Časopis Myslivost

Červen / 2018

Pětadevadesát let tužeb i služeb

Myslivost 6/2018, str. 3  Jiří Kasina
Co je pětadevadesát let? Jeden úctyhodný či spíše výjimečný dlouhý lidský život, který většina z nás nemá šanci prožít, doba, ve které se prolnou, narodí, odrostou i odejdou víceré generace, historické období, kdy se stihnou vystřídat i několikeré politické režimy a jak na orloji projedou nespočetné vládní či jiné garnitury. Doba, která je pro normálního smrtelníka vlastními smysly těžko přehlédnutelná a uchopitelná od začátku do konce.
Ale je to také doba, která je zachycena a dokumentována, kromě jiného i na stránkách našeho časopisu. Listuji-li prvními čísly časopisu Stráž myslivosti, stále a opakovaně velebím naše předchůdce, že měli dostatek rozumu, nadhledu schopností a vědomí, že v okamžiku zrození jednotné české myslivecké organizace také nezapomenuli na zrození časopisu, který nás už provází pětadevadesát let.
Ale vždyť to bylo v roce 1923 v podstatě nanejvýš logické, správné a pragmatické uvažování – pánové Podhajský, Žalman, Svoboda a další měli velké tužby – toužili povznést českou myslivost, ochránit a hájit všechny české myslivce pod pomyslnou střechou nové myslivecké organizace. A právě k naplnění takových tužeb potřebovali, aby byla plněna zcela zásadní služba – dát všem vědět, jaké oni vlastně ony tužby mají. A tak i zásluhou profesora Svobody v červnu 1923 začal potřebnou a nutnou službu naplňovat nově vzniklý časopis.
 
Je mi velkou ctí a závazkem zároveň, že teprve jako v pořadí pátý šéfredaktor mohu vést časopis, který ta dlouhá léta naplňoval tužby formou služby - informoval, radil, vysvětloval, ale také hlavně spojoval a vzdělával všechny členy naší myslivecké organizace. A také obhajoval a zobrazoval zájmy našich myslivců, pomáhal kultivovat komunitu členů.
A tak snad mohu konstatovat, že se ze základů roku 1923 v podstatě nic nezměnilo, stále je třeba hájit zájmy myslivců a spojovat členy. Byť třeba trochu jiné, tak ty zásadní tužby mělo a musí mít vedení a členové stále stejné.
Jsem proto moc rád, že tu stále pro své členy jsme, stále jsme připraveni vykonávat službu. A je jen třeba stále onu hlavní úlohu časopisu připomínat, stále apelovat jak na vedení, tak i na řadové myslivce, že časopis není nějaký solitér nebo prostředek na vydělávání, ale už pětadevadesát let úzce propojený nástroj, který pomáhá naplňovat současné tužby myslivců formou služby. Časopis není totiž ani majetkem vedení organizace, ani majetkem redakce, ale společným jměním nás všech myslivců, všech těch, kteří vyjádří sounáležitost se zájmy a tužbami tím, že si zaplatí jak členský příspěvek, tak i předplatné časopisu.
Děkuji proto v měsíci výročí všem věrným a pravidelným čtenářům, že si uvědomují důležitost vzájemné sounáležitosti a podpory, důležitost obhajoby našich společných zájmů, a těším se na další společné naplňování služby i tužby.
Jiří KASINA – šéfredaktor
vychází v 7:50 a zapadá v 15:58 vychází v 17:11 a zapadá v 8:55 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...