Časopis Myslivost

Červen / 2018

Manipulace pseudoekologů

Myslivost 6/2018, str. 65  PSZ
Stále rezonuje mezi myslivci ve střední Evropě velmi kontroverzní novela zákona o myslivosti, kterou přijal polský Sejm a následně podepsal i polský prezident. Ne všichni členové vládnoucí strany PiS (strana Právo a spravedlnost) se ale ztotožňují se zněním novely. Mezi poslanci jsou také ti, kteří jsou buď myslivci, a nebo vnímají myslivost jinak, než nastavila novela, a preferují názor, aby byl Ústavnímu soudu předložen návrh na přezkoumání souladu mezi zněním Ústavy a právním předpisem o zákazu účasti dětí při lovech. Jedním z nich je i poslanec Edward Siarka, člen klubu PiS (strana Právo a spravedlnost).
 
Jak se vám, pane poslanče, líbí novelizovaný Zákon o myslivosti?
 
Někoho, komu je blízká aktivní ochrana přírody, kdo zná hodnotu a krásu mysliveckých tradic, nemůže takové řešení uspokojit. Během debaty na téma myslivost byly vzaty v úvahu výlučně emoce, naopak chyběla fakta. Stoupence zničení výsledků práce polských myslivců a lesníků nezajímal náš podíl na obnovení populace zubra, bobra či sokola stěhovavého. Nikoho nezajímal ani program s názvem „Oživit pole“ pro obnovu stavů drobné zvěře v krajině, nebo program záchrany tetřevů. Snad nikdy jsem se nezúčastnil diskuse tak vzdálené od tématu, během níž při hlasování nakonec zvítězila špatná, byť zákonná řešení.
 
Neznáme sice dostatečně detailně situaci v parlamentu a ani ve vaší straně, ale máme dojem, že mnozí poslanci vaší strany PiS hlasovali právě pro to špatné řešení.
 
Ano, zaskočil mne počet poslanců, kteří novelizaci podpořili. Moje překvapení bylo o to větší, že se mi předtím, během schůzky parlamentního poslaneckého klubu, podařilo při jednání s panem ministrem Henrykiem Kowalczykiem dosáhnout určité dohody. K nepochopitelné situaci však došlo během hlasování v Sejmu. Díky hlasům, které odevzdali poslanci strany PiS, byly schváleny změny zákona, které budou mít dalekosáhlý význam. Tyto novely byly podávány zástupci Občanské platformy, která se s konečnou platností beztak přidala na stranu těch, kteří byli proti novelizaci zákona. Všechny tyto události pro mne postrádají logiku.
Vím však, že pouze díky myslivcům přítomným v parlamentu, se podařilo zamítnout mnoho zcela neracionálních požadavků. Ty byly přihlašovány do rozpravy přítomnými pseudoekology, kteří se pokoušeli dosáhnout například i uzákonění zákazu lovu ve vzdálenosti do 500 metrů od nejbližších budov. Nakonec se v této věci poslanci usnesli na vzdálenosti 150 metrů. Při projednávání této novely nechybělo mnoho, aby bylo uzákoněno, že na polovině výměry honebních pozemků našeho státu nebude možné lovit!
 
Podařilo se alespoň něco ve prospěch myslivosti obhájit?
 
Ano, například i přes absurdní požadavky ekologů můžeme i nadále lovit zvěř municí obsahující olovo. Poslanci naštěstí neuvěřili tvrzení, že olovo v munici představuje podstatné ohrožení životního prostředí. A je to tak, v současné době jsme svědky zvyšování počtu členských států EU, které od zákazu olova upouštějí.
 
Bylo také upuštěno od požadavku, aby byly hrazeny škody způsobené výkonem práva myslivosti na nehonebních pozemcích.
 
Ale nebezpečí takového nesmyslného požadavku tu opravdu existovalo! V průběhu hledání kompromisů byl v zájmu dosažení přijatelného znění zákona stále zjednodušován postup eliminace určitých pozemků až nakonec nikdo nevěděl, odkud se v projektu novelizace stávajících právních předpisů takové řešení našlo. Myslivcům jistě nemusím vysvětlovat, k čemu by takové znění novely v nejbližších měsících vedlo.
 
Je podle vašeho názoru nový systém odhadu způsobených škod státní správou vůbec životaschopný? Myslíte si, že obstojí v praktickém reálném životě?
 
Sovětští velitelé uplatňovali na frontách poslední války metodu, kterou nazývali „průzkum bojem“. Výsledkem tohoto manévru bylo obvykle to, že jejich vojska utrpěla těžké ztráty, nicméně se při tomto způsobu vedení boje časem dařilo účelně dosáhnout zamýšleného cíle. Podobným způsobem nyní postupoval náš parlament. S tím rozdílem, že v tomto případě můžeme s naprostou jistotou předpokládat absenci oslnivého úspěchu a cena těchto novel bude beztoho velmi vysoká.
Dosavadní systém odhadu škod se opíral o veřejný odhad škod, který prováděli myslivci. Mám s tím osobní zkušenosti. Často jsem po skončení pracovní doby – někdy to bylo ve společenském obleku – hodnotil vzniklé škody. Je to sice možné, ale přesto velmi pochybuji o tom, že stejně obětaví budou i úředníci obecních úřadů. Důsledkem schválených novel bude nejspíše zcela byrokratické hodnocení škod a zemědělci zatím ještě ani netuší, co je vbrzku čeká. Už nebude stačit, aby se v záležitosti vypořádání škod způsobených zvěří telefonicky spojili zemědělci s příslušnými myslivci a na jejich vypořádání se domluvili. Bude nezbytné, aby na příslušném obecním úřadě nejprve podali návrh na náhradu škody a počkali si, až tento orgán vyšle na místo příslušné úředníky… To je bezpochyby nejslabší místo nového zákona a jeho znění budeme muset znovelizovat nejpozději v létě tohoto roku. Problém vypořádání škod naroste podle mého mínění do doposud nevídaných rozměrů.
 
Všechny myslivce nejvíce zabolel zákaz účasti dětí na mysliveckých akcích…
 
Jsem si toho vědom. Všechny návrhy úprav předmětného právního předpisu vyšly ze společenské skupiny sdružující převážně vegany a měly za cíl myslivcům znemožnit lov zvěře. Vědomě vyvolali velké emoce, které pak ovlivnily i některé poslance. Většina z verganů bohužel nejen že nerozumí myslivosti, ale nemá ani základní elementární znalosti o tom, jak dnes myslivost vypadá.
Z výše uvedených důvodů se domnívám, že na základě klidné a věcné diskuse na základě pádných argumentů se nakonec podaří mnohé poslance strany PiS podnítit k podání žaloby proti novelizaci, žaloba by měla být adresována Ústavnímu soudu.
 
Ze zdrojů v polském mysliveckém tisku
připravil PSZ
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41 vychází v 8:21 a zapadá v 17:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...