Aktuality

Diskuzní fórum

Patří myslivost na smetiště dějin? > Reakce na článek Zobrazit módy:  
User avatar
Host
nemyslivec - 29.7.2018 16:41:51
   
Reakce na článek
Můj názor je ten, že máte p. předsedo pravdu. Je tu jedno veliké ale. Téměř v každém časopise Myslivost je alespoň jeden článek, napsaný v tomto duchu. Zde si to přečtou myslivci, ti to vědí, alespoň by měli. Ale nedozví se to ta veřejnost, ke které je to směřováno. Ta tyto stránky nečte. Jsem přesvědčen, že by měla být snaha takovéto články umístit pokud možno v některém celostátním deníku.

User avatar
Host
M(y)slivec - 22.10.2018 20:49:21
   
RE:Reakce na článek
Dobrý den,

rád bych reagoval na váš příspěvek, na webu myslivosti. "Patří myslivost na smetiště dějin?" Ano, tohle je názor široké veřejnosti a myslivci se snaží ze všech sil,
aby svého cíle dosáhli. Odvracením zraku od skutečných témat, strkáním hlavy do písku a neustále dokola, navíc v periodiku pro myslivce, obhajovat nutnost odstřelu zvěře z důvodu
regulace stavů je skutečný problém. Jak už zmínil pán "nemyslivec" v reakci na článek. Ano, je to opravdu téměř každému jasné, že se zvěř musí regulovat a těm několika ekoteroristům to stejně nikdo nevysvětlí, ale
hlavně je dnes již nikdo nebere vážně a psát to do časopisu myslivost, pro myslivce je opravdu zbytečné.
Ale abych jen nekritizoval. Zhruba před měsícem jsem projížděl Hrotovicemi na Vysočině, kde měl místní OMS připravenou akci. Úžasná prezentace s přehlídkou dravců, loveckých psů, trofejí, her pro děti, zbraní, optiky a
nespočet dalších. Akce měla pouze pozitivní ohlas, i když na ni bylo k vidění trofeje, tabulky s odstřelenými kusy, zbraně, pro vás kontroverzní téma, lidé to neřešili. Velké díky OMS Hrotovice za tohle dopoledne.
Mimo jiné si určitě prodejem nápojů, guláše a ryb, vydělali do místního spolku i slušnou sumu. Padesáti metrovou frontu na rybí tatarák jsem si taky vystál a rád.
... co že jsou tedy ta téma před kterými strkáme hlavu do písku?
22.10.2018 vyšel článek na idnes, kde obyvatelé malé obce na Vysocině si v referendu s drtivou většinou odhlasovali, že nechtějí vystavět logisticeké centrum, překladiště kamiónů a centrální sklad supermarketu Penny,
na místě kde nyní stojí les, pole a louka. Místní lidé si uvědomili, že už tak urbanizovaná krajina by tímto zásahem dostala poslední ránu a že ekologická zátěž je nesmírná. Zvláště když každý den z rádia a televize
slyší zprávy o suchu, zadržování vody v krajině, zabránění zabetonování naší krajiny a zodpovědného přístupu k našim nejcennějším zdrojům a dědictví naší země.
V tuto chvíli nastupuje na scénu, né obyčejný myslivec, ale rovnou předseda místního MS. Nejen že přesvědčuje místní obyvatele o tom, jak báječný nápad bude, místo louky a lesa ve vlastní honitbě, vybudovat logistické centrum na 27 000m2,
za jejich vsí. Rozhodne se veřejně vystoupit v médiích, kde výhody betonového kolosu místo krajiny, zbudování příjezdových cest pro kamiony obhajuje. A to né v časopise myslivost pro hrstku nadšenců, ale největším státním médiu.
... a po téhle frašce těm lidem vysvětlujte, že to s tou přírodou myslíme vážně.
Z pohledu nezaujatého pozorovatele, bych si řekl. "ještě že jsou v té vesnici ještě normální lidi a ne ty hovada myslivci!"
Myslíte si, že si teď někdo vzpomene na ty nadšence v Hrotovicích, co udělali parádní dětský den?
Nebo snad na váš článek, který končí větou " Na nás je, abychom činnost myslivců obhájili a společnost přesvědčili o prospěšnosti naší činnosti."
Na padá mě snad ještě grotesknější příměr kde by někdo mohl namítnout , že naše "životní filozofie a po generace uchovávané tradice mají svou nezpochybnitelnou hodnotu." Třeba jedno Penny.
Níže přikládám odkaz:
https://jihlava.idnes.cz/referendum-velky-beranov-sklad-penny-market-odmitnuti-dalnice-d1-obchvat-prumysl-vysocina-g8q-/jihlava-zpravy.aspx?c=A181020_434226_jihlava-zpravy_mv&fbclid=IwAR04xepuADg58PgCJMbMh8yuOztaAQW2QsbXQCvccpeXC9tguExQRYczveU
S pozdravem
M(y)slivec?

