Aktuality

Informace k závažnému pochybení na OMS Praha-venkov

| Diskuzní fórum
Informace k závažnému pochybení na OMS Praha-venkov
Informace k případu, který je řešen na OMS Praha -venkov
Myslivecká rada ČMMJ, z.s.
na zasedání dne 22.5.2018 rozhodla:
 
- odebrat OMS Praha - venkov oprávnění k provádění zkoušek z myslivosti i zkoušek pro myslivecké hospodáře na dobu 5 let.,
 
- vyslovit zákaz činnosti zkušebního komisaře na dobu 5 let pro všechny  zkušební  komisaře, kteří  byli členy zkušebního senátu v den konání zkoušek,
 
- navrhnout OMS Praha – venkov zbavení všech funkcí a ukončení pracovního poměru  a případné vyloučení jednatele OMS Praha - venkov z řad členů ČMMJ, z.s,
 
- v případě, že předseda OMS Praha - venkov byl členem zkušebního senátu, navrhne MR ČMMJ, z.s. okresnímu sněmu OMS Praha-východ odvolání z funkce předsedy OMS.
 
Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s.
 
Vyjádření předsedy Dozorčí rady ČMMJ, z.s.
 
Rád bych čtenáře časopisu Myslivost seznámil s jedním případem, který se vyskytl v jednom okresním mysliveckém spolku.
Dozorčí rada ČMMJ, z.s. (dále jen DR ČMMJ) na svých třech řádných zasedáních, která se konala dne 20. 3., 24. 4. a 8. 6. 2018 řešila velice závažnou kauzu – podezření na nekalé praktiky při zkouškách z myslivosti, konaných dne 3. 3. 2018 pořádaných okresním mysliveckým spolkem.
Během celého šetření dané kauzy a na základě předložené dokumentace se DR ČMMJ podařilo prokázat, že skutečně došlo při zkouškách k podvodu. Vlastní podvod spočíval v tom, že bylo vystaveno „Potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti“ adeptovi, který se zkoušek vůbec neúčastnil.
Na základě šetření DR ČMMJ požádala Mysliveckou radu ČMMJ o odebrání oprávnění k provádění zkoušek z myslivosti i zkoušek pro myslivecké hospodáře na dobu pěti let pro příslušný okresní myslivecký spolek.
DR ČMMJ shledala taková pochybení při organizování a provádění zkoušek z myslivosti, že byla nucena celý případ postoupit Policii ČR pro podezření ze spáchání přečinu „Padělání a pozměňování veřejné listiny“ podle ustanovení § 176 trestního zákona č. 40/2009 Sb.
Zároveň DR ČMMJ zahájila řízení v záležitosti vyloučení z ČMMJ některých zúčastněných osob.
 
Je velice smutné, že se tyto podvody u zkoušek z myslivosti mohou stále ještě vyskytovat. O manipulaci zkoušek ze strany jednatele nešlo pochybovat už po ústním projednání.
Kladu si ale celou řadu dalších otázek.
Jak svou práci vykonával předseda a místopředseda zkušebního senátu?
Jak je možné, že připustili podepsání osvědčení pro člověka, který na zkouškách vůbec nebyl?
Jak to, že všichni zkušební lektoři adepta klasifikovali a příslušné osvědčení podepsali?
Jak to, že předseda OMS za celou dobu kurzu nekontroloval průběh přednášek?
Jak je vůbec možné, že nikdo o ničem nevěděl, jak tvrdí pan jednatel?
Pro DR ČMMJ tato kauza samozřejmě nekončí a ještě se k ní vrátíme, po ukončení vyšetřování Policií ČR.
Doufám a věřím, že se jedná pouze o ojedinělé selhání a DR ČMMJ nebude muset v budoucnu řešit další takovéto kauzy. Přesto chci všechny myslivce ubezpečit, že DR ČMMJ bude i nadále pokračovat v kontrolách všech zkoušek z myslivosti, a že se ještě více zaměříme na pečlivou kontrolu veškeré dokumentace, kterou jsou jednotlivé OMS povinny vést při konání zkoušek.
 
Na závěr mi dovolte vlastní názor na celou kauzu. Možná, že se budete zamýšlet nad tím, proč jsem celou tuto kauzu zveřejnil a jestli zveřejnění náhodou někomu nebo něčemu neublíží, když celou věc ještě stále vyšetřuje Policie ČR.
Je nutné zdůraznit, že pověření konat myslivecké zkoušky má od Ministerstva zemědělství ČMMJ Praha, z.s. a toto pověření přenáší na své pobočné spolky, tedy jednotlivé okresní myslivecké spolky. Pokud pochybí byť jeden OMS, nebo jeden konkrétní člověk, má to dopad na celou ČMMJ a ubližuje to všem členům.
Plně se ztotožňuji s názorem, že i DR ČMMJ musí být co nejvíce průhledná a každý náš člen by měl být seznámen s tím, co a jak DR ČMMJ řeší.
 
Ing. Ladislav KŘÍŽEK
předseda DR ČMMJ

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 5:01 a zapadá v 20:53 vychází v 2:06 a zapadá v 11:56 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...