Časopis Myslivost

Březen / 2018

Před okresními sněmy

Myslivost 3/2018, str. 3  Jiří Janota
Vážené dámy, pánové, myslivci, během následujících měsíců proběhnou u většiny OMS okresní myslivecké sněmy. Jedná se o zasedání nejvyššího orgánu pobočných spolků, na kterých se kromě jiných materiálů schvalujete rozpočet hospodaření. A je zde také možnost diskutovat o dalším vývoji a směřování myslivosti a ČMMJ v následujícím období s členy příslušného okresního mysliveckého spolku.
Kromě diskuze se svými kolegy na okrese ale budou moci všichni přítomní podiskutovat se členy Myslivecké rady ČMMJ, kteří se některých sněmů zúčastní. Předpokládám, že z naší strany navštívíme podstatnou část okresních sněmů.
Jsem přesvědčen, že účast členů Myslivecké rady ČMMJ je na okresních sněmech potřebná a prospěšná pro obě strany. Pouze diskuze mezi vedením ČMMJ a jednotlivými členy naší organizace může napomoci k řešení problémů v ČMMJ a opět posunout celou organizaci kupředu. Jak jsme avizovali na počátku našeho funkčního období, jedná se nám především o otevřenost a transparentnost vůči členské základně ve všech našich krocích a rozhodnutích. Samozřejmě tuto otevřenost předpokládáme i z druhé strany, ze strany členské základny.
Ti členové, kteří mají zájem se informovat o dění nejen ve vedení ČMMJ, mají možnost dostat konkrétní odpovědi od členů Myslivecké rady ČMMJ právě na okresním sněmu. Na straně druhé je naším zájmem vyslechnout vaše představy o fungování ČMMJ a občas i kritický pohled z vašich řad.
Pozvánku na jednání okresního sněmu by měli dostat všichni členové ČMMJ evidovaní na příslušném OMS, všichni mají právo se okresního sněmu zúčastnit, okresní sněm je jednání jednotlivých členů, ne zástupců či uživatelů honiteb.
Pro větší vzájemnou informovanost mezi vedením organizace a okresy byli nedávno pozváni zástupci některých okresních mysliveckých spolků na ústředí ČMMJ. Zatím proběhla dvě taková setkání a o výsledcích těchto jednáních jste byli informování prostřednictvím webových stránek ČMMJ.
Za mne a mé kolegy mohu říci, že obě jednání byla pro nás prospěšná. Zvolili jsme tuto formu setkání na ústředí ČMMJ hlavně z důvodu vzájemné informovanosti obou stran. Jsem si vědom, že při jednání na Sboru zástupců ČMMJ, který probíhá ročně ve dvou termínech, není možno z časových důvodů podrobněji rozdiskutovat všechnu problematiku, která zajímá obě strany.
Postupně bychom chtěli tímto způsobem oslovit podstatnou většinu okresních mysliveckých spolků. Je pouze každého z okresů, zda tuto možnost budou chtít zástupci okresních mysliveckých spolků využít k diskuzi a řešení případných problémů. Je třeba konstatovat, že prvního společného jednání se zúčastnila většina námi oslovených okresů, v případě druhého jednání přijela jen polovina z oslovených pobočných spolků.
Obracím se všechny řadové členy ČMMJ, vy všichni máte možnost získat aktuální informace o dění v naší organizaci, pokud navštívite jednotlivé okresní sněmy. Jsem si vědom toho, že někteří z vás jste stále kritičtí k dění v ČMMJ, přijďte tedyvyjádřit svůj názor. Okresní sněmy jsou jednou z možností, kde budete moci získat objektivní informace o fungování ČMMJ. A je na každém z vás, zda se rozhodnete této možnosti využít a prodiskutovat otázky spojené s fungováním ČMMJ, které vás zajímají.
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s.
vychází v 5:01 a zapadá v 20:53 vychází v 2:06 a zapadá v 11:56 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...