Patří myslivost na smetiště dějin?

| Diskuzní fórum
Patří myslivost na smetiště dějin?
Procházením diskuze na facebooku, mne upoutal příspěvek jedné z pisatelek, který končil větou: „Myslivci patří na smetiště dějin“.
Obdobná vyjádření, podávaná možná i v jiné formě, registruje zajisté každý z nás delší dobu ve svém okolí a ve společnosti všeobecně. Pravdou je, že společnost v dnešní době je naladěna opravdu protimyslivecky. Generace spoluobčanů, vyrůstající v pohodlí městských aglomerací, dnes často nechápe, za jakým účelem je zvěř lovem usmrcována a proč se tak děje.
Chybou je, že nejsme schopni vysvětlit svému okolí opodstatnění myslivců a výkon práva myslivosti v dnešní době. Pro většinu z nás se jedná o volnočasovou aktivitu, kdy současně vykonáváme nezanedbatelnou službu pro společnost.
Obdobnou celospolečenskou službu prostřednictvím volnočasových aktivit vykonávají také včelaři, jenom přitom neusmrcují zvěř, pokud občas nedojde k neopatrnému zamáčknutí některé z včel.
Nemohu stejně tak říci, že by se rybáři potýkali s nevolí spoluobčanů ve vztahu k jejich koníčku. Zarybňováním revírů plní nezanedbatelnou službu pro zachování druhové pestrosti rybí osádky v našich tocích na straně jedné, a současně poskytují nepřeberné množství volnočasových aktivit občanům na straně druhé. Jejich úlovky končí obdobně v kuchyních a stravovacích zařízeních, jako ty naše. Pravdou je, že někteří rybáři dnes provozují systém „chyť a pusť“.
Regulaci stavů zvěře v naší krajině zajišťuje stát a vlastníci pozemků také prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají tuto činnost v náplni práce. Mnohdy se za tuto činnost vyplácejí nezanedbatelné finanční prostředky. V největší míře je však zajištěna pomoc myslivců, kteří tuto činnost vykonávají o své vlastní vůli a ve svém volném čase a navíc do provozování této činnosti vkládají vlastní nemalé finanční prostředky.
V kulturně obhospodařované krajině byl člověk nucen převzít roli vrcholového predátora a regulátora přemnožené zvěře. I přes zbožná přání některých ekologických aktivistů a nevládních organizací nebude možno v dnešní vysoce urbanizované a přelidněné krajině zajistit regulaci zvěře pouze prostřednictvím vrcholových predátorů. Zde je, a jistě i bude, úkol pro nás, pro myslivce.
Výkonem práva myslivosti nelovíme pouze zvěř užitkovou, ale provádíme i regulaci stavů zvěře škodné. Domnívat se, že si příroda v budoucnu pomůže sama, je v silně urbanizované krajině střední Evropy pouhá utopie. Nelze se navrátit stovky let zpět a doufat, že dosáhneme uzavřeného cyklu, kdy díky vrcholovým predátorům a bez přispění člověka, dosáhneme rovnovážného koloběhu života v krajině. V nejbližších desítkách let zůstane člověk i nadále hlavním regulátorem stavů zvěře.
Otázkou zůstává, jakou formu pro regulaci zvěře stát zvolí. Zda se i nadále bude držet současného pojetí nebo začne v budoucnu hledat jinou formu pro udržení rovnovážného stavu zvěře v krajině.
Nejsem přesvědčen, že ti, kteří volají po konci současného pojetí myslivosti, mají jasnou představu, jak budou dále hospodařit se zvěří. Možná představu nějakou mají, ale zcela jistě pro státní rozpočet výrazně dražší. Vize profesionálních lovců, placených z kapsy daňových poplatníků, je z ekonomického hlediska dnes absolutně nereálná.
Úloha regulace zvěře zůstane i nadále v našich rukou. Na nás je, abychom činnost myslivců obhájili a společnost přesvědčili o prospěšnosti naší činnosti. Kladu si otázku, zda si tento stav uvědomují i představitelé současné politické garnitury. Nezbývá nic jiného, než je o tom přesvědčit.
Ing. Jiří JANOTA
předseda Českomoravské myslivecké

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 4:52 a zapadá v 21:13 vychází v 1:35 a zapadá v 14:00 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...