Aktuality

Jak je to s pojištěním 80 %?

| Diskuzní fórum
Jak je to s pojištěním 80 %?
Vysvětlení k diskuzím, co představuje skupinová pojistka 80 %
Pojištění odpovědnosti a úrazu
– podmínka min. 80 % členů ČMMJ
(dále jen pojištění 80 %)
 
Pojištěný – osoba starší 15 let, pokud je jmenovitě pozvána a není členem ČMMJ, z.s.
 
Pojištění 80 % se vztahuje na myslivecké spolky, které mají ve  svém kolektivu minimálně 80 % členů ČMMJ, z.s.
Do 80 % se nepočítají pojištěnci HALALI, nečlenové ČMMJ, z.s.!
Podmínky jsou přesně vyspecifikovány ve skupinové pojistné smlouvě mezi ČMMJ, z.s. a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
 
Podmínka pro využití této formy pojištění:
akce, kterou pořádá nebo spolupořádá ČMMJ, z.s. (výkon práva myslivosti, různé druhy zkoušek, Zlatá srnčí trofej, apod.)
 
Pojištěn je:
úraz pozvaného nečlena ČMMJ, z.s.
 
Limity plnění:
za dobu nezbytného léčení 30 tis. Kč
trvalé následky úrazu    70 tis. Kč
smrt následkem úrazu  50 tis. Kč
 
Pojištění 80 % se nevztahuje na pojištění odpovědnosti pozvaného hosta, a to ani na odpovědnost jeho psa.
 
Samostatný produkt
POJIŠTĚNÍ SPOLEČNÉHO LOVU
 
Pojištění pouze na jednu akci (například jeden den lovu).
Kryje pojištění odpovědnosti pořadatele v případě nezjištěného střelce a jím způsobené škody (pokud je viník známý, vztahuje se na něj plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti – součást členského příspěvku, to znamená, že i v tomto případě Halali plní).
Možnost připojištění jmenovitě pozvaných hostů, jejich psů, popř. zahraničních lovců lze nalézt na https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/spolecny-lov
 
Samostatný produkt
POJIŠTĚNÍ UŽIVATELE HONITBY
Pojištění na jeden rok veškerých činností pro myslivecké spolky, které nesplňují podmínku pojištění 80 %.
 
Pro myslivecké spolky, které nesplňují podmínku 80 % členů v ČMMJ, z.s. je možnost uzavření této pojistky.
Vztahuje se na úraz jednotlivých účastníků společného lovu, vztahuje se opět na odpovědnost.
Kryje pojištění odpovědnosti v případě např. nezjištěného střelce a jím způsobené škody, pokud je střelec zjištěný, vztahuje se na něj plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti – součást členského příspěvku, to znamená, že i v tomto případě Halali plní).
Více podrobností lze nalézt na https://www.halali.cz/index.php/pojisteni-myslivost/pojisteni-uzivatele-honitby

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 5:01 a zapadá v 20:53 vychází v 2:06 a zapadá v 11:56 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...