Inzerce

Časopis MYSLIVOST vychází již od roku 1923. Přináší odborné informace z oblasti myslivosti, chovu a péče o zvěř, lovectví, lovecké kynologie, loveckého a sportovního střelectví, částečně i z oblasti lesnictví a ochrany přírody. Odborná část je doplňována povídkami, loveckými příhodami, zajímavostmi a informacemi ze širokého spektra myslivecké činnosti v naší republice i v zahraničí. Pravidelnou součástí čísel jsou rubriky Zajímavosti, Ze života ČMMJ, Právní poradna, Mladým myslivcům, Myslivecké památky a kultura a Zprávy.
 

Časopis MYSLIVOST je rozšiřován prostřednictvím distributorů po celé České republice a na Slovensku. Předplatitelům, kteří se přihlásí k odběru přímo v redakci, tzv. přímým předplatitelům, je časopis zasílán poštou přímo z tiskárny zabalený v igelitové fólii a s přílohou Myslivecké zábavy. Naprostá většina nákladu i u distributorů je odebírána dlouhodobými a pravidelnými předplatiteli.
 

Časopis MYSLIVOST podle provedených průzkumů čtou každý měsíc kromě vlastního předplatitele nejméně dvě až tři další osoby. Celá řada předplatitelů odebírá časopis ve druhé i další generaci. Asi 70 % čtenářů bydlí v menších městech a vesnicích, více než 80 % čtenářů jsou majiteli nejméně jedné dlouhé zbraně, více než 50 % je majitelem loveckého psa a téměř 30 % pracuje v oboru lesního hospodářství.

Veškeré další a podrobnější informace vám rádi poskytneme na adrese redakce.
 

Ing. Jiří KASINA - šéfredaktor kasina@myslivost.cz
Martina JUNGOVÁ - vedoucí inzerce jungova@myslivost.cz


 

Redakce časopisu MYSLIVOST

Seifertova 81, 130 00 Praha 3

Telefony:  
222 783 456 - redakce
(S. Hrušáková, M. Kasinová, M. Jungová, K. Kaasová, J. Kasina)

222 781 430 - evidence předplatného (M. Turečková)
222 781 524 - plošná inzerce (M. Jungová)
222 780 010 - administrativa  (H. Typltová, H. Lédrová)
242 493 111 - Knihkupectví Myslivost, Seifertova 81
224 949 014 - Prodejna Myslivost, Jungmannova ul. 25

222 783 056 - FAX redakce + knihkupectví Seifertova 81

 

periodicita: 12x ročně
rozsev: celostátní (ČR i SR)
náklad: 34 000 výt.
  (z toho 25 000 předplatitelů)
počet stran: 96 - 176 str + 4 str. obálky
šířka sloupce: 43 mm inz. str.
  58 mm text. str.
počet sloupců: 3 nebo 4
hrubý formát: 214x289 mm
čistý formát: 210x280 mm

Ofsetový čtyřbarevný tisk, vazba V2

rastr: 150 LPi (175 LPi obálka)
papír: vnitřní blok 57g Sbwet (obálka 115g křída + UV lak)

Na základě dohody poskytujeme agenturám provizi 15% z ceny inzerce.

vychází v 7:41 a zapadá v 16:45 vychází v 11:07 a zapadá v 0:39
Zpracování dat...