Právní poradna

Právní poradna je určena pro zodpovídání právních dotazů týkajících se myslivců a výkonu práva myslivosti a je poskytována jako bezplatná služba pouze pro předplatitele časopisu Myslivost.
Dotazy, které zodpovídal v minulosti JUDr. Ing. Vladimír Čechura najdete k náhledu v archívu poradny.
 
Od roku 2017 nově zodpovídá na dotazy JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
 
Dotazy prosím zadávejte stručně a výstižně. Po obdržení dotazu redakce váš dotaz přeposílává JUDr. Ondrýskovi, po zpracování odpovědi bude text zaslán jak na adresu tazatele, tak případně uveřejněn veřejně v rubrice a nebo i na stránkách časopisu Myslivost.
 
Prosím respektujte, že nelze předem určovat jak rychle a do jakého datumu bude váš dotaz zpracován a kdy vám bude zaslána odpověď.
 
Odpovědi jsou pouze názorem zpracovatele, nelze je tedy považovat za adekvátní rozhodnutí soudu a ani za oficiální právní rozbor soudního znalce.
 
Předem odmítáme dotazy netýkající se myslivců a myslivosti, dotazy štvavé, útočné, neslušné či jinak nesplňující zásady slušného chování a myslivecké cti, etiky a morálky.
 
Pro přispívání do poradny se prosím přihlašte jako předplatitel.
vše
vše

Co dělat, nebude-li zvolen nový výbor MS a starý skončil

Dotaz č.2018011 [ zadáno 23.2.2018 ]

Statutárnímu orgánu (výbor) a kontrolnímu orgánu (kontrolní komise) končí mandát v Mysliveckém spolku. Jak je nutné postupovat v případě, že nové orgány nebudou zvoleny, nebo jen část členů? Jaké jsou povinnosti vůči Obchodnímu rejstříku? Myslivecký hospodář, ustanovený do funkce podle §35 zákona 449/2001 Sb. tvrdí, že musí!!! být zvolen za člena statutárního orgánu, voleného podle zákona 89/2012 Sb. Jednalo by se vůbec o volby?

Může být pokladníkem HS člověk bez vlastnictví pozemků?

Dotaz č.2018010 [ zadáno 19.2.2018 ]

Dobrý den, může vykonávat funkci pokladníka honebního společenstva člověk, který v honebním společenstvu není vlastníkem pozemku, popřípadě může vykonávat nějakou jinou funkci (např. honební starosta, místostarosta).

Nerespektování usnesení členské schůze k zástřelnému

Dotaz č.2018009 [ zadáno 19.2.2018 ]

Dobrý den, lze považovat nerespektování usnesení členské schůze za porušení ustanovení členské schůze? A to v momentě, kdy členská schůze jednomyslně schválila usnesení, kterým zástřelné připadá MS.

Lov na nehonebním pozemku na hranici pozemku

Dotaz č.2018008 [ zadáno 19.2.2018 ]

Dobrý den, lze provádět lov na nehonebních pozemcích z mysliveckých zařízení, které jsou umístěny na hranicích honebních pozemků?

napadení myslivecké stráže jakožto úřední osoby?

Dotaz č.2018007 [ zadáno 19.2.2018 ]

Rád bych se zeptal, zda se na mysliveckou stráž vztahuje pojem úřední osoby, v situaci kdy byla myslivecká stráž napadena, když nesla krmení do krmelce?

Přístup na "cizí" vnadiště a nebo na "cizí" kazatelnu

Dotaz č.2018006 [ zadáno 4.2.2018 ]

Mohu jako nevlastník vnadiště lovit na cizím vnadišti a může si vlastník zamknout kazatelnu, která je majetkem mysliveckého sdružení?

Rozdělení honitby na úseky a hlášení návštěv

Dotaz č.2018005 [ zadáno 3.2.2018 ]

Je možné rozdělit honitbu na úseky a měl by se pak každý při každé návštěvě cizího úseku hlásit vedoucímu daného úseku?

Omezení horní hranice hmotnosti na naháňce vedoucím lovu

Dotaz č.2018004 [ zadáno 21.1.2018 ]

Mohu jako vedoucí honu podle mysl. řádu ČMMJ čl. 12 určit horní hranici hmotnosti černé zvěře na společném lovu?

Myslivecký ples pod jiným názvem jako soukromá akce?

Dotaz č.2018003 [ zadáno 13.1.2018 ]

Chtěl bych se zeptat, zda je možné nazvat myslivecký ples jinak než ples, například soukromá akce spolku, abychom se zbavili povinností dodržovat zákony. Na plese máme mysliveckou kuchyň, tombolu, živou kapelu a vstupenky prodáváme v předprodeji. Plakáty nikde nevyvěšujeme.

Cena pachtu za přičleněné pozemky

Dotaz č.2018002 [ zadáno 13.1.2018 ]

Naše honitba má rozlohu 1180 ha, z toho je 860 ha HS, 320 ha přičleněno LČR, tj. nejsou členy HS. Před měsícem nabylo právní moci rozhodnutí o navracení těchto 320 ha potomkům bývalých majitelů, rakouský občan s trvalým pobytem v ČR. Majitele jsem oslovil, zatím ale nereagují. Máme stanovenou cenu za 1 ha pro HS 2 Kč, jaká bude cena za 1 ha těchto přičleněných pozemků, můžou si majitele přičleněných pozemku sami stanovit cenu za 1 ha? Nehodláme přistoupit na přehnanou cenu, cena za 1 ha pro teď už bývalého majitele tj. LČR byla 10 Kč + DPH. Do jaké doby je nutné s majiteli přičleněných pozemků uzavřít smlouvu o najmu či pachtu? Samozřejmě mohou požádat o přičlenění k jiné honitbě, podle našich informaci o to ale nikdo ze sousedů nestojí.

vychází v 6:05 a zapadá v 18:11 vychází v 7:17 a zapadá v 20:24 Nákupní košík 0
Zpracování dat...