Aktuality

Diskuzní fórum

Vraťme život do krajiny! > Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi", Zobrazit módy:  
User avatar
Member
Member
M.T. - 1.12.2018 14:22:01
   
Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Záměr je dobrý. Údaje v petici jsou přesvědčivé. Jenom chybí ještě jeden adresát. Já osobně bych oslovil nejdříve předsedu vlády a teprve potom pana ministra. Málo platné, předseda vlády má v oblasti péče "o zdravé zemědělství" výsadní postavení.
Bohužel, tato petice, podle mého názoru, nezmění vůbec nic. Pokud bude, a on bude, jediným cílem zisk ( u těch velkých to platí zejména, ti z toho především mají zlatý důl), tak je jakákoli petice k ničemu. Podobně jako ta již předaná ohledně kůrovce. S tím kůrovcem to bude mít v přírodě asi rychlejší příběh. Někteří loupežníci zahodili ideu sovchozů a kolchozů a dali se na podnikání. Kdyby hospodařili skutečně na svém, potom by snad i k přírodě
( svým polím, svému majetku a s ohledem i na své potomky) byli ohleduplnější. Někteří z nich se dokonce v minulosti na zpřetrhání těchto vazeb aktivně podíleli, bohužel.

User avatar
Member
Member
Vít Pátek - 4.12.2018 20:36:52
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Že máme předsedou vlády oligarchu, jehož hlavní državou je zemědělství a přilehlé obory, samozřejmě je kardinální problém (přinejmenším pro ty, kdo by si přáli žít v opravdu demokratickém státě).
Ale důvod nepodepsat se pod tuto petici to podle mě není.
Ona už totiž jednu docela důležitou věc změnila. Dokázali se s ní postavit za stejnou (a podstatnou) věc ochránci přírody a myslivci. A dokonce tak, že ji jedna významná ochranářská organizace spolu s ČMMJ iniciovaly a mnoho dalších ochranářských organizací pak připojilo svůj podpis hned pod ten "myslivecký".
Malý krok k nápravě zacházení s přírodou, velký skok v komunikaci mezi komunitami, které se ve skutecnosti ve většině zájmů a cílů mohou (a měly by) shodnout.

User avatar
Member
Member
M.T. - 4.12.2018 21:19:08
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Pane Pátku, máte samozřejmě pravdu. Já jsem chtěl jenom vyjádřit pocit marnosti v "boji" proti těm, kteří, bohužel, drží v rukou rozhodování.
A bohužel, není to jenom předseda vlády. K přerozdělování došlo roky před jeho příchodem. On to jenom zdokonaluje. A navíc má pravdu
v tom, že nebýt těch "před ním", tak on nikdy do rukou tu moc nedostal. A že na něj nalepila spousta loupežníků, to je přeci obvyklé. Čekali jenom na příležitost a dočkali se.

User avatar
Host
Luděk Vrána - 5.12.2018 10:31:30
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Záměr možná dobrý, ale na mě to působí jako "plusová akce" dvou subjektů. Pan jednatel ČMMJ ing. Fišer nedávno kritizoval pod názvem JEDNOTA problémy s OMS, které, řečeno stručně, moc ČMMJ neposlouchají. Prošel jsem si několik webů OMS a nikde jsem o této akci(petici) nenašel slovo. Tak pane jednateli, takto si Jednotu nepředstavuji. Pokud chcete vyhlásit nějakou petici, tak bych do toho zapojil i OMS. Stále slýchám, že v masovosti je síla. Kolik podpisů se pod petici sejde, možná pár tisíc.
Problém s ničením naší krajiny je problém dlouhodobý a bohužel se stále prohlubuje a opět bohužel s tím nikdo nic nedělá a neudělá. Několikrát jsem psal o tom, že je třeba přijmout nový zákon o půdě, dát těm podnikatelům, kteří na ní hospodaří jasné pravidla, co a jak budou dělat a nastavit citelné sankce. Bohužel ta zemědělská loby v čele s Agrární komorou je silnější než různé ekologické organizace, myslivce nepočítaje.
Občas si přečtu, že ČMMJ jednala v Parlamentu ČR, na tom a onom ministerstvu, atd. Zprávy jsou stručné, jako když kdysi zasedal ÚV KSČ a tisk o tom přinesl zprávu. Jen se projednalo, ale to konkrétno se jaksi ztratil. Ono je vždy výsledkově lepší, když se jedná osobně, nežli se organizují separátní petice.
Před r. 89 byl na ČMS k dispozici různý propagační materiál, který se dal na obci vylepit. Vzpomínám na letáčky k červnu měsíci myslivosti, ochrana koroptví, ochrana před toulavými psy, atd. To občany oslovilo. Stále naříkáme, že nás celostátní sdělovací prostředky ignorují, ale proč se stále cpeme na celostátní úroveň. Osobně jsem několikrát oslovil regionální tisk a TV a neměl jsem problém. Proč OMS neoslovují se svými problémy, potřebami, atd. regionální tisk a TV. Myslím, že tudy vede jedna z cest jak se zviditelnit a nastavit ten pravý obraz o myslivosti.

