Časopis Myslivost

Říjen / 2018

44. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Myslivost 10/2018, str. 78  Petr Lípa
Memoriál Richarda Knolla je vrcholná národní kynologická soutěž ohařů ČR o titul "Všestranný vítěz ČR" o čekatelství titulu CACT. Na této soutěži s tradicí již od roku 1975 startuje nejlepších dvacet ohařů z celé ČR. Na MRK se ohaři kvalifikují na základě všestranných zkoušek z předešlého roku a nominační soutěže.

 
MRK není jen vrcholnou soutěží, ale je to také významná společenská událost, kde se nejen kynologové, ale i celá ČMMJ může prezentovat před veřejností. ČMMJ, z.s. pověřila pořádáním 44. ročníku Okresní myslivecký spolek Česká Lípa.
Letošní ročník se pořádal pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, senátora Parlamentu ČR za Českou Lípu Jiřího Voseckého a starosty města Zákup Ing. Radka Lípy.
Tak významná soutěž, jakou MRK bezesporu je, nebyla nikdy na okrese Česká Lípa pořádána, a nebyla pořádána ani v Libereckém kraji. Uvědomovali jsme si proto veliký závazek a odpovědnost, které na náš okresní myslivecký spolek bereme.
V pátek 24. 8. odpoledne naše nervozita vygradovala, když se začali do vyzdobeného sálu KD Zákupy sjíždět vůdci se svými ohaři, rozhodčí a samozřejmě i ostatní účastníci MRK.
Na sále účastníky vítal mysliveckou hudbou trubač Karel Steiner. Veškerou agendu při vstupu vůdců se psy zajišťovala jednatelka OMS Zdeňka Fazekašová a veterinární přejímku provedla MVDr. Kristýna Hodinová.
Poté mohl v KD Zákupy ředitel memoriálu a předseda OMS Česká Lípa Petr Lípa oficiálně přivítat všechny účastníky a vysvětlit veškeré organizační zajištění memoriálu.
Vrchní rozhodčí Ing. Jiří Formánek řídil losování, představení účastníků, rozhodčích a na všechny přítomné apeloval o dodržování platného zkušebního řádu.
 
Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu v zámeckém parku státního zámku Zákupy. Po nástupu rozhodčích nám bohyně Diana a sv. Hubert na koních, sokolníci a členové řádu sv. Huberta přivedli celé startovní pole dvaceti ohařů a jejich vůdců.
Vše se odehrávalo za nádherných fanfár trubačů SLŠ Trutnov. Po zaznění státní hymny byli představeni čestní hosté. Starosta města Zákupy Ing. Radek Lípa přivítal náměstka hejtmana Libereckého kraje Jiřího Löffellmana, předsedu ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janotu, jednatele ČMMJ, z.s. Ing. Miloše Fischera, MBA, předsedu Kynologické komise ČMMJ, z.s. Josefa Nováka, člena Myslivecké rady ČMMJ, z.s. Ing. Václava Vomáčku, místopředsedu OMS Česká Lípa Ing. Františka Beránka, MBA, jednatelku OMS Česká Lípa Zdeňku Fazekašovou a zástupce sponzora Ing. Jolanu Kukaňovou.
Po nezbytných proslovech ředitele MRK a hostů, které byly krátké a obsahovaly to, co měly, zástupce OMS Jihlava František Popelář předal předsedovi OMS Česká Lípa kroniku MRK.
Dále se ujal slova vrchní rozhodčí Ing. Jiří Formánek, který představil vůdce se svými ohaři a delegovaný sbor rozhodčích.
 
Ohaři se po slavnostním zahájení rozdělili na dvě skupiny, čísla 1 až 10 šla na pole a vodu a čísla 11 až 20 do lesa.
Velké a malé pole bylo poznamenáno letošním neobvykle horkým létem, kdy vybraný porost téměř nenarostl tak, aby se soutěž mohla konat, hraničilo to již s regulérností. Proto bylo ještě v pondělí před MRK rozhodnuto o jiné lokalitě, která byla vhodnější pro tuto vrcholnou soutěž a splňovala potřebné podmínky. Jednalo se o rozsáhlou travinu MS Zákupy-Podlesí, která byla zazvěřena vyspělou bažantí zvěří. Někteří psi měli možnost přijít i na zvěř srstnatou. Nakonec se ukázalo, že změna pole byla i výhodou, vůdci ani korona nemuseli přejíždět, jelikož vše bylo v sousedství KD Zákupy.
Nejlepší práci na poli předvedl Cliff pod Doubravským vrchem, KO, vedený Pavlem Švarcem.
Pro vodní práce byl vybrán malebný rybník v MS Velký Valtinov, jen 13 km vzdálen od centra memoriálu. Na rybníku byla hojně divoká pernatá zvěř, na kterou mohli psi přijít. I zde bylo zajištěno kvalitní občerstvení.
Nejlepší práci na vodě předvedl Alvin z Bukovinského vršku, POI, kterého vedl Václav Hejna.
Lesní disciplíny se konaly v lokalitě VLS, s.p. ČR, divize Mimoň, Skelná Huť, která je přímo předurčena pro konání takové soutěže jakým MRK je. Panenský les poskytoval regulérní podmínky pro všechny disciplíny. Vůdci, rozhodčí i korona zde našli perfektní zázemí s dobrým jídlem i pitím.
Vynikající výkon předvedla fena KO, Ella fons Vitae, vedená Matoušem Charvátem a byla oceněna - nejlepší les.
Výborný výkon na barvě předvedl pes KO Verdi z Vtelenských polí, vedený Vladimírem Semerádem a získali nejlepší barvu. Nejlepšímu z této disciplíny věnoval Řád sv. Huberta pohár a pozvánku na společný hon.
 
