Kalendárium

Září v honitbě

Září v honitbě

září začíná podzim a s ním také hlavní lovecká sezona. Zkracující se den a chladná rána předznamenávají začátek jelení říje, která přináší každoročně všem jelenářům nezapomenutelné zážitky. Majestátní králové našich lesů věnují veškerou energii do zachování vlastního rodu. V říji lovíme především trofejové jeleny, lov mladších průběrných jelenů, zvěře samičí a mladé ponechme na pozdější měsíce, abychom říji nenarušili.

Od září začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře - samičí a mladé srnčí. Hned od počátku se věnujeme jejímu správnému průběrnému odlovu. Zvěř není ještě v tlupách, intenzivně se paství a přebarvuje, což nám umožní lepší posouzení věku a chovnosti. Její průběrný odlov je velice náročný a měl by být svěřen jen těm myslivcům, kteří jsou zodpovědní a mají o zvěři v honitbě přehled. Lov holé zvěře jako deputátu či naturální odměny vede k chovatelským chybám, neboť jsou často loveny zejména silné kusy. Předmětem průběrného odlovu jsou slabá srnčata, slabé, nevodící a přestárlé srny. Uvědomme si, že v pozdějších měsících je lov obtížnější - zhoršuje se počasí, zkracuje se den, zvěř je již přebarvená, sdružená do tlup a s blížícím se koncem roku máme stále méně času...

V září dále lovíme srnce, veškerou zvěř daňčí, mufloní či jelena siky. Jasných nocí využijeme k lovu černé zvěře, která se po sklizni většiny atraktivních obilovin bude koncentrovat u kukuřičných lánů, v nichž budou pochopitelně vznikat škody. Lovíme veškerá selata a lončáky z tlup. Zásadně nelovíme samostatné kusy. Jsou to zpravidla mladí kňourci, kteří se od tlup oddělili, příliš neškodí a v budoucnu tvoří základ sociální struktury populací černé zvěře.

Od září začínají první hony na divoké kachny. Každý, kdo loví zvěř, musí mít u sebe platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, povolenku k lovu a odpovědnostní pojištění. Veškeré tyto doklady by měl myslivecký hospodář před vydáním povolenky nebo před zahájením společného lovu (kde povolenku nahrazuje společný seznam účastníků lovu) zkontrolovat. Jedná se o první společné lovy po dlouhé přestávce, proto buďme opatrní při manipulaci i vlastní střelbě.

Začátek podzimu sebou přináší, kromě lovu, období intenzivnější péče o zvěř. V honitbách zkontrolujeme stav zařízení k přikrmování zvěře, případně zvážíme jejich přemístění či vybudování nových. V září se rozpadají hejnka bažantů a kohouti se toulají po krajině. Včasným přikrmováním zabráníme jejich rozptylu mimo honitbu. Spárkaté zvěři postupně začínáme předkládat jadrná krmiva, neboť vytvoření tukových zásob je základním předpokladem pro přečkání zimy.

Myslivecký hospodář připraví organizaci společných honů na bažanty a vede veškerou evidenci týkající se mysliveckého hospodaření v honitbě.

RNDr. Jiří ZBOŘIL

 

Autor: RNDr. Jiří Zbořil
Datum
Den
Svátek
Kalendárium
Příroda
Pragnostika
1. 9.
so
Linda / Samuel
Dny evropskéhéo dědictví (1. víkend v září)
2. 9.
ne
Adéla / Adelína
3. 9.
po
Bronislav / Bronislava
Odlétá čáp černý
4. 9.
út
Jindřiška / Rozálie
5. 9.
st
Boris / Bojan
Mezinárodní den charity
6. 9.
čt
Boleslav / Boleslava
Padají žaludy
7. 9.
Regína / Gina
Den otevřených dveří památek v ČR
8. 9.
so
Mariana / Mariola
Mezinárodní den gramotnosti, Světový den první pomoci (2. sobota v září)
9. 9.
ne
Daniela / Omar
Evropský den recyklace baterií
10. 9.
po
Irma / Krasava
Světový den prevence sebevražd
11. 9.
út
Denisa / Denis
Odlétá včelojed lesní
12. 9.
st
Marie / Maja
Odlétá bukač velký
13. 9.
čt
Lubor / Melinda
Odlétá linduška lesní
14. 9.
Radka / Radoslava
Evropský den židovské kultury
15. 9.
so
Jolana / Jolanta
Mezinárodní den demokracie
16. 9.
ne
Ludmila / Kornélie
Světový den "Ukliďme svět", Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, Den církevního školství
17. 9.
po
Naděžda / Naďa
Začíná jelení říje
18. 9.
út
Kryštof / Ariana
Mezinárodní den míru (3. úterý v září)
Dozrávají bukvice
19. 9.
st
Zita / Konstantýn
Odlétá jiřička obecná
20. 9.
čt
Oleg / Helmut
Den malování mandal
21. 9.
Matouš / Debora
Mezinárodní den míru, Mezinárodní den Alzeheimerovy choroby
22. 9.
so
Darina / Moris
Evropský den bez aut, Mezinárodní den nosorožců, Mezinárodní den antikoncepce
23. 9.
ne
Berta / Lina
Slunce vstupuje do znamení Vah v 03.54. Začátek astronomického podzimu. Podzimní rovnodennost.
24. 9.
po
Jaromír / Jaromíra
Odlétá kukačka obecná
25. 9.
út
Zlata / Zlatoslava
Světový námořní den (poslední týden v září)
26. 9.
st
Andrea / Andriana
Evropský den jazyků, Mezinárodní den kulturního dialogu, mezinárodní den antikoncepce
27. 9.
čt
Jonáš / Damián
Světový den cestovního ruchu, Světový den turistiky
Dozrávají bezinky
28. 9.
Václav / Václava
Den české státnosti, Světový den boje proti vzteklině
29. 9.
so
Michal / Michael
Světový den srdce, Den bílého heterosexuálního muže
Naplánovat organizaci honů na drobnou zvěř
30. 9.
ne
Jeroným / Ráchel
Mezinárodní den překladatelů, Mezinárodní den neslyšících, Světový den srdce (oboje poslední neděle v září)
Vrcholí jelení říje
vychází v 6:49 a zapadá v 18:54 vychází v 19:05 a zapadá v 5:41 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...