User avatar
Member
Member
M.T. - 6.12.2018 9:46:53
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Luďku, pan jednatel to nejspíš měl komunikovat s OMS ( já jsem nepátral, jestli to náš jednatel nebo předseda dostali), ale jistě to není jenom jeho ( nebo spoluautor) dílo. Napsal jsem výše, se mnou komunikoval velice ochotně a slušně. Pokud je text uveden jako petice, jíž spoluautorem je ČMMJ, tak to přinejmenším musela schválit myslivecká rada. Předpokládaný efekt petice jsem popsal výše,
tedy k ničemu.

User avatar
Host
nemyslivec - 9.12.2018 10:18:40
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Neustále se diskutuje na téma, jak různé loby(rozuměj lesnické a zemědělské) ničí naši krajinu. A to loby, které ji doslova skutečně ničí, se nezmiňuje, je to loby dovozové. Pamatuji si doby po r. 1989, kdy myslivci vyjadřovali veliké naděje, jak se zvednou stavy drobné zvěře. Nevím, kde tito myslivci do této doby žili. Vždyť v r. 1989 se zde střílelo a chytalo poměrně ještě slušně zajíců. Ti chycení se přeci vozili do ekologických rájů na západ, kde už po nich nebylo ani vidu, ani slech. A to tam ekologicky hospodařili hospodáři srostlí se svou půdou. Ekologii ničí levný dovoz jak tam, kde hospodaří majitel, tak tam, kde hospodaří nájemce. Obojí se v tomto systému musí dotovat. Když Obama jednal o bezbarierovém obchodu s potravinami s EU, vyšel článek jak Američtí farmáři již mají vytipovaný části prerie, vybijí všechno živé, oplotí a dají tam dobytek, který za rok a půl zabijí a dovezou do EU. Jak tomuto může konkurovat Evropský zemědělec, který se bude starat o ekologii. Můj názor je ten, že ekologicky nehospodaří ten zemědělec, který vyžene 50 krav na areál vesnice a tato plocha je doslova celoročně devastována. Ekologicky může hospodařit pouze určitý útvar, mám na mysli hlavně stát, a to tím způsobem, že se v tomto útvaru, vyrábí pokud možno co největší množství základních potravin, přimlouvám se za termín soběstačnost, která jdou v dané lokalitě vyrobit a ne přesouvat výrobu do dalších panenských krajů a potraviny odtud dovážet. Jsem názoru, tak jak byla výroba organizovaná za socializmu, že každý podnik vyráběl vše, tak to bylo nejekologičtější. Na ekologii jsme si hrát nemuseli jako dnes, ale příroda byla určitě v tu dobu živější než na západě. Nejenom u zajíců, ale v poklesu na úroveň západu došlo i u motýlů, brouků a další havědě.

User avatar
Host
J:F. - 22.12.2018 20:34:56
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Já se domnívám, že řešit problém na národní úrovni je marný boj. Tam sedí oligarchové a nebo jejich zástupci, kteří si nebudou prosazovat zákony sami proti sobě, to raději budou omezovat pod dobře znějící záminkou obyčejného člověka, doba kdy se zemědělcům lidé smáli, že smrdí hnojem je pryč, s počátkem dotování solárních elektráren a bioplynek se stal ze zemědělství velice výhodný bussines. Já osobně vidím jako možné východisko, tento vliv na zdravé zemědělství uplatňovat na vlastníky pozemku a obce, ti mají větší zájem o to, aby jejich majetek byl správně obhospodařován, zdržovala se na něm voda a nebyli součásti řepkových a kukuřičných polí o výměře 40 ha +.

User avatar
Host
nemyslivec - 23.12.2018 8:36:25
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Ano, ale pořád zůstává nedořešena otázka, kdo to bude proti laciným dovozům financovat. Ti hospodáři musí z něčeho žít.

User avatar
Host
J.F. - 26.12.2018 20:17:24
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Rozdělení půdních bloků ze 40 ha + na 15 až 20 hektarové pole není nikterak těžké a nedochází ani ke snížení příjmu, pouze první roky změny je složitější sestavit osevní plán, ale při zavedení se dá ponechat celkové hektarové počty i při velikosti jednotlivých půdních bloků do 20 ha. Největším problémem je pouze ignoranství... A za sebe nepochopím, jak je možné, že při kompenzaci za sucho pro zemědělské podniky není podmínkou rozdělení velkých půdních bloků, kde je problém s vodou a kde drobná zvěř i ptactvo nemají žádný kryt a hynou pod zemědělskou technikou, která je až 60% dotovaná granty ze strany státu ..