V neděli večer proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků v KD Zákupy, kde na závěr předseda KK ČMMJ, z.s. Josef Novák zhodnotil letošní 44. ročník MRK. Pro pořadatele bylo vyznamenáním, když řekl, že OMS Česká Lípa by se mohl v budoucnosti ucházet i o pořádání memoriálu Karla Podhajského.

DSC_4838.jpg

1-3.jpg

4-5.jpg
Vítězem memoriálu se stal Matouš Charvát s fenou německého krátkosrstého ohaře Ellou fons Vitae, a byl jim udělen titul Vítěz MRK ČR 2018 – CACT, I. cena, 500 bodů.
Druhý v pořadí skončil krátkosrstý ohař Verdi z Vtelenských polí, vedený Vladimírem Semerádem, I. cena, Res. CACT, 489 bodů.
Jako třetí se umístil český fousek Baron Farní dvůr, vedený Ing. Jaroslavem Novotným, I. cena, CACT, 487 bodů.
Čtvrtý v pořadí se umístil krátkosrstý ohaře Cllif pod Doubravským vrchem, vůdce Pavel Švarc, I. cena, 479 bodů.
Na pátém místě se umístil anglický setr Am z Vlších hor vedený Josefem Korelusem, I. cena, CACT, 461 bodů.
Na místě šestém se umístil český fousek Cid z Blatin, vedený Zuzanou Dvořákovou, I. cena, Res. CACT, 447 bodů.
MRK je velice náročná soutěž jak pro vůdce, tak pro jejich ohaře, proto v soutěži dva ohaři neobstáli, pět bylo odvoláno a jeden byl vyloučen.
I. cenu získalo šest ohařů, II. cenu dva ohaři, a III. cenu čtyři ohaři.

vysledkova-listina.jpg
 
Memoriálu přálo počasí, neboť právě před víkendem po úmorných vedrech v pátek pršelo, čímž se příjemně ochladilo, pro vrcholnou soutěž tedy byly ideální povětrnostní podmínky.
Na MRK byl nominován také vynikající sbor rozhodčích, kteří rozuměli své práci a pod taktovkou vrchního rozhodčího odvedli výbornou práci.
Chování a vystupování vůdců bylo velmi dobré, i když to někdy mírně zajiskřilo, ale to už k memoriálu patří, protože nervozita byla znát na každém kroku, vše se vyřešilo, o čemž svědčí fakt, že nebyl podán žádný protest, ani námitka.
Velké poděkování zaslouží také všichni ti, kteří zajišťovali přípravu a vlastní chod MRK, odvedli velký kus práce s osobním nasazením, a vše od přípravy jednotlivých pracovišť, slavnostní zahájení, logistiku, zpracování výsledků až po vlastní slavnostní zakončení zvládli na výbornou, prostě všichni pracovali jako tým.
Tak velká soutěž se neobejde bez finančního zajištění. MRK 2018 výrazně podpořil Liberecký kraj, samozřejmě naše domovská organizace ČMMJ, z.s., Severočeská vodárenská společnost, město Česká Lípa, ČMKJ a všeobecná pojišťovna Halali.
Velké poděkování za propůjčení honiteb patří VLS, s.p. ČR, divize Mimoň, MS Zákupy-Podlesí, MS Velký Valtinov a MS Pertoltice. Dále za pomoc při organizaci a celkovém zabezpečení MRK městu Zákupy, bažantnici Ploužnice, kynologické komisi OMS Česká Lípa, členům OMS Česká Lípa, kteří se na zajištění podíleli, mediálnímu partneru časopisu Myslivost, firmě Tekro, Toraflesich, Banner, Mikov, Jatky Váša, Crystalex Nový Bor, Keter, s.r.o., MS Julia Komárka Obrok, MS Diana Brniště, MS Jelení Vrch, Pila Vlček Mimoň, MS Stvolínky, a všem ostatním, kteří sponzorsky podpořili náš memoriál.
Chci zde jmenovitě poděkovat Ing. Jiřímu Formánkovi, starostovi Zákup Ing. Radku Lípovi, jednatelce OMS Česká Lípa Zdeňce Fazekašové za pomoc při zajišťování MRK doslova „od A po Z“.
Co napsat závěrem? 44. ročník MRK je již historií. Věřím, že letošní ročník se zařadí mezi předchozí úspěšné memoriály. Přeji hodně úspěchů a pohody OMS Nový Jičín při zajištění 45. ročníku MRK v roce 2019. A přeji hodně úspěchů těm, kteří se nominovali na Memoriál Karla Podhajského do Litomyšle.
Myslivecké kynologii zdar!
Petr LÍPA
předseda OMS Česká Lípa
vychází v 6:02 a zapadá v 20:01 vychází v **:** a zapadá v 15:12 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...