Časopis Myslivost

Březen / 2018

Aktuální situace nákazy AMP

Myslivost 3/2018, str. 16  Miloš Ježek
Situaci s africkým morem prasat během posledních týdnů nezaznamenala žádné velké otřesy. Na začátku ledna jsme se zhrozili prvními pozitivními kusy černé zvěře mimo oblast ohraničenou pachovými a elektrickými ohradníky. Do současné doby (13.2.2018) bylo nalezeno 10 pozitivních ulovených kusů černé zvěře mimo tuto oblast. Nicméně se jednalo zatím o poslední takové kusy a naštěstí v relativně malé vzdálenosti od ohradníků. Celkově bylo nalezeno 200 pozitivních kusů černé zvěře.
Z pohledu statistiky jsou čísla od začátku vypuknutí nákazy ulovených a uhynulých divokých prasat velice vysoká. V rámci zóny s ohradníky a v úzkém okolí se jednalo o celkem o více než 600 ulovených kusů (16 z nich bylo pozitivních) a 300 uhynulých, tzn. pouze na nejohroženější části území okresu Zlín se jedná o více než 900 divokých prasat, která z oblasti „zmizela“.
Na výrazné snížení početnosti upozorňují i místní myslivci, a projevilo se to i v případě nasazení policejních jednotek k odstřelu. Ty byly nasazeny v druhé části měsíce ledna, a jejich nasazení trvá do současné doby, nicméně již s výrazně menším úspěchem v porovnání s obdobím před vánoci.
Na začátku února Státní veterinární správa vydala nová veterinární opatření. Ty se týkají zonace zamořené oblasti v okrese Zlín. Do konce ledna byl celý okres Zlín v režimu zamořené oblasti, což znamenalo pro místní myslivce povinnost odevzdávat veškerou ulovenou černou zvěř nevyvrženou na tzv. sběrná místa, odkud byla svážena a likvidována v asanačních podnicích.
V současné době tato povinnost platí pouze pro asi 40 % plochy území okresu Zlín, která je specifikovaná jednotlivými katastrálními územími. V nich platí nejenom veterinární nařízení, ale také zástřelné za každé ulovené divoké prase (za kus do 50 kg ž.hm. 4000 Kč a nad 50 kg 8000 Kč) a dále může také požádat uživatel honitby o kompenzaci kusu zlikvidovaného v kafilérii (1000 Kč za sele, 2000 Kč za lončáka a 3200 Kč za dospělý kus).
Naopak se změnil systém ve zbývajících částech okresu Zlín, ten bude v podstatě stejný jako v oblasti zbytku Moravy (tzv. oblast intenzivního lovu, ohraničená dálnicí Bratislava – Brno - Ostrava). Ulovená divoká prasata budou moci být zpracována standardním způsobem po vyšetření vzorků na přítomnost AMP. Za to lovec obdrží „zástřelné“ 2000 Kč za každý ulovený kus.
Ve vztahu k celé České republice tak došlo ke změně pouze u výše nálezného za uhynulé divoké prase. To je v současné době 5000 Kč v okrese Zlín, 3000 Kč v oblasti intenzivního lovu a 2000 Kč ve zbytku republiky.
 
V souvislosti se zástřelným, se vedla velká diskuze na SVS o obnovení zástřelného za odevzdané vzorky na Aujezského chorobu. Mnoho myslivců, si toto vysvětlovalo, že se bude opět platit za ulovené divočáky. Nicméně toto souvisí s „dluhem“ SVS z minulého roku. V roce 2017 byla totiž proplacena pouze část žádostí a tato informace směřovala pouze k těm, kterým „zástřelné“ za rok 2017 vyplaceno ještě nebylo. SVS by tak měla všechny žádosti proplatit do konce tohoto čtvrtletí.
 
To co asi nejvíce pobouřilo část myslivecké veřejnosti, ovšem bylo nařízení SVS vydané 25. ledna. Týkalo se zákazu antiparazitární léčby ve všech honitbách v celé České republice s výjimkou obor a přezimovacích obůrek.
Samozřejmě, jedná se o činnost, která je mnoha uživateli prováděna dlouhodobě, nicméně v současné situaci jsem přesvědčen o tom, že je potřeba maximálně využít zimní období k lovu. Samotné opatření pak přineslo některým uživatelům nepříjemnosti, protože již měla antiparazitika nakoupena, případně objednána. Pokud k něčemu takovému došlo, nabídla ČMMJ možnost společně sestavit žádost o vyplacení náhrad za škodu vzniklou tímto nařízením.  Celkem ČMMJ zatím, eviduje žádosti od čtyřech okresních mysliveckých spolků, které řeší léčbu na svých obvodech společně a několik individuálních žádostí uživatelů honiteb.
I přes poměrně klidnou situaci u nás africký mor postupuje tažením Evropou.  V Polsku se území zasažené v listopadu loňského roku stále rozšiřuje a rozhodně zde nákaza nemá takový průběh jako u nás ve Zlíně. Zároveň se stále častěji začíná objevovat, že hustota divokých prasat nemá na šíření viru vliv. Ano, vir se šíří jak v husté populaci, tak výrazně naředěné, nicméně osobně považuji za nejdůležitější následky. V populaci s vysokou hustotou, budou zcela jistě také velice výrazně vyšší, než v populaci méně početné. Jen uvažme, že dosud myslivci na 5000 hektarech museli odklidit více než 200 uhynulých divočáků za 6 měsíců!
Ing. Miloš JEŽEK, Ph.D.


 
 
 
 
vychází v 5:00 a zapadá v 20:54 vychází v 2:30 a zapadá v 13:00 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...