Časopis Myslivost

Únor / 2019

Drobná zvěř a jak ji můžeme pomoci?

Myslivost 2/2019, str. 8  Petr Marada
Zatravněné a ozeleněné údolnice Jedním z významných opatření v přírodě a krajině, které nám pomáhá zvýšit ekosystémovou stabilitu, je zakládání zatravněných a ozeleněných údolnic, především v rámci velkých a orněných dílů půdních bloků. Zatravněná a ozeleněná údolnice představuje členitý svažitý útvar, sloužící ke snižování nebezpečí vodní, popřípadě větrné eroze, vymezující dráhu soustředěného odtoku vody z půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku. Údolnice se zatravňují na dílech půdních bloků se zemědělskou kulturou orná půda. Součástí travnaté údolnice může být a je velmi vhodná dřevinná vegetace. Významnou ekosystémovou službou tohoto prvku je podpora biodiverzity, zvyšování přírodní hodnoty agroekosystému pro zvěř. Právě drobná zvěř profituje z těchto krajinotvorných prvků.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
vychází v 5:12 a zapadá v 21:00 vychází v 22:37 a zapadá v 7:29 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...