Kalendárium

Červen v honitbě

Červen v honitbě

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se vyskytuje velké množství mláďat a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Právě mláďata jsou nejvíce vystavena predačnímu tlaku a působení negativních antropických faktorů.

Myslivecký hospodář, myslivecká stráž a stráž ochrany přírody by se v tomto období více než kdy jindy měli věnovat ochraně našeho národního bohatství. Důležitý je především klid v honitbě v tomto kritickém období. Vždyť podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele honitby nařídit zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí.

V červnu mohou vznikat velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které představují v daném období pro zvěř ideální krytové a klidové stávaniště. I když jsou vlastníci popřípadě nájemci honebních pozemků podle § 10 ods. 3 písmene a) povinni s předstihem oznámit kosení pícnin, je velmi vhodné kontaktovat nájemce těchto pozemků a ve spolupráci s nimi učinit maximum opatření vedoucích k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat několik typů plašičů – od zvukových, přes zrakové či pachové až po aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře. Pokud ke škodě dojde, je bezesporu dobré se domluvit a dojít ke konsenzu. Uvědomme si, že v příštích měsících budou dozrávat polní kultury, na kterých naopak zvěř (především černá) napáchá citelné škody a loajalita námi prokázaná dříve se nám mnohonásobně vrátí. Pokud již hovoříme o škodách způsobených zvěří, tak pro připomenutí: majitelé lesa vyčíslují škody do 20. června. Celý proces je legislativně řízen vyhláškou MZe č. 55/1999 Sb. Je vhodné, aby majitel lesa při kvalifikaci a kvantifikaci škod přizval zástupce uživatele honitby. Škody na zemědělských porostech jsou kvantifikovány a uplatňovány do 20 dnů od doby, kdy škoda prokazatelně vznikla.

Červen můžeme využít k přípravě kvalitního objemového krmiva pro zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo letnina. Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme maximální pozornost.

Co se vlastního lovu týče, pokračujeme v lovu průběrných srnců I. věkové třídy. Je vhodné odlovit také srnce II. a III. věkové třídy, kteří jsou do chovu nežádoucí a nechceme, aby se nám dostali do říje. Dále se věnujeme lovu celoročně nehájených druhů zvěře, především lišky obecné a toulavých psů a koček (v souladu se zákonem o myslivosti).

Myslivecký hospodář vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření a podává hlášení orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby. Místní organizace mohou využít měsíc myslivosti k vhodné propagaci – organizovat besídky pro školáky, připravit letáky či nástěnky s tematikou myslivosti a ochrany přírody.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil
Datum
Den
Svátek
Kalendárium
Příroda
Pragnostika
1. 6.
Laura / Lora
Den dětí, Světový den rodičů, Světový den mléka
Začíná Červen - měsíc myslivosti
2. 6.
so
Jarmil / Jaromil
Den pozemního vojska, Mezinárodní den čistého ovzduší, Mezinárodní den prostitutek
3. 6.
ne
Tamara / Kevin
Evropský den jízdních kol
4. 6.
po
Dalibor / Dalibora
Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese
5. 6.
út
Dobroslav / Dobroslava
Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu, Den rozvoje a vzdělávání dospělých
6. 6.
st
Norbert / Norman
Líhnutí bažantíků a koroptví
7. 6.
čt
Iveta / Slavoj
Jelení laně kladou kolouchy
8. 6.
Medard / Pěva
Světový den oceánů, Světový den boje proti nádorům mozku
9. 6.
so
Stanislava / Anabela
Mezinárodní den archivů, Mezinárodní den žonglování (2. sobota v červnu)
10. 6.
ne
Gita / Margita
Památka vyhlazení obce Lidice
Kvetou jeřáby
11. 6.
po
Bruno / Barnabáš
Začít s přípravou letniny
12. 6.
út
Antonie / Táňa
Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí
Hnízdí ostříž lesní
13. 6.
st
Antonín / Tobiáš
14. 6.
čt
Roland / Herta
Světový den dárců krve
Kvete bez černý
15. 6.
Vít / Víta
Světový den proti násilí na seniorech, Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, Světový den větru
Hřivnáči se chystají na druhé hnízdění
16. 6.
so
Zbyněk / Zbyhněv
Den afrického dítěte, Evropský den židovské kultury
Kvete kaštanovník jedlý
17. 6.
ne
Adolf / Adina
Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští, Světový den sdělovacích prostředků, Den otců (3. neděle v červnu)
Hnízdí žluva hajní
18. 6.
po
Milan / Milana
Den hrdinů druhého odboje, Autistický den hrdosti
Sečeme maliník a kopřivy na letninu
19. 6.
út
Leoš / Leo
Den rovnosti mužů a žen
Hnízdí včelojed lesní
20. 6.
st
Květa / Květuše
Světový den uprchlíků
Hnízdění většiny našich pěvců
21. 6.
čt
Alois / Aloisie
Den květů, Svátek hudby, Mezinárodní den trpaslíků, Den hrdosti
Slunce vstupuje do znamení Raka v 12.08. Začátek astronomického léta. Letní slunovrat.
22. 6.
Pavla / Zaira
Mezinárodní den bez kalhotek
23. 6.
so
Zdeňka / Zdenka
Světový den házené, Den veřejné služby, Mezinárodní olympijský den, Mezinárodní den vdov
24. 6.
ne
Jan / Jonatan
Světový den osteoporózy
25. 6.
po
Ivan / Salome
Den námořníků
Zkontrolovat kvalitu uskladněného sena
26. 6.
út
Adriána / Adrian
Mezinárodní den boje proti narkomanii, Mezinárodní den podpory obětem násilí a mučení
Začíná páření medvědů
27. 6.
st
Ladislav / Ladislava
Světový den rybářství, Světový den sdělovacích prostředků, Den politických vězňů ČR
28. 6.
čt
Lubomír / Lubomíra
Kvetou lípy
29. 6.
Petr / Pavel
Založit evidenci zásob krmiv
30. 6.
so
Šárka / Vlastimír
Den ozbrojených sil ČR
vychází v 4:51 a zapadá v 21:13 vychází v 15:11 a zapadá v 2:04 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...