Luca Dall'Olio (Itálie), Christopher Graffius (Velká Británie), Claus Lind Christensen (Severský region), Linda Dombrovská (Baltický region), John Flannery (Atlantický region), Lino Farrugia (Středomořský region), Dragan Šormaz (Jihovýchod) a Srečko Žerjav (Centrální region). Dr. Laurens Hoedemaker byl zvolen za nového pokladníka.
Odstupující prezident Dr. Michl Ebner poděkoval všem členům FACE za jejich podporu za poslední tři roky, a popřál mnoho úspěchů při zastupování společných zájmů o lov na evropské úrovni.
 
Komisař Evropské komise řečnil o africkém moru prasat, tak dostal pár rad na cestu
 
Během valného shromáždění FACE vystoupil také člen Evropské komise, eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis, a vyjádřil silnou podporu užitečným aktivitám evropské lovecké komunity při ochraně volně žijících zvířat, a potírání řady vážných chorob zvířat, zejména afrického moru prasat. Eurokomisař byl překvapivě velmi dobře informován o africkém moru prasat, který se nebezpečně šíří Evropou, a dělá vrásky nejedné zemi.
Ve svém vystoupení však eurokomisař uvedl, že v nakažených oblastech je nutné zakázat lov. Dovolil jsem si panu eurokomisaři oponovat na základě našich zkušeností s tím, že dlouhodobý zákaz lovu je možná účinný u jiných druhů nákaz, ale u moru je kontraproduktivní a škodlivý, a zákaz naopak napomáhá šíření nákazy, jak se tomu stalo v případě pobaltských států, které byly přinuceny aplikovat tento zastaralý přístup EU.
Řekl jsem eurokomisaři, že jsme jediná země, kde se úplně naopak podařilo „zatím“ nákazu afrického moru prasat zastavit intenzivním lovem v nakažené oblasti místními myslivci za pomoci policejních odstřelovačů. Jistě, že tomu předcházela řada dalších opatření jako jsou ohradníky, zákaz vstupu do lesů, školení, osvěta aj. Zdůraznil jsem eurokomisaři, že zkušenosti napovídají, že vhodný je pouze krátkodobý zákaz lovu, nikoliv dva roky, jak chce EU, ale jen měsíc či dva, než se proškolí místní myslivci, jak desinfikovat a odborně manipulovat s ulovenou černou zvěří a kadávery. Nabídl jsem za české myslivce, že jsme kdykoliv ochotni podělit se o naše zkušenosti.
Eurokomisař konstatoval, že to vezme v úvahu, a pověřil svoje pobočníky, aby si to zapsali. O tom, zda si tyto cenné rady vzali k srdci, se přesvědčíme již brzy, neboť již za týden po tomto vystoupení 13. září 2018 potvrdily belgické veterinární autority africký mor prasat jako příčinu úhynu dvou divočáků nalezených na jihu Belgie u obce Etalle ležící ve výběžku vklíněném mezi území Francie a Lucemburska. Tento výskyt AMP je první v západní Evropě, a způsobuje úplnou paniku belgických a francouzských farmářů.

delegati-FACE.jpg
 
A k čemu je FACE obyčejnému myslivci?
 
Běžný myslivec poctivec se snaží pečovat o zvěř a svoji honitbu ve svém volnu za svoje peníze podle svého nejlepšího svědomí. Jinými slovy, nemá nazbyt času ani prostředky, aby jel něco vyjednávat do Prahy, natož aby jel hájit svoje oprávněné zájmy do tisíc kilometrů vzdáleného, davy a zácpami sužovaného Bruselu, natož, aby hledal, na které z tisíců úřednických dveří má zaklepat a byl vyslechnut. Běžný myslivec si chce prostě jen dělat v klidu svoji praktickou myslivost bez nadměrné byrokracie, a bez toho, aby mu „vševědoucí ochranáři z bruselských paneláků“ házeli klacky pod nohy.
Bohužel, v dnešní době již kolem 70 % legislativy pochází z EU, ale málokdo si to uvědomuje, protože evropská legislativa má velkou setrvačnost. Avšak od toho je tu stavovská organizace ČMMJ, které myslivec platí svůj členský příspěvek, a ČMMJ pak následně spolufinancuje formou příspěvku evropskou federaci FACE, aby monitorovala situaci a profesionálně hájila zájmy myslivců v Bruselu.

FACE-GA-2018-Czech-delegation.tif
 
Kterak jsem do velké debaty o zvýšení příspěvků FACE „hodil vidle“
 
Ačkoliv jsem s potěšením vedení FACE pochválil, že činnost a výkonnost FACE se opět zlepšuje po několika letech „špatného období“, ocenil jsem, že na zasedáních FACE vidíme více legislativních informací a konkrétních řešení našich potíží a budoucích hrozeb, jedna věc se mi nelíbila. Každému národnímu delegátovi na stole totiž přistála nečekaně finanční tabulka s návrhem na „úpravu“ členských příspěvků.
V případě České republiky a ČMMJ by zvýšení bylo o 200 % více! Poté zazněla řada projevů, většinou od západních zemí, jak je úprava potřebná, a že všichni budou platit „spravedlivě“ třicet eurocentů na hlavu za registrovaného myslivce či lovce.
I když všichni, kterým se takové řešení nelíbilo, se skloněnými hlavami mlčeli, vzal jsem na sebe odpovědnost, a do debaty „hodil vidle“. Řekl jsem, že takové důležité věci se musí se všemi dotčenými zeměmi předem projednat, a nelze nás takto překvapovat na jednání tabulkou, kterou jsme dosud nikdy neviděli. Kromě toho jsem řekl, že dosavadní vzorec, který zahrnuje i počet obyvatel země a bohatství země HDP, je spravedlivější. Například pro bohaté Holanďany je příspěvek FACE pakatel v porovnání s tím, když platí 160 EUR za svoje členství v holandském svazu, a navíc je jich jen 15 000 lovců. V našem případě by to byla velká částka, a ještě více by platilo například Slovensko, protože má povinné členství myslivců v Slovenskej poľovníckej komore, a tím pádem mají jakoby více členů, za které by měli platit za hlavu.
Nakonec byla horká diskuze uzavřena s tím, že tato věc se odloží, a bude se diskutovat v příštích letech na dalších zasedáních.
 
Na závěr nezbývá než gratulovat novému prezidentovi a novému vedení FACE ke zvolení, a popřát mnoho energie v obtížném hájení zájmů naší sedmimilionové komunity evropských lovců a myslivců!
Více informací lze nalézt v angličtině, němčině či francouzštině na stránkách www.face.eu
 
Bohumil STRAKA,
předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF
 

Diskuzní fórum

 
Nové vlákno
 
   
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 7:06 a zapadá v 17:22 vychází v 3:50 a zapadá v 12:08 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...