User avatar
Host
nemyslivec - 29.12.2018 10:01:04
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Ano, napsal jste to správně. Možná nedojde ke snížení příjmů, ale rozhodně ke zvýšení nákladů. Vážený pane, nezavírejme oči před tím, že to tzv. ekologické západní zemědělství je dnes a bylo i v minulosti víc dotavané, než zemědělství u nás. O jeho ekologičnosti se však dá dost pochybovat. O té vodě, v oněch vychvalovaných západních státech mají dost vody pouze tam, kde jim tečou velké řeky z tajícich ledovců z Alp. Vysvětlete mi jak je možné, že následkem sucha letos hořela dokonce i V. Británie a Švédsko. A co se týče zvěře, nebudu se zde rozšiřovat o zajících, které jsme ještě v r. 1989 chytali a prodávali na ekologický západ. Ale ocituji z článku z Myslivosti č. 8/2017. Úbytek sýčků se netýká jen České republiky, ale zasáhl i celou střední Evropu a v některých zemích západní a severní je situace dokonce ještě kritičtější. V sousedním Polsku, východním Německu, Rakousku i Slovensku se populace sýčků dramaticky snížili a v Dánsku a Lucembursku je sýček dokonce na pokraji vyhynutí. Před tímto konstatováním je výčet toho, jak se to tu za socializmu zničilo. Ale mě z toho vyplývá, že na východě Evropy po pádu totality bylo proti ekologickému západu co snižovat. Co se týče těch lánů, již bych tu hrůzu nenazýval lány, ale areály vesnic. A do toho můžete klidně započítat i ty celoročně hoblované pastviny. Již jsem kdysi někoho žádal, pokud tam uvidí zajíce, aby ho vyfotil a zde umístil. Zatím již několik let marně čekám. A na ekologickém západě to s nimi není asi jiné.

User avatar
Host
J.F. - 30.12.2018 23:25:05
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
To mě pane "nemyslivec" řekněte, jak se zvednou náklady, když na pole, které má výměru 60 ha se zaseje místo jedné plodiny na celou výměru, plodiny 2 až 3 na jednotlivé díly po 20-30 ha ?? Podle mého, postačí se jen zamislet nad osevním plánem.. nic víc...

User avatar
Host
Luděk Vrána - 31.12.2018 11:38:06
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Osobně nevěřím tomu, že se v přístupu států, jako jediného možného subjektu, který může s našim zemědělstvím něco udělat, něco znění. Podnikání v zemědělství, konkrétně v rostlině výrobě, tj. velkoplošné pěstování zemědělských komodit, typu kukuřice, pšenice, slunečnice, atd. je realizovánu fyzickými a právnickými osobami, a tak jako běžné podnikání v jiných oborech si stát nemůže dovolit těmto podnikatelů diktovat, co a jak mají vyrábět (pěstovat za plodiny), kam je prodávat a za jakou cenu, atd. Ve svém okolí znám několik takových velkopodnikatelů, hospodařících na několika tisících ha, které veškerou sklizenou úrodu prodávají za lepší peníz do zahraničí. Jen několik menších podnikatelů s tisícovkou ha dokážou pěstovat potravinářský ječmen, žito, hrách, atd. co skončí na domácím trhu. Čili, ti velkopodnikatelé, podnikají proto, aby co nejvíce vydělali, a to i za cenu plundrování půdy, ničení krajiny a tím i přírodních podmínek pro veškeré živočichy. Jen naivka si může myslet, že stát zakročí a určí těmto podnikatelům, jak mají na své, popř. pronajaté půdě podnikat. A to se týká i běžných úprav, jako např. biopásy, či volné pásy po 20 ha oseté jinou plodinou, atd.
Je třeba nastavit dotace tak, že tyto dotace bude moci čerpat jen ten, kdo při svém podnikání bude hledět nejen na svůj zisk, ale i na ochranu fauny a flory, tj. část svých peněz věnovat do této oblasti

User avatar
Host
nemyslivec - 1.1.2019 10:42:00
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
Rozhodně nejsem ten, který by Vám chtěl brát Vaši nezlomnou víru v to, že obdělávat v jednom tahu jedno pole, byť 100 hektarové je stejně nákladné, jako to rozparcelovat a obdělávat na každé parcele jinou plodinu. Jenom mohu podotknout, že já tomu nevěřím.

User avatar
Host
J.F. - 1.1.2019 18:18:40
   
RE:Moc hezký cíl "zdravé zemědělství v naší zemi",
A v čem podle vás jsou ty náklady vyšší ? Pouze je snazší evidence u velkých polí... Možná častější přejezd s technikou, ale v porovnání s obratem to je zanedbatelné minimum...

Vraťme život do krajiny!

ČSO a ČMMJ | Diskuzní fórum
Vraťme život do krajiny!

Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota spouštějí petici žádající ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby se zasadil o zdravé zemědělství v naší zemi.

V zemědělské krajině žije o třetinu méně ptáků než v roce 1982, před očima nám mizejí zajíci, koroptve, motýli i brouci. Krajina není schopna udržet stále vzácnější vodu a pesticidy kontaminují ztenčující se zásoby podzemní vody. Prudký úbytek zastaví jen výrazná reforma Společné zemědělské politiky Evropské unie, o které se bude rozhodovat v následujících týdnech.
Občané i organizace se mohou k petici připojit na www.birdlife.cz/petice-za-krajinu.


Česká krajina trpí vinou příliš intenzivního hospodaření. Z krajiny mizejí motýli a další opylovači, není snadné spatřit zajíce a dříve běžným ptákům, jako je sýček nebo chocholouš, hrozí, že u nás brzy zcela vyhynou. „U řady druhů je úbytek skutečně enormní,“ říká ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. „Jen od roku 1982, odkdy probíhá detailní sčítání ptáků, zmizelo z naší krajiny 50 % skřivanů, 82 % čejek a dokonce 97 % koroptví. Z mysliveckých statistik přitom víme, že zrovna koroptve prudce ubývaly již dlouho před rokem 1982. Mnoho dříve zcela běžných druhů balancuje nyní na hraně přežití.“

Trend ubývání polních ptáků se prohloubil poté, co zemědělství začala prostřednictvím dotací ovlivňovat Společná zemědělská politika. „Zemědělci získali prostředky na hnojiva a pesticidy, stejně jako si mohou dovolit výkonnější techniku. Snaha o co největší zisky, podpořená rychlejšími stroji a efektivními chemickými prostředky, vytlačuje z krajiny vše živé. Společná zemědělská politika přitom dosud nebyla schopná těmto negativním dopadům zemědělství zamezit,“ popisuje Václav Zámečník, zemědělský specialista Česká společnosti ornitologické.

Další problémy krajiny jsou dnes již všeobecně známé: Kvalitní ornici ohrožuje masivní eroze, utužená půda bez organické hmoty není schopna zadržovat vodu. Pravidelné monitorování Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že ve více než polovině podzemních vod se vyskytují pesticidy, nejvíc je jich v zemědělských oblastech.

V následujících týdnech a měsících se bude rozhodovat o tom, jak bude Společná zemědělská politika vypadat po roce 2020. „O budoucí podobě zemědělských dotací se rozhodne na základě jednání ministrů jednotlivých členských zemí. Prostřednictvím petice žádáme ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby se zasadil o zdravé zemědělství v naší zemi,“ říká Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty.
Moudré hospodaření v 21. století musí klást důraz na takovou produkci potravin, která chrání přírodní zdroje a krajinu, na které bytostně závisí. „Debata o budoucí Společné zemědělské politice dává příležitost, aby nový systém podporoval a odměňoval odpovědné hospodaření a kladl bariéru dalšímu ničení půdy, vody i přírody,“ dodává Miloš Fischer, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty.

Společná zemědělská politika rozděluje ročně 58 miliard eur, tedy asi 1 450 miliard korun. „Jsou to společné peníze nás všech. Je zcela na místě požadovat, aby veřejné peníze přinášely veřejné hodnoty, ke kterým zdravá krajina, půda i voda rozhodně patří,“ uzavírá Vermouzek.
 
Petici podporují: Arnika, Auto*Mat, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Děti Země, Greenpeace, Hnutí Brontosaurus, Hnutí Duha, Koalice pro řeky, Konopa, Nadace na ochranu zvířat, Pražské matky, PRO-BIO, Síť ekologických poraden STEP, Společnost pro trvale udržitelný život, Zelený kruh
 
Kontakty pro další informace:
Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO, verm@birdlife.cz, 773 380 285
Václav Zámečník, zemědělský specialista ČSO, zamecnik@birdlife.cz, 776 368 360
Jiří Janota, předseda ČMMJ, predseda@cmmj.cz
Miloš Fischer, jednatel ČMMJ, fischer@cmmj.cz, 733 785 798

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 6:02 a zapadá v 20:01 vychází v **:** a zapadá v 15:12 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...