Časopis Myslivost

Červenec / 2018

Jaké jsou nejnovější trendy v myslivosti v Česku?

Myslivost 7/2018, str. 3  Jiří Kasina
Taková otázka mi byla položena redakcí jednoho deníku a já se hned na začátku ptám, co je to vlastně nový trend v myslivosti? Nové způsoby lovu? Nové druhy pomůcek, optiky a střeliva? Nové poměry v myslivosti z hlediska legislativy?


Myslivost v prvé řadě není nějaký krátkodobý koníček nebo hobby, pokud někdo vykonává myslivost svědomitě a zodpovědně, pak je to pro něj styl života, celoživotní posedlost a vyjádření vztahu k přírodě a ke zvěři.

Myslivost se totiž nedá vykonávat krátkodobě, s okamžitým a hmatatelným ziskem jen pro trofeje a nebo zvěřinu. Pak to totiž není myslivost, ale jen pouhý lov. A asi není náhodou, že v rámci středoevropského pojetí myslivosti jediný český jazyk rozlišuje dva výrazy – lov a myslivost.

Myslivost utrpěla velmi citlivý zásah s přijetím nového zákona o myslivosti v devadesátých letech, kdy byla tato činnost degradována na pouhou zálibu a hobby, kdy se myslivci dostali na stejnou úroveň jako sběratelé známek a nebo plastikoví modeláři, do stejné skupiny jako podobné hobby zájmy,

a to při vší úctě nejen k jmenovaným hobby oborům.

Myslivost není jenom regulace stavů zvěře, lov a získávání trofejí, je to dlouhodobé a zodpovědné hospodaření v přírodě s přírodním produktem jménem zvěř. A stejně tak, jako zemědělec hospodaří s produktem jménem zemědělské plodiny a lesník s produktem jménem lesní dřeviny, pak myslivec hospodaří se zvěří, s něčím, co ale není jeho, co myslivci nepatří, co je nazýváno v zákoně jako res nulius, věc ničí.

Se zemědělci a lesníky spojuje myslivce jedna zásadní skutečnost – činností a náplní těchto hospodářů v přírodě přece není jen a pouze produkce mléka, obilí, masa, dřeva a nebo zvěřiny, případně jiných produktů či surovin.

Nesmírně důležitou, a bohužel často opomíjenou, funkcí je udržení pestré živé krajiny a trvale obnovitelných zdrojů. Řádný zemědělec, lesník a myslivec o přírodu v prvé řadě pečuje! Nemůže právě z důvodu dlouhodobosti fungovat krátkodobým kořistnickým způsobem! Proto je rozdíl mezi zemědělcem a zemědělským podnikatelem, lesníkem a dřevařem, myslivcem a lovcem.

 

Takže pokud bych

měl uvést nějaký nový trend v myslivosti, pak je to trend uvědomování si úlohy myslivce v přírodě. Trend, kdy je dávno za námi oslavování rekordních trofejí a počtu ulovené zvěře. Měřítkem úspěšnosti činnosti myslivců se stále více stává hodnocení toho, o kolik a jakých zelených prvků v honitbě se myslivci starají, jak pestré jsou druhově stavy nejen lovné, ale i nelovné zvěře, kolik opatření v podobě biopásů, napajedel a dalších prvků ve prospěch volně žijících živočichů myslivci uvedli v život, jaké jsou vztahy myslivců s místními zemědělci, lesníky a všemi, kteří v přírodě v konkrétní honitbě vykonávají nějakou činnost.

Základním úhlem pohledu, chcete-li tedy novým trendem, musí být zcela objektivní a střízlivé zhodnocení toho, jak se myslivci umějí domluvit se všemi dalšími subjekty na venkově na další společné péči o naší krajinu, o krajinu, která je tu ne pro zisky a výnosy jen některých, ale o krajinu, která je základním životním předpokladem pro všechny živočišné druhy, člověka nevyjímaje.

Jiří KASINA

vychází v 6:02 a zapadá v 19:58 vychází v 18:40 a zapadá v 6:03 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...