Časopis Myslivost

Duben / 2018

Pětadevadesátiletá střecha

Myslivost 4/2018, str. 3  Jiří Kasina
V rámci nového československého státu se počátkem dvacátých let minulého století také budovaly základy mnoha oborů lidské činnosti, myslivost nevyjímaje. Už v té době vedli myslivci debaty a polemiky týkající se vztahu myslivců k zemědělství, lesnictví a dalším aktivitám v přírodě. Jednotlivé regionální myslivecké spolky velmi záhy pochopily, že je třeba vytvořit strukturu, která bude hájit a zosobňovat zájmy všech myslivců.
A tak se po mnoha přípravných jednáních zrodila myšlenka společné „střechy“ zhmotněna v podobě Československé myslivecké jednoty, založené dne 22. dubna 1923 v Brně.  Šest zakládajících spolků vneslo zájmy českých, moravských a slovenských myslivců pod symbolickou střechu, která vytrvala dodnes. Všichni velmi dobře chápali, že je třeba na údržbu střechy pravidelně přispívat a pečovat o ni.
K zamyšlení stojí i to, že vlastně až teprve se založením této nové stavovské organizace se do českého jazyka dostal název myslivec – myslivost, do té doby to bylo totiž jen o lovcích a lovectví. Souvislost jistě ne jen náhodná, ano, ona střecha byla založena na společné myšlence, na řešení, které spočívalo v dobré myšlence a zamyšlení se nad více než jen lovectvím.
V roce 1923 tvořilo oporu oné střechy šest základních pilířů či sloupů, postupně se jejich počet zvyšoval, střecha rostla a zabezpečení pod ní využívalo stále více myslivců.  Střecha přežila i válečný orkán a větry normalizace.
 
Za těch pětadevadesát let se mnohé změnilo, ale ona základní myšlenka nezestárla či nezmizela, stále je třeba mít na paměti, že zájmy myslivců musí chránit společná pevná střecha, myslivci musí cítit záštitu a obranu svých zájmů.
Přibylo nám sice vícero nosných sloupů, ale bohužel je celá řada z oněch dnešních 82 nosných sloupů, okresních mysliveckých spolků, už zeslabených, zteřelých věkem a hrozících zlomením. Stojí tedy před námi všemi společný velmi akutní úkol – buď zpevnit ony pomyslné sloupy nesoucí společnou střechu, nebo rozhodnout, zda ze dvou či tři slabých nevytvořit jeden pořádný nosný pilíř, případně vybudovat zcela nový. Nutně to totiž potřebujeme, aby naše střecha unesla stále větší tíži problémů, padajících na myslivost v době moderního věku.
Ale nejen to, musíme se snažit onu střechu zvětšit a rozšířit, pozvat pod ni zpět mnohé ty, kteří její ochranou v posledních letech pohrdli, kteří se třeba báli oněch zeslabených nosných sloupů a prorokovali zřícení střechy. Určitě se to podaří, určitě se místo pod střechou pro další zájemce najde, a je proto jen dobře, že se v posledních dvou letech pod naší střechou začalo uklízet a rozsvítilo se.
Snažme se společnými silami vytvořit prostředí, kam každý rád přijde, kde se bude cítit doma v bezpečí, kde najde nejen zázemí, ale také oporu, pochopení, porozumění a inspiraci. Jen tak totiž ona pětadevadesátiletá střecha splní svoji funkci v dalších letech.
 
Vzpomeňme tedy v moment půlkulatého výročí výtečné myšlenky našich otců zakladatelů, uctěme nejen jejich památku, ale hlavně si važme odkazu, který jsme od nich mohli převzít a o který musíme v zájmu nás všech i nadále pečovat se vší rozhodností a úsilím. Jen společná, pevná a dobře podepřená střecha je totiž naší mysliveckou budoucností.
Jiří KASINA
vychází v 5:01 a zapadá v 20:53 vychází v 2:06 a zapadá v 11:56